Przełom w dbaniu o zdrowie serca

Przełom w dbaniu o zdrowie serca


Synergiczne działanie składników opatentowanego preparatu Sytrinol pozwala znacznie obniżyć poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i trójglicerydów.

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów w Polsce, a ich dwa podstawowe czynniki ryzyka to wysoki poziom cholesterolu we krwi oraz zapalenia. Aby zmniejszyć ryzyko chorób sercowo‑naczyniowych, zaleca się obniżenie ilości cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Skuteczność z patentem
Sytrinol jest opatentowanym preparatem uzyskanym z naturalnych flawonów polimetoksylowanych z owoców cytrusowych oraz tokotrienoli występujących w owocach palmy. Synergiczne działanie składników Sytrinolu pozwala znacznie obniżyć poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i trójglicerydów. Wykazano również, że preparat ten zwiększa poziom cholesterolu HDL. Ponadto Sytrinol jest bardzo silnym antyoksydantem korzystnie wpływającym na zdrowie serca, m.in. redukuje ilość płytek w tętnicach, poprawia kontrolę glikemii oraz zmniejsza agregację płytek krwi.

Flawony polimetoksylowane
W owocach cytrusowych występują flawony polimetoksylowane, które są bioaktywnymi i silnymi bioflawonoidami. Dotyczy to przede wszystkim tangeretyny i nobiletyny. Wyniki badań prowadzonych od ponad 25 lat wykazują, że te bioflawonoidy korzystnie wpływają na zdrowie serca.

Stwierdzono, że flawony polimetoksylowane, w tym nobiletyna i tangeretyna, pomagają obniżyć poziom cholesterolu LDL poprzez hamowanie powstawania jego części składowych: apolipoproteiny B i trójglicerydów. Apolipoproteinę B uważa się za podstawowy składnik cholesterolu LDL. Co ciekawe, trójglicerydy są jednym z głównych czynników przyczyniających się do powstawania apolipoproteiny B. Trójglicerydy są również jednym z podstawowych czynników ryzyka syndromu metabolicznego i cukrzycy typu 2.

W badaniach in vitro stwierdzono, że Sytrinol pomaga utrzymać zdrową reakcję zapalną poprzez wpływanie na aktywność cytokin, takich jak interleukina 6 i interleukina 1 beta. Stwierdzono, że Sytrinol wpływa na reakcję mitogenną limfocytów T oraz wychwyt tymidyny przez aktywowane limfocyty.

Tokotrienole palmowe
Związki te należą do grupy witaminy E i uzyskuje się je z owoców palmy. Tak jak witamina E tokotrienole palmowe kontrolują reakcję przeciwzapalną i degradują reduktazę HMG-CoA, która jest kluczowym enzymem wykorzystywanym przez wątrobę do produkcji cholesterolu.

Zainteresowanie wzbudza m.in. rola tokotrienoli w utrzymaniu dobrej kondycji układu sercowo-naczyniowego i jego wzmacnianiu poprzez obniżanie poziomu cholesterolu, hamowanie powstawania płytek w tętnicach oraz redukowanie agregacji płytek krwi. W niedawno przeprowadzonym badaniu naukowcy z Akademii Medycznej w Kioto stwierdzili, że tokotrienole skuteczniej niż witamina E ograniczają ekspresję cząsteczek adhezyjnych, która prowadzi do powstawania płytek.

Związki te są również silnymi antyoksydantami. Naukowcy zaobserwowali, że tokotrienole alfa redukują utlenianie cholesterolu LDL, który – jak wiadomo – jest czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza w przypadku jego utlenienia przez reaktywne formy tlenu. Właściwości antyoksydacyjne tokotrienoli mogą minimalizować szkody powodowane przez te związki.

Badania kliniczne*
Efekt synergicznego działania flawonów polimetoksylowanych i tokotrienoli naukowcy udowodnili badając Sytrinol. Trzy niedawno przeprowadzone badania kliniczne dostarczają przekonujących dowodów na to, że preparat ten w naturalny sposób wzmacnia serce (patrz tabela).

Pierwsza próba kliniczna (obejmowała 60 dorosłych osób) wykazała, że podawanie 300 mg Sytrinolu dziennie przez cztery tygodnie znacznie obniża poziom cholesterolu całkowitego (-25%), cholesterolu LDL (-19%) i trójglicerydów (-24%). W drugiej próbie u dziesięciu osób z podwyższonym poziomem cholesterolu wystąpiła poprawa po czterech tygodniach przyjmowania 300 mg preparatu dziennie. Stosowanie flawonów polimetoksylowanych w połączeniu z tokotrienolami palmowymi skutecznie obniżało poziom cholesterolu całkowitego (-20%), LDL (-22%) i apolipoproteiny B (-21%), która jest ważnym białkiem strukturalnym cholesterolu HDL.

Trzecia próba kliniczna obejmowała 12-tygodniowe badanie z grupą kontrolną placebo na 120 mężczyznach i kobietach z umiarkowanie podwyższonym cholesterolem. W porównaniu z placebo osoby przyjmujące Sytrinol wykazywały spadek cholesterolu całkowitego o 30 proc., cholesterolu LDL o 27 proc., a trójglicerydów całkowitych o 34 proc. Ponadto poziom cholesterolu HDL wzrósł u badanych o 4 proc., dzięki czemu stosunek LDL do HDL znacznie się poprawił o 29 proc.).

Sytrinol w kontroli glikemii
Sytrinol, oprócz opisanych wyżej właściwości, poprawia również kontrolę glikemii u osób z syndromem metabolicznym. Aby to udowodnić, przeprowadzono badanie na dziesięciu pacjentach z podwyższonym poziomem cholesterolu i syndromem metabolicznym. Przed rozpoczęciem podawania Sytrinolu lub placebo oraz pod koniec czterotygodniowego okresu suplementacji poddano ich testom doustnego obciążenia glukozą. W porównaniu z placebo podawanie Sytrinolu wiązało się z wyraźniejszą tendencją poprawy reakcji insulinowej w teście oraz z mniej wyrazistym korzystnym wpływem na profil glukozy w teście. Zaobserwowane korzystne wyniki były w znacznym stopniu skorelowane ze wskaźnikiem BMI.

Opracowanie mgr Wojciech Durkiewicz
Dział Naukowo-Edukacyjny Solgar

Bibliografia u autora.

*Na podstawie publikacji: N. Guthrie, J.M. Roza, Z. Xian-Liu, Effect of Citrus Flavonoids and Tocotrienols on Serum Cholesterol Levels in Hypercholesterolemic Subjects, „Alternative Therapies in Health and Medicine”, November 2007, vol. 13, No. 6.


#Czterotygodniowe badania kliniczne I, II, III nad profilami lipidów we krwi
przelom-w-dbaniu-o-zdrowie-serca1.jpg


przelom-w-dbaniu-o-zdrowie-serca2.jpg

4.6/5 - (318 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH