Prawo na receptę

Działania niepożądane leków i wady powstałe w procesie wytwarzania zagrażają zdrowiu i życiu pacjentów, a uregulowania prawne nie spełniają dobrze swojej roli.

Brak jest jasno określonych praw, obowiązków oraz procedur postępowania, dotyczących zarówno firm, jak i organów administracji publicznej. “Szybka ścieżka reagowania” pozwoliłaby zwalczać zagrożenia we wczesnej fazie i przy minimalnych szkodach – twierdzą przedstawiciele związku firm farmaceutycznych
Infarma

Ich zdaniem należałoby wprowadzić do prawa farmaceutycznego zmiany, które
zwiększą bezpieczeństwo pacjentów.

Dzięki modyfikacjom można byłoby m.in. dokładnie ustalić, co to jest “sfałszowany produkt leczniczy”, kto i w jaki sposób zawiadamia o ewentualnych zagrożeniach związanych z produktem medycznym i w jaki sposób przetwarzać dane pacjentów, by ich ostrzec w przypadku zagrożenia, a także jak informować, nie
narażając się na zarzut nieuczciwej reklamy.

5/5 - (282 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH