Przewodzenie w pracy apteki (część 2)


Lider ma wpływ na pozycję rynkową apteki, oraz jej rozwój. To on odpowiada za tworzenie wizji rozwoju apteki, wprowadzanie zmian, a także motywowanie personelu do pełnej zaangażowania i profesjonalizmu pracy.

W procesie podejmowania decyzji, zwłaszcza w przypadku kilku możliwych rozwiązań, przydatne mogą być wskazówki co do metod decydowania. Jedną z nich jest losowanie. Jeśli np. trzeba wybrać lokalizację nowej apteki, a miejsce ma zarówno zalety, jak i wady, wówczas można rzucić monetą. Zdając się na los, można skoncentrować się na podjętej decyzji i planować kolejne działania nie oglądając się za siebie.

Podejmując decyzję należy także ocenić możliwość jej realizacji. Jeśli politycy zapowiadają zmiany prawa farmaceutycznego, wówczas można poczekać z decyzją do chwili, aż zostanie ono uchwalone. Pomocne mogą być także opinie osób niezależnych. Każdy człowiek jest niewolnikiem własnego systemu myślenia, więc opinia osoby trzeciej może wskazać nowe rozwiązania.

Osoby mające doświadczenie mogą posługiwać się intuicją. Nowe teorie dotyczące funkcjonowania mózgu człowieka mówią, że skumulowana wiedza oraz wieloletnie doświadczenie umożliwiają podejmowanie decyzji na zasadzie zachodzących w mózgu – mało jeszcze rozpoznanych – procesów.

Lider powinien zdawać sobie sprawę z tego, że ponosi odpowiedzialność za skutki podjętych decyzji. Istota decyzji w biznesie sprowadza się do troski o rozwój apteki. Właściciele powinni podejmować decyzje tak, aby dobrze służyły ich firmie. Oznacza to, że nie dla wszystkich pracowników będą one korzystne lub sprawiedliwe. Aby rozładować napięcia związane z tymi decyzjami, należy wyjaśnić powody ich podjęcia. Należy przy tym zachować emocjonalny dystans do kwestii, które są rozstrzygane. Łączy się to również z zaleceniem, aby właściciel nie kierował się wyłącznie własnym systemem wartości, ale uwzględniał opinie innych, tolerując różnorodność.

Błędy w podejmowaniu decyzji
Nasze decyzje będą trafne, jeśli rozważymy konsekwencje ewentualnych błędów. Jednym z nich może być brak wariantów. Jeśli nawet coś wydaje się oczywiste, to jednak warto wziąć pod uwagę inne scenariusze.

Często popełnianym błędem jest podejmowanie decyzji bez zebrania wcześniej właściwych informacji. Nie tak łatwo zgromadzić potrzebne dane, nieobciążone subiektywnymi ocenami innych osób. Należy także zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa wynikającego z reguły zakotwiczenia. Mówi ona o tym, że człowiek przywiązuje się do pierwszej informacji, sugestii, możliwości. Osłabia to zdolność obiektywnego spojrzenia na inne warianty i może utwierdzać decydenta w błędnym myśleniu.

Błędem w procesie decydowania może też być niechęć lub strach przed zmianami. W zarządzaniu apteką dotyczyć to może przebudowy pierwszego stołu (eliminacja szyby), wprowadzenia sprzedaży samoobsługowej, zastosowania technik merchandisingu itp.

Podobną pułapką może być dostrzeganie tylko tych rzeczy, które potwierdzają wcześniej postawioną hipotezę albo słuchanie tylko tych argumentów, które potwierdzają decyzję lidera. Dlatego ważne jest, aby najpierw zebrać informacje, a dopiero później decydować.

Zarządzanie pracą zespołu
Rozwój apteki jest skorelowany z atmosferą oraz kulturą pracy pracowników. Tworzą się one w rezultacie przemyślanych zabiegów lidera, który wpływa na zasady oraz organizację pracy. Stworzenie harmonijnie pracującego zespołu wymaga zarówno czasu, jak i wielu innych zabiegów, np. spotkań, które dają okazję do innych, niezawodowych kontaktów, wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami itp.

Wyznaczenie celu i opracowanie strategii realizowania zadań cementuje zespół i zwiększa motywację oraz zaangażowanie jego członków. Należy pamiętać o używaniu form grzecznościowych oraz przestrzeganiu zasad etykiety i poprawności w komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.

Zatrudnione w aptece osoby cenią sobie osobiste zainteresowanie szefa sprawami rodzinnymi. Transparentność oraz szczerość postępowania lidera wzmacnia zespół oraz jego koncentrację na postawionych zadaniach. Wobec szybko zachodzących zmian, niezbędne jest inwestowanie w pracowników i stworzenie im warunków do podnoszenia kwalifikacji.

Pułapki w przewodzeniu
Przewodzenie, aby było skuteczne, wymaga wiedzy na temat pułapek, które są z nim związane. Jedną z nich jest zatracanie krytycyzmu względem własnej osoby oraz działań podejmowanych pod wpływem pochlebnych opinii wyrażanych przez otoczenie lidera. Zdarza się, że osoby otaczające lidera, nastawione na uzyskiwanie korzyści dla siebie, wypowiadają sądy i opinie nie zawsze zgodne z przekonaniami. Lider powinien słuchać także opinii krytycznych, aby zachować dystans do siebie oraz osiąganych rezultatów.

Poważną przeszkodą może być koncentrowanie się na szczegółach, wtrącanie się w sprawy innych pracowników. Nazywa się to mikrozarządzaniem, wynikającym z braku umiejętności delegowania uprawnień. W przypadku zwiększania skali działania (kilka aptek, wzrost obrotów), lider powinien delegować uprawnienia, to znaczy przekazywać część obowiązków innym osobom.

Swego rodzaju pułapką może być nepotyzm, czyli zatrudnianie członków rodziny, niezależnie od posiadanych kwalifikacji. Lider powinien zachować określony dystans w relacjach z pracownikami. Zbyt poufałe stosunki z zespołem mogą być przyczyną braku właściwych działań.

Skuteczność pracy lidera łączy się również ze stawianymi sobie wymaganiami. Należy jednak pamiętać, by nie koncentrować się zbytnio na sobie (nie popadać w narcyzm). Istotną kwestią jest zdanie sobie sprawy z upływu czasu i przekazanie przewodzenia następcy. Liderowanie, jak wiele innych rzeczy, jest związane z cyklem trwania. Trzeba zatem wybrać właściwą chwilę do przekazania przywództwa odpowiedniej osobie.

Podsumowanie
Lider ma wpływ na pozycję rynkową apteki oraz jej rozwój. To on odpowiada za tworzenie wizji rozwoju apteki, wprowadzanie zmian, a także motywowanie personelu do pełnej zaangażowania i profesjonalizmu pracy. To przywódcy decydują o tempie rozwoju biznesu, kulturze i atmosferze pracy zespołów. Aby apteka mogła się rozwijać i dobrze służyć pacjentom, jej właściciel (lider) powinien dokładać starań, aby zarządzając sobą mógł skutecznie zarządzać innymi.

4.7/5 - (298 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH