Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2011

17 maja będziemy obchodzili Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Obchody stanowią kontynuację mającego wieloletnią tradycję Światowego Dnia Telekomunikacji.

Wyznaczone przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU) hasło ŚDSI 2011 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych” – wyznacza generalny profil imprez składających się na pakiet imprez ŚDSI 2011. Tematyka imprez będzie się ogniskować wokół problemów budowy obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego z naciskiem na dbałość o demokratyczny wymiar tego procesu – zagwarantowanie prawa do bezpieczeństwa, prywatności, swobody informacji, edukacji itp. ze szczególnym uwzględnieniem praw społeczności geograficznie rozproszonych (wieś, osady, małe miasta itp.).

W Polsce problem zagrożenia mieszkańców wsi i małych miast cyfrowym wykluczeniem jest szczególnie aktualny. Głębokie i długotrwałe zaniedbania w tym zakresie mogą doprowadzić nawet do zachwiania społecznej równowagi spowodowanej nierównym dostępem do instytucji demokratycznego państwa. Zgodnie z obserwowanymi tendencjami, wyrównywanie szans w dostępie do narzędzi społeczeństwa informacyjnego staje się coraz bardziej oczywistym warunkiem zapewnienia równości praw obywatelskich. Stąd temat głównego wydarzenia merytorycznego tegorocznych obchodów ŚDSI: „Społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo informacyjne – konfrontacja idei”, nad którym honorowy patronat objął Prezydent RP.

Specyficzne polskie uwarunkowania zostaną omówione podczas publicznej debaty nt.: „Jak włączyć e-wykluczonych Polaków w cyfrowy świat?”, której patronować będzie Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, oraz podczas konferencji „Programy dla Polski Wschodniej szansą na przezwyciężenie barier cywilizacyjnych” realizowanej we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Podsumowań i refleksji nad stanem społecznej infrastruktury informacyjnej w naszym kraju dostarczy konferencja „Stan Polskiego Internetu”, podobnie jak przed rokiem zorganizowana przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA. Uzyskana tu wiedza da dobre podstawy do zastanowienia się nad: „Miejscem i rolą Polski w realizacji programu Europejskiej Agendy Cyfrowej”, co będzie tematem debaty realizowanej w sejmowym otoczeniu pod patronatem Marszałka Sejmu.

Mimo niedostatków krajowej infrastruktury informacyjnej nadal największą barierą na drodze do budowy społeczeństwa informacyjnego jest powszechność podstawowej edukacji informatycznej – temat z punktu widzenia cyfrowego wykluczenia niezwykle istotny. Dlatego edukacja również w tej edycji obchodów ŚDSI zajmuje poczesne miejsce jako temat konferencji realizowanej przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji nt.: „Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystywania technik informatycznych w procesie nauczania”. Nurt edukacyjny dopełni „Dzień otwarty ECDL”, pomyślany jako narzędzie popularyzacji, dostępnego dla każdego certyfikatu umiejętności komputerowych – certyfikatu, który gwarantuje zarówno przydatne umiejętności jak i dokument uznawany na całym obszarze UE.

Niezwykle istotnym aspektem budowy nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego jest włączanie do systemu elektronicznych usług również osób chorych i upośledzonych, nie tylko pod kątem dostępu do sieciowych narzędzi pozyskiwania i wymiany informacji, lecz także zaprzęgania narzędzi teleinformatycznych do służby na rzecz ochrony zdrowia. Stąd listę centralnych imprez ŚDSI 2011 dopełnia debata pod Honorowym Patronatem Minister Zdrowia Ewy Kopacz pt. „Telemedycyna – nowa jakość systemu zdrowia społeczeństwa informacyjnego”. Debatę, która odbędzie się w dniu 10 maja 2011 (wtorek), w godz. 11.00-14.00 objęły patronatem medialnym również: „Manager Apteki”, „Świat Lekarza”, „Na zdrowie. Dostępne bez recepty”.

Historię sukcesu – na razie jeszcze na wpół potencjalnego za to z dużymi szansami powodzenia – poznamy na zorganizowanym przez KIGEiT III Forum Gospodarcze TIME – Telekomunikacja, Internet, Media, Elektronika, poświęconym energetyce rozproszonej, inteligentnym sieciom energetycznym (smart grid), energii odnawialnej. Postawione zostanie pytanie czy Polska ma szanse zostać liderem produkcji urządzeń dla Smart Grid w Europie.

Odpoczynek od publicznych wystąpień i okazje do kuluarowych kontaktów bezpośrednich dostarczy spotkanie przedstawicieli biznesu i administracji rządowej nt.: „Wzajemne oczekiwania administracji państwowej i sektora teleinformatycznego w kontekście wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej w czasie Polskiej Prezydencji w UE” oraz Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Oba te wydarzenia odbędą się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie w kulminacyjnym momencie obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 w Polsce – 18 maja 2011 r.

Program ŚDSI 2011 uzupełnią imprezy regionalne i branżowe o profilu zgodnym z ideą społeczeństwa informacyjnego.

4.3/5 - (190 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH