Czy farmaceuta może odmówić sprzedaży wyrobu leczniczego

Czy farmaceuta może odmówić sprzedaży wyrobu leczniczego


Czy apteka może odmówić sprzedaży strzykawek i igieł, jeśli wiadomo, że osoba kupująca jest narkomanem i istnieje podejrzenie, że zostaną one wykorzystane w wiadomym celu?
Marek z Wrocławia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne „Farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta” (art. 96 ust. 4).
Szczegółowe przypadki odmowy wydania leku lub wyrobu medycznego określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 183, poz. 1531).
Zgodnie z § 5 tego rozporządzenia odmowa wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może nastąpić, jeżeli:
1) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;
2) konieczne jest dokonanie zmian w leku recepturowym oraz określonych w odrębnych przepisach, przy braku możliwości porozumienia się z osobą, która jest uprawniona do wystawiania recept;
3) od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni – w przypadku leku recepturowego lub leku sporządzonego na podstawie etykiety aptecznej;
4) osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;
5) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

Porównując stan faktyczny opisany w pytaniu z przypadkami odmowy wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego określonymi w wymienionych przepisach, należy dojść do wniosku, że nie mieści się on w dyspozycjach omawianych przepisów. Samo podejrzenie, nawet uzasadnione, że nabywca strzykawek i igieł jest narkomanem nie uzasadnia jeszcze odmowy wydania tych produktów. Wręcz przeciwnie, biorąc pod uwagę fakt nabywania strzykawek i igieł przez osobę, która najprawdopodobniej jest narkomanem, odmowa ich sprzedaży byłaby wręcz zwiększeniem zagrożenia życia lub zdrowia, biorąc pod uwagę możliwość skorzystania przez tę osobę z używanych strzykawek czy igieł.

Tak więc w mojej ocenie w przedstawionym stanie faktycznym nie ma podstaw prawnych do odmowy sprzedaży strzykawek i igieł osobie, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia narkomanem.


Podstawy prawne:
Art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 183, poz. 1531)

5/5 - (62 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH