Chemioterapia paliatywna raka jelita grubego

Chemioterapia paliatywna raka jelita grubego

Osiągnięcia biologii molekularnej i wprowadzenie nowych leków do leczenia raka jelita grubego dają możliwość wydłużenia życia chorych i poprawę jego jakości.

W ostatniej dekadzie leczenie systemowe raka jelita grubego w IV stopniu zaawansowania klinicznego uległo znacznej ewolucji. Wprowadzono nowe leki cytotoksyczne, takie jak oksaliplatyna, irynotekan i kapecytabina, a także, co istotne, leki ukierunkowane na molekularne cele w komórce nowotworowej. Przykładem terapii celowanej raka jelita grubego jest stosowanie bewacyzumabu, przeciwciała monoklonalnego przeciwko czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyń (vascular endothelial growth factor, VEGF), w skojarzeniu z chemioterapią paliatywną. Innym celem molekularnym w komórkach raka jelita grubego stał się w ostatnich latach receptor czynnika wzrostu naskórka (epidermal growth factor receptor, EGFR).

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH