Praktyczny angielski: Hyperthyroidism - nadczynność tarczycy

Praktyczny angielski: Hyperthyroidism – nadczynność tarczycy


Doctor: Good morning, sir. How can I help you?
Patient: I’ve got a problem with sleep.
Doctor: Ok, can you tell me anything more about it? When did it start? Is there a problem with falling asleep or rather waking up early?
Patient: It started about 5 months ago, I guess, but got worse about 3 weeks ago. I go to bed around 10 p.m. and usually cannot fall asleep until 1 or 2 a.m. What’s more, even if I manage to fall asleep, I wake up around 4 a.m. This is extremely annoying. I’ve got problems with my job, because I feel exhausted all the time. When I think about my attempts to fall asleep, I wish night would never come!
Doctor: I see. Have you had any sleep problems in the past?
Patient: No, I haven’t. Oh, there is also another thing – sometimes I feel my heart beats irregularly and much faster than usually.
Doctor: Let me examine you. I’m going to take your blood pressure and listen to your chest.
Your blood pressure is 120 over 90, pulse 85 per minute. You’ve got mild tachycardia. Have you ever had any thyroid or heart trouble?
Patient: No, I haven’t.
Doctor: Your thyroid gland seems increased in size. Have you noticed any change in its look?
Patient: You may be right. A couple of people have told me it looks bigger than before. The same refers to my eyes – I’ve noticed my eyeballs protrude from the orbit.
Doctor: Yes, we call it exophthalmos. Have you lost your weight recently?
Patient: Oh, yes, I have – 4 kilograms in the past 3 months. I have no idea why, because I’ve got a lion’s appetite.
Doctor: I will order some thorough investigations – chest and neck X-rays, thyroid USG, and thyroid hormones tests. It may be hyperthyroidism, but we should wait for the results.


Lekarz: Dzień dobry panu. W czym mogę pomóc?
Pacjent: Mam problem ze spaniem.
Lekarz: W porządku, czy może mi pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Kiedy to się zaczęło? Czy jest to problem z zasypianiem, czy raczej wczesnym budzeniem się?
Pacjent: Zaczęło się chyba jakieś 5 miesięcy temu, ale pogorszyło się 3 tygodnie temu. Chodzę spać około godziny 22 i zwykle nie mogę zasnąć do 1 czy 2 nad ranem. Co więcej, nawet, jeśli zdołam zasnąć, budzę się około 4 rano. To jest ogromnie denerwujące. Mam problemy w pracy, ponieważ bez przerwy czuję się wyczerpany. Kiedy myślę o moich usilnych próbach zaśnięcia, chciałbym, żeby noc nigdy nie nadeszła!
Lekarz: Rozumiem. Czy miał pan jakieś problemy ze snem w przeszłości?
Pacjent: Nie. Aha, jest jeszcze inna rzecz – czasami czuję, że moje serce bije nieregularnie i szybciej niż zwykle.
Lekarz: Pozwoli pan, że pana zbadam. Zmierzę panu ciśnienie krwi i osłucham.
Pana ciśnienie tętnicze wynosi 120/90, puls 85/minutę. Ma pan łagodną tachykardię. Czy miał pan kiedyś problemy z tarczycą lub sercem?
Pacjent: Nie, nie miałem.
Lekarz: Pana gruczoł tarczycowy wydaje się być powiększony. Czy zauważył pan jakieś zmiany w jego wyglądzie?
Pacjent: Może pan mieć rację. Kilkoro ludzi powiedziało mi, że wygląda na większy niż wcześniej. To samo dotyczy moich oczu – zauważyłem, że moje gałki oczne wystają z orbity.
Lekarz: Tak, nazywamy to wytrzeszczem. Czy stracił pan ostatnio na wadze?
Pacjent: Oj, tak – 4 kilogramy przez ostatnie 3 miesiące. Nie mam pojęcia, dlaczego, ponieważ mam lwi apetyt.
Lekarz: Zlecę panu gruntowne badania – Rentgen klatki piersiowej i szyi, USG tarczycy oraz badanie hormonów tarczycy. To może być nadczynność tarczycy, ale powinniśmy zaczekać na wyniki.


Glossary

hyperthyroidism [haɪpərˈθaɪrɔɪdɪzəm] – nadczynność tarczycy
to manage to [tə `mænɪdʒ tə] – zdołać, podołać
exhausted [ɪgˈzɔstɪd] – wyczerpany
attempt [əˈtɛmpt] – wysiłek, usilna próba
tachycardia [tækɪˈkɑrdiə] – tachykardia
thyroid gland [ˈθaɪrɔɪd glænd] – gruczoł tarczycowy
to refer to [tə rɪˈfɜr tə] – odnosić się do
to protrude [tə proʊˈtrud] – wystawać
exophthalmos [ɛksɒfˈθælməs] – wytrzeszcz
lion’s appetite [ˈlaɪəns ˈæpɪtaɪt] – lwi apetyt
thorough [ˈθɜroʊ] – gruntowny, dokładny

4.6/5 - (12 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH