Identyfikatory w aprece

Identyfikatory w aprece


Czy pracownicy aptek mają obowiązek noszenia identyfikatorów? Marta z Bydgoszczy

Obowiązujące przepisy dotyczące funkcjonowania aptek i wykonywania zawodu farmaceuty nie regulują kwestii związanych z noszeniem identyfikatorów przez personel apteki. Jest to w pewnym sensie pozostałość praktyki obowiązującej w poprzednim systemie politycznym, kiedy wszystkie apteki były państwowe i to państwowy podmiot, na podstawie wewnętrznej regulacji obowiązującej wszystkich swoich pracowników, wprowadził wymóg noszenia identyfikatorów. Wynikało to również z zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

Niemniej należy zaznaczyć, że obecnie, mimo braku regulacji prawnej w tym zakresie, taka praktyka ma głębokie uzasadnienie. Przede wszystkim pozwala pacjentowi zorientować się, czy osobą świadczącą w aptece usługi farmaceutyczne jest magister farmacji, a więc osoba będąca w pełni wykwalifikowana do udzielania porad w zakresie leków dostępnych w aptece, czy też inny personel apteki nieposiadający takich kwalifikacji, a tym samym uprawnień do świadczenia w pełni usług farmaceutycznych.

Tym samym, uznając za zasadne noszenie przez pracowników apteki plakietek pozwalających na identyfikację danej osoby, przede wszystkim w zakresie jej uprawnień zawodowych, należy zaznaczyć, że w omawianym zakresie brak jest obecnie obowiązującej regulacji prawnej nakładającej taki obowiązek na personel apteki.

4.4/5 - (194 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH