Myśląc:  schizofrenia

Myśląc: schizofrenia


Czytałem „Schizofrenię” Antoniego Kępińskiego jako student, potem jako młody psy­chiatra, i czytam teraz, kiedy patrzę na moje życie zawodowe, spędzone wśród osób chorujących na schizofrenię, z pewnego oddalenia.

Za każdym razem było to trochę inne odczytanie, ale pozostawiało wspólne uczucie, że Profesor wysyła nas na „misję niemożliwą”: zrozumieć i leczyć schizofrenię. Wysyła, bo jest przekonany, że się powiedzie.

Kępiński pisał „Schizofrenię” wsłuchany w historie opowiada­ne przez swoich pacjentów. Zostawił nam klucz, jak mamy ją czytać. (…)

Przesłanie Profesora
Na kilku stronach kończących książkę Profesor zawarł naj­bardziej nowoczesne i aktualne do dzisiaj przesłanie terapeu­tyczne. Dawał proste wskazówki, choć wymagające dużego zaangażowania od zespołu terapeutycznego. Pisał, że leczenie choroby wynika z jej rozumienia, a złożone przyczyny wymaga­ją kompleksowego podejścia bio- i psychospołecznego. Podkreś­lał rewolucyjne znaczenie, dzisiaj już kolejnych generacji, neuro­leptyków, ale zachował sceptycyzm co do faktu, czy leczą istotę choroby. Uważał, że dzięki ich wpływowi na łagodzenie objawów lęku, agresji, urojeń czy omamów, a więc pobudzaniu remisji – najbliższe otoczenie stopniowo przestawało bać się osób choru­jących psychicznie, zmienił się też wygląd szpitala psychiatrycznego. Minęło dotychczasowe uczucie bezsilności i pesymiz­mu, a bardziej optymistyczna postawa automatycznie stymulo­wała postępujący proces zdrowienia.

Pacjent i nauczyciel
Antoni Kępiński wyznaczył osobie z zaburzeniami psychicz­nymi szczególną rolę: pacjenta i nauczyciela. (…) Codzienna prak­tyka, spotkania i rozmowy z chorującymi to coś więcej niż próba zrozumienia samego zaburzenia psychicznego. To wysiłek budo­wania wartości, jaką jest społeczna więź łącząca ludzi słabych z silnymi, chorych ze zdrowymi. Spotkanie z osobą, której poma­gamy, odbywa się zatem nie tylko w przestrzeni relacji terapeutycznej.

Całokształt oddziaływań oraz wspólnej pracy terapeuty i pacjenta przechodzi swoisty rodzaj sprawdzianu w momencie, gdy człowiek po kryzysie psychicznym powraca do aktywnego życia, odbudowuje siebie jako istotę społeczną. Proces owego po­wrotu opiera się na założeniu, iż osoba doświadczająca zabu­rzeń psychicznych może, powinna i chce żyć wśród nas. (…)

Otwarte drzwi
Zaczął się nowy, XXI wiek i dzisiaj pracu­jemy w zmieniającym się szybko świecie, pełnym zarówno na­dziei, jak i nowych zagrożeń. Wyobrażam sobie Profesora przechodzącego ze swoimi pacjentami przez „Otwarte Drzwi” na Brackiej i Gołębiej w Krakowie w Dniu Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię. Ta książka to były takie „Drzwi Solidarności”, które wskazały nam drogę.

dr Andrzej Cechnicki
Fragmenty wstępu do książki „Schizofrenia” A. Kępińskiego
(śródtytuły pochodzą od redakcji)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH