Prawo na receptę

Działania niepożądane leków i wady powstałe w procesie wytwarzania zagrażają zdrowiu i życiu pacjentów, a uregulowania prawne nie spełniają dobrze swojej roli.

Brak jest jasno określonych praw, obowiązków oraz procedur postępowania, dotyczących zarówno firm, jak i organów administracji publicznej. “Szybka ścieżka reagowania” pozwoliłaby zwalczać zagrożenia we wczesnej fazie i przy minimalnych szkodach – twierdzą przedstawiciele związku firm farmaceutycznych
Infarma

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH