System Abonet – internetowa wymiana danych


System Abonet zapewnia aptekom: tańszą realizację zamówień, podgląd i porównywanie aktualnych ofert hurtowni, bezbłędną i bezbrakową realizację zamówień w hurtowni, kontrolę hurtowni pod kątem zgodności zamówień z fakturami, a także możliwość organizowania się aptek w grupy zakupowe.

Zamówienia wysyłane systemem Abonet z apteki do hurtowni zawierają indeks leku hurtowni, co w rezultacie umożliwi hurtowni automatyczną i bezbłędną realizację takich zamówień. Warto przy tym zauważyć, że żadne ogólnopolskie kody leków nigdy nie były, nie są i nie będą w stu procentach bezbłędne.

Apteka, używając programu Kieszeń, sama kojarzy swoje pozycje leków z pozycjami w ofertach hurtowni. Dla pozycji bez odpowiedników Bloz lub dotychczas niezamawianych w hurtowniach, Kieszeń tworzy półautomatycznie własne słowniki skojarzeń. Program wybiera pozycje zamówienia z aktualnych ofert hurtowni i poprzez system Abonet dokonuje bezbłędnej, bezbrakowej i automatycznej ich realizacji w hurtowniach.

Organizacja systemu Abonet
System Abonet, będący siecią aptek i hurtowni farmaceutycznych, umożliwia elektroniczną (internetową) wymianę ofert zamówień, faktur, list braków i innych dokumentów. Każdy z użytkowników działa na takich samych zasadach określanych w umowach zawieranych z operatorem.

Obecnie w systemie działa ok. 40 hurtowni farmaceutycznych (łącznie z oddziałami) i ok. 250 aptek niemal z całej Polski. Każda hurtownia przekazuje do systemu Abonet ofertę ogólnodostępną lub indywidualnie przygotowaną dla apteki, a także oferty specjalne („gorących cen” i promocji producenckich).

Oferty hurtowni są aktualizowane na bieżąco. Zapewnia to bezbłędną, bezbrakową i automatyczną realizację zamówień przez hurtownię. Natomiast aptece gwarantuje to m.in.: optymalizację cenową zamówień, możliwość porównywania ofert hurtowni oraz kontrolę nad realizacją zamówień przez hurtownie.

Struktura i zasady działania w systemie Abonet
Instalowane w hurtowni serwery Abonet współpracują z programami sprzedaży hurtowni oraz z programami Kieszeń w aptekach. Automatycznie aktualizują ogólnodostępne oferty hurtowni, przyjmują zamówienia z apteki i przekazują je automatycznie do programu sprzedaży hurtowni. Serwery dostarczają aptece faktury, listy braków, oferty indywidualnie przygotowane dla apteki oraz oferty specjalne.

Apteka przygotowuje zamówienie w programie aptecznym i tworzy plik zamówienia. Kieszeń wczytuje zamówienie, wybierając każdą pozycję z ofert wskazanych hurtowni. Dla pozycji bez Bloz lub jeszcze niezamawianych tworzy półautomatycznie własne słowniki skojarzeń. Przy wybieraniu uwzględnia rabaty, priorytety, warunki handlowe i w konsekwencji dzieli to zamówienie na kilka mniejszych skierowanych do określonych hurtowni. Zamówienia te są wysyłane z zastosowaniem protokołu FTP bezpośrednio do serwerów Abonet w hurtowniach i przekazywane do programów obsługi hurtowni.

Apteka, bezpośrednio po przyjęciu zamówienia przez hurtownię, pobiera za pośrednictwem programu Kieszeń braki i protokół realizacji zamówienia, a potem fakturę (patrz: schemat przepływu informacji).

Dodatkowo program Kieszeń umożliwia realizację działania apteki w grupie zakupowej: pobieranie ofert grupy zakupowej udostępnianych przez lidera, tworzenie zamówień na ofercie grupy zakupowej i przekazywanie informacji wewnątrz grupy.

Podsumowując, system Abonet między innymi: udostępnia aptece pobieranie i porównywanie aktualnych ofert hurtowni (ogólnodostępnych, indywidualnych i specjalnych), umożliwia podejmowanie optymalnych decyzji zakupowych, zapewnia kontrolę realizacji zamówień w hurtowniach, umożliwia organizowanie się aptek w grupy zakupowe, co w rezultacie przyczynia się do uzyskania przez aptekę lepszej pozycji na rynku.


#Charakterystyka systemu Abonet

 • Stopień zorganizowania – system zarządzany i administrowany przez niezależnego operatora – firmę Abonet Sp. z o.o.
 • Przeznaczenie – każda apteka z wybranymi hurtowniami
 • Współdziałanie z programami aptecznymi – Kamsoft, Apteka Malickiego, ILC, Tradiss, InfoFarm, EuroSoft Apteka, Compsoft
 • Standard wymiany danych – indeks hurtowni brany z aktualnej oferty
 • Własne słowniki skojarzeń – tworzone automatycznie i jednokrotnie dla pozycji zamówień bez Bloz (dla Kamsoft) lub niezamawianych (dla pozostałych)
 • Udostępniane oferty hurtowni – ogólnodostępna pobierana od operatora, indywidualne pobierane z hurtowni, specjalne pobierane od operatora lub z hurtown
 • Zamówienia do Kieszeni – pobierane z programu aptecznego lub tworzone na ofertach
 • Optymalizacja cenowa zamówień – w odniesieniu do aktualnych ofert z uwzględnieniem rabatów, priorytetów warunków handlowych
 • Realizacja zamówień w hurtowni – bezbłędna, bezbrakowa i automatyczna
 • Weryfikacja cenowa realizacji zamówień w hurtowni – porównywanie pobranej z hurtowni faktury z wysłanym zamówieniem
 • Medium transmisyjne – internet, protokół FTP z jednoczesną transmisją do wielu hurtowni
 • Wprowadzanie faktur – faktury „bez dziur” i z możliwością zmiany cen w fakturach
 • Grupy zakupowe – możliwość organizowania się aptek w grupy zakupowe
 • Serwis operatora – zdalny serwis i wgrywanie nowych wersji oprogramowania

#Schemat strukturalny systemu
system-abonet_1.gif

4.8/5 - (107 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH