Gloria Medicinae 2011

Medale Gloria Medicinae 2011 rozdane


Na Zamku Królewskim w Warszawie – jak co roku późną jesienią – odbyła się uroczystość wręczania najwyższego odznaczenia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – Medalu „Gloria Medicinae”, którą zaszczycili m.in. Jego ekscelencja Abp Henryk Hoser (nota bene dr n. med., absolwent warszawskiej Akademii Medycznej, który pracował jako lekarz w Afryce ponad 20 lat), Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Jego Magnificencja prof. Marek Krawczyk, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej Mieczysław Szatanek, wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk i wielu innych.

Przy dźwiękach Gaude Mater Polonia wszedł korowód dziesięciu lekarzy, bo tylko tylu może otrzymać ten Medal.

Po pięknych przemówieniach Kanclerza Kapituły prof. Wojciecha Noszczyka oraz Sekretarza prof. Tadeusza Tołłoczki, Medal otrzymali:
Dr n. med. Adam Wiernikowski – specjalista chorób wewnętrznych i toksykologii klinicznej, wieloletni nauczyciel akademicki wyróżniony nagrodą Rektora, współautor egzaminów, podręcznika akademickiego, aktywny działacz społeczny, przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, członek wielu towarzystw naukowych, aktywnie działający od lat w Polskim Towarzystwie Lekarskim, sekretarz Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie.

Dr n. med. Mieczysław Boguszyński – specjalista chorób zakaźnych, organizacji ochrony zdrowia, patomorfolog, wieloletni dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Zespolonego w Bydgoszczy. Historyk lecznictwa bydgoskiego, autor „Kroniki Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego”, dziejów „Onkologii w Bydgoszczy” oraz „Od warsztatu balwierskiego do szpitala klinicznego – z kart historii bydgoskiego lecznictwa”. Aktywny członek Zarządu Oddziału Regionalnego PTL w Bydgoszczy.

Dr n. med. Krystyna Jędruszek-Ługinowa – przez wiele lat ordynator Oddziału Okulistycznego w szpitalu w Bydgoszczy. Konsultant ds. okulistyki. Wiele godzin poświęca pracy społecznej, otaczając opieką okulistyczną dzieci głuchonieme w Ostromecku oraz dzieci z jaglicą. Od 1963 r. członek Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Dr n. med. Krzysztof Włodzimierz Moczurad – członek Zakonu Kawalerów Maltańskich, specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Zakładu Kardiologii Społecznej w Instytucie Kardiologii UJ, koordynator i kierownik badań, w tym narodowych projektów „Prewencji, leczenia i rehabilitacji choroby niedokrwiennej serca”. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Od wielu lat prowadzi działalność społeczną, funduje stypendia i nagrody w Fundacji „Semper in Altum” oraz w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

Dr med. Elżbieta Rosłonowska – lekarz chorób wewnętrznych i endokrynologii. Od 1981 r. pracuje w I Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych Kliniki Endokrynologii CMKP w Warszawie. Pod jej opieką wielu młodych lekarzy miało możliwość kształcenia i zdobycia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych i endokrynologii. Niezwykle oddana pacjentom.

Prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski – czołowy polski specjalista kardiochirurgii. W latach 2001-2008 kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii. Od 2008 r. dyrektor Instytutu Kardiologii UJ. Niezwykle oddany chorym potrzebującym pomocy kardiochirurga. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.

Prof. dr hab. med. Czesław Stoba – specjalista chirurgii dziecięcej, a w szczególności chirurgii noworodków. Promotor i wychowawca kilku pokoleń lekarzy. Redaktor wiekopomnego dzieła „Atlas chirurgii dziecięcej”. Od wielu lat aktywny członek PTL. Pozyskuje fundusze na organizację obozów letnich dla dzieci niepełnosprawnych oraz niesie pomoc dla byłych Sybiraków. Aktywnie działa w szkoleniu młodej kadry chirurgów dziecięcych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Prof. dr hab. med. Andrzej Śliwowski – specjalista chorób wewnętrznych. Wieloletni ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Witolda Orłowskiego w Warszawie. Kierownik pierwszej w Polsce Kliniki Medycyny Rodzinnej. W ciągu 30 lat intensywnej działalności dydaktycznej przeszkolił w klinice ponad 20 tys. lekarzy z całej Polski, specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i medycynie rodzinnej. Laureat wielu nagród i odznaczeń za działalność dydaktyczną, zawodową i społeczną.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski – kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Lublinie. Aktywny członek wielu komisji działających przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz członek komitetów i zespołów, m.in. „Krajowego zespołu ds. Ratownictwa Medycznego”. Członek korespondent PAN. Autor ponad 200 publikacji naukowych.

Dr n. med. Hubert Wolski – kierownik Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Wykładowca w Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Członek towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz PTL. Organizator licznych konferencji i warsztatów naukowo-szkoleniowych. Aktywnie działa w Związku Podhalan.

Ponadto Tytułem Medicus Nobilis i Srebrnym Sygnetem PTL uhonorowano prof. dr. hab. n. med. Stefana Malawskiego – chirurga ortopedę, traumatologa, byłego kierownika Kliniki Ortopedycznej w Warszawie, dyrektora szpitala im. Adama Grucy w Otwocku, twórcę wielu metod stosowanych w leczeniu schorzeń kręgosłupa, autora 150 prac naukowych oraz kilku podręczników z dziedziny ortopedii i traumatologii.

Nagrody naukowe PTL Fundacji Aleksandra Gudzowatego pierwszego stopnia otrzymali Anna i Czesław Kamrowscy, za pracę opublikowaną w Polskim Merkuriuszu Lekarskim pt. „Wypalenie zawodowe wśród lekarzy psychiatrów”, a drugiego stopnia – Piotr Stryjewski, Artur Pietrucha, Katarzyna Stopyra, Bohdan Nessler i współpracownicy za pracę opublikowaną w Przeglądzie Lekarskim pt. „Ocena aktywności reninowej osocza u osób z ostrym zawałem mięśnia sercowego leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową”.

Gala była także okazją do podziękowania ludziom teatru, estrady, filmu, którzy od lat bezinteresownie swym talentem wspierają działalność Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Odznaką „Zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie” zostali uhonorowani:

Maestro Wiesław Ochman – jeden z najznakomitszych tenorów europejskich. Przez wiele lat występował na prestiżowych scenach operowych Europy i świata. Obok śpiewu, zasłynął jako reżyser wielu przedstawień operowych. Ważnym elementem jego działalności artystycznej jest malarstwo oraz działalność charytatywna na rzecz kultury.

Ewa Wiśniewska – znakomita aktorka teatralna i filmowa. Za swe wspaniałe role otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Nigdy nie odmawiała udziału w charytatywnych imprezach organizowanych przez PTL.

Redaktor Grażyna Torbicka – prezenterka telewizyjna, dziennikarka filmowa, znana z prowadzenia licznych festiwali filmowych i konkursów, autorka programu TVP „Kocham Kino”. Ostatnio prowadziła koncert lekarzy „Ars Medici”.

Piotr Fronczewski – wybitny aktor teatralny, radiowy i filmowy, piosenkarz oraz satyryk. Laureat wielu nagród filmowych. Uznany przez środowisko artystyczne za jednego z najwybitniejszych aktorów teatralnych i dramatycznych w Polsce. Wielki przyjaciel PTL.

Janusz Gajos – jeden z najznakomitszych polskich aktorów filmowych i teatralnych, wykładowca Szkoły Teatralnej, z zamiłowania fotograf. Za swe osiągnięcia teatralne i filmowe otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.

Marian Opania – aktor teatralny i filmowy. Przez wiele lat związany z Teatrem Ateneum w Warszawie, znany z licznych wykonań piosenki aktorskiej, ról komediowych i kabaretowych. Wraz z wymienionymi wyżej wybitnymi aktorami uczestniczył w wielkim koncercie lekarzy „Ars Medici”.

Wojciech Kępczyński – aktor, reżyser, choreograf, absolwent PWST w Warszawie. Twórca wielu przedstawień muzycznych. Obecnie dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Laureat wielu nagród i odznaczeń za wybitne osiągnięcia kulturalne.

Zarząd Główny PTL postanowił uhonorować także mgr Alicję Woy- -Wojciechowską – autorkę scenariuszy i tekstów piosenek. Była kierownikiem literackim Klubu Studenckiego Stodoła oraz Teatrzyku Piosenki Lekarzy Eskulap. Od lat bezinteresownie bierze udział w wielu akcjach charytatywnych, organizowanych przez PTL, prowadząc koncerty i uroczyste imprezy.

Wyróżniono także Jolantę Nowicką – wieloletniego pracownika biura Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, dla której PTL od ponad 20 lat jest zawsze najważniejsze.

Po przepięknie wykonanych ariach Królowej Nocy z opery „Czarodziejski Flet” Wolfganga Amadeusa Mozarta oraz arii Traviaty „E strano, e strano….” z opery Traviata Giuseppe Verdiego przez Annę Kutkowską-Kass – lekarza, genetyka klinicznego, pediatrę, a zarazem śpiewaczkę operową współpracująca z Operą Narodową w Warszawie, Operą Śląską, Teatrem Wielkim w Łodzi i Teatrem Wielkim w Poznaniu, przy akompaniamencie Anny Marchwińskiej – wręczono odznaki „Bene Meritus”. To prestiżowe wyróżnienie otrzymali:

Dr n. med. Maciej Hamankiewicz – prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, a zarazem członek Prezydium Zarządu Głównego PTL. Inicjator festiwalu oratoryjnego w Będzinie „Ave Maria” oraz wielu imprez charytatywnych PTL.

Katarzyna Frank-Niemczycka – założycielka fundacji „Gwiazdy dla dzieci”. Organizatorka licznych akcji charytatywnych na rzecz chorych dzieci. Przyjaciel Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Duże wrażenie wywarło wykonanie Pieśni Lekarzy (Floreat Res Medica) przez dr Annę Kutkowską-Kass z towarzyszeniem chóru VARS CANTABILE pod dyrekcją Edwarda Bogdana przy akompaniamencie Janusza Tylmana oraz „Poloneza As-dur” Chopina w wykonaniu Dawida Zarzyckiego.

Wielką niespodzianką było uhonorowanie najwyższym Odznaczeniem Czasopisma Aptekarskiego „Europejskim Laurem Farmacji” prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego. Laur ten przyznawany jest szczególnie zasłużonej osobie w dziedzinie farmacji, medycyny, etyki, działalności społecznej raz na trzy lata. Dekoracji dokonali redaktor Wiktor Szukiel oraz Członkowie Kapituły: prof. Kazimierz Głowniak z UM w Lublinie, prof. Maciej Pawłowski z UJ i Maria Miszczak.

Uroczystość na Zamku prowadził Piotr Fronczewski, któremu towarzyszyła i „trzymała haki”, jako pierwsza asysta, Alicja Woy-Wojciechowska.

Radość w zaścianku
Wielką radość przeżył piszący te słowa, gdy po gali na Zamku Królewskim z inicjatywy dr Felicji Łapkiewicz i Jolanty Nowickiej w restauracji „Pod Gigantami” (dawny Klub Lekarza) jubileuszowym toastem uczczono moje 40 lat społecznej pracy na stanowiskach kierowniczych w PTL. Była to całkowita niespodzianka. Przepiękne słowa skierowane pod adresem jubilata (niestety… już jubilata), ze strony rektora prof. Marka Krawczyka, profesorów: Jerzego Polańskiego, Wojciecha Noszczyka, Tadeusza Tołłoczki, Henryka Skarżyńskiego, prezesa NIL Macieja Hamankiewicza, prezesa Warszawskiej Izby Lekarskiej Mieczysława Szatanka, dr Beaty Zawadowicz z Częstochowy, dr Barbary Siwińskiej ze Śremu oraz wielu przyjaciół sprawiły, że czułem się naprawdę zażenowany. Piękny wiersz dedykowany jubilatowi przez wielkopolską poetkę Ninę Szmyt i wzruszający poemat napisany przez wieloletniego wiceprezesa ZG PTL Adama Czarneckiego i jego żonę – Alinę, oraz wspaniały tort z fajerwerkami, który upewnił moje wnuki Polę i Iwo, że „dziadek ma już 40 lat…” – to wszystko sprawiło, że przeżyłem cudowne chwile. Mogę się przyznać – byłem szczęśliwy.

4.7/5 - (103 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH