Dental visit... praktyczny angielski

Dental visit… praktyczny angielski


Dentist: Good morning, madam. What can I do for you?
Patient: I came for a check-up. My last examination was about a year ago.

Dentist: Oh, you are supposed to visit your dentist every six months. It is very important, because it prevents serious dental problems.

Patient: Yes, I am aware of this and I’ll do my best not to neglect this.

Dentist: Is there anything that bothers you about your oral or dental health?

Patient: I feel fine, generally, but my gums bleed sometimes.
Dentist: Lean back and open your mouth, please. Well, it seems to me that your teeth are generally sound, although it is necessary to remove the tartar from your teeth. Do you feel pain in the right lower five?
Patient: No, I don’t.
Dentist: It is decayed a little bit. I need to fill it. What kind of toothbrush do you use?

Patient: A hard one.
Dentist: I recommend you change it to a soft or medium one. It is quite possible you damage your gums while brushing your teeth. If you want to cleanse your teeth thoroughly and remove plaque from the spaces between the teeth, use liquid mouthwash and dental floss.

Patient: Doctor, I would also like to ask if there is anything you could do with this gap between the left upper four and six?
Dentist: When did you have the extraction?
Patient: About 2 years ago.
Dentist: Well, what you need now is a bridge to replace this extracted tooth. Let’s get ready for work.

Dentysta: Dzień dobry pani. Co mogę dla pani zrobić?
Pacjentka: Przyszłam z wizyt kontrolną. Ostatnie badanie miałam mniej więcej rok temu.
Dentysta: Oj, powinna pani odwiedzać swojego dentystę co sześć miesięcy. Jest to bardzo ważne, ponieważ zapobiega poważnym dentystycznym problemom.
Pacjentka: Tak, jestem tego świadoma i postaram się nie zaniedbywać tego.
Dentysta: Czy jest coś, co panią niepokoi w związku ze stanem pani jamy ustnej bądź zębów?
Pacjentka: Czuję się ogólnie dobrze, jednak moje dziąsła czasem krwawią.
Dentysta: Proszę się odchylić do tyłu i otworzyć usta. Cóż, wygląda na to, że pani zęby są ogólnie zdrowe, aczkolwiek trzeba koniecznie usunąć z nich kamień. Czy boli panią prawa dolna piątka?
Pacjentka: Nie.
Dentysta: Jest w małym stopniu objęta próchnicą. Musimy ją uzupełnić. Jaki rodzaj szczoteczki pani używa?
Pacjentka: Twardej.
Dentysta: Zalecam pani jej zamianę na miękką bądź średnią. Możliwe, że uszkadza pani dziąsła podczas szczotkowania zębów. Jeśli chce pani dokładnie wyczyścić zęby oraz usunąć płytkę nazębną pomiędzy zębami, proszę używać płynu do płukania jamy ustnej oraz nici dentystycznych.
Pacjentka: Doktorze, chciałabym również zapytać, czy mógłby pan coś zrobić z tą luką pomiędzy lewą górną czwórką i szóstką?
Dentysta: Kiedy miała pani ekstrakcję?
Pacjentka: Jakieś dwa lata temu.
Dentysta: Cóż, trzeba zrobić most, aby zastąpić ten wyrwany ząb. Przygotujmy się do pracy.


Glossary
• check-up [ˈtʃɛk ʌp] – wizyta kontrolna
• to be supposed to [tə bɪ səˈpoʊzd tə] – mieć powinność
• to prevent [tə prɪˈvɛnt] – zapobiegać
• to be aware of [tə bɪ əˈwɛər ʌv] – być świadomym
• to neglect [tə nɪˈglɛkt] – zaniedbywać
• to bother [tə ˈbɒðər] – niepokoić, trapić
• gum [gʌm] – dziąsło
• to bleed [tə blid] – krwawić
• to lean back [tə lin bæk] – odchylać się do tyłu
• sound [saʊnd] – tu: zdrowy
• to remove the tartar [tə rɪˈmuv ðə ˈtɑrtər] – usuwać kamień nazębny
• to decay [tə dɪˈkeɪ] – psuć się, ulegać próchnicy
• toothbrush [ˈtuθbrʌʃ] – szczoteczka do zębów
• thoroughly [`θʌrəlɪ] – dokładnie, gruntownie
• plaque [plæk] – płytka nazębna
• liquid mouthwash [ˈlɪkwɪd ˈmaʊθwɔʃ] – płyn do płukania jamy ustnej
• dental floss [ˈdɛntl flɔs] – nić dentystyczna
• extraction [ɪkˈstrækʃən] – ekstrakcja
• bridge [brɪdʒ] – most

4.3/5 - (251 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH