Sprzedaż leków w pierwszym półroczu

Sprzedaż leków w pierwszym półroczu


Prognozy z początku stycznia były optymistyczne: przewidywały na 2010 rok sprzedaż o 5-7 proc. wyższą niż w 2009 roku. Po pierwszym półroczu widać jednak, że będzie to niezwykle trudne. Obecna prognoza wzrostu rynku wynosi 3,2 proc.

W pierwszym półroczu wartość sprzedaży w aptekach wyniosła 13,1 mld zł, i była wyższa o 1,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2009 roku. O 1 proc. wzrosła sprzedaż leków refundowanych (5,9 mld zł), ale o 3 proc. spadła sprzedaż leków pełnopłatnych (2,4 mld zł). Pacjenci wydali o 3,4 proc. więcej na leki sprzedawane odręcznie, czyli OTC, suplementy diety oraz inne produkty dostępne bez recepty (4,7 mld zł). Wśród tych produktów trzeba jednak wyodrębnić grupę leków OTC oraz suplementów diety – tu widać spory spadek w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku (o 2,3 proc). Natomiast bardzo duży wzrost (aż o 31,1 proc.) zanotowano w przypadku sprzedaży pozostałych produktów dostępnych bez recepty, to znaczy produktów zielarskich, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego.

Czy ta sytuacja napawa optymizmem? Tak, ale bardzo ostrożnym. Zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie trudny początek roku. W styczniu nastąpił bardzo duży spadek. Całkowita wartość sprzedaży leków wyniosła 2,1 mld zł, i było to o 10,6 proc. mniej niż w styczniu 2009 roku. Wartość sprzedaży w statystycznej aptece spadła o około 9 proc. Taka sytuacja była spowodowana przede wszystkim wcześniejszym niż przed rokiem szczytem zachorowań na grypę oraz inne choroby układu oddechowego. Najwięcej osób zachorowało już w listopadzie, a to spowodowało, że w styczniu br. pacjenci nie kupowali już tak dużej ilości leków.

W lutym całkowita wartość sprzedaży wyniosła 2,06 mld zł – o 0,3 proc. mniej niż w roku poprzednim. Co prawda średnia wartość sprzedaży w statystycznej aptece była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, jednak tę sytuację spowodował spadek ogólnej liczby aptek, z czym mieliśmy do czynienia już od połowy ubiegłego roku.
W marcu sytuacja znacznie się poprawiła: całkowita wartość sprzedaży wyniosła 2,3 mld zł, i było to o 4,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku (wartość sprzedaży w statystycznej aptece wyniosła 176 tys. zł i był to wzrost o 7 proc.).

Kwiecień był miesiącem nieco słabszym niż marzec, jednak lepszym niż kwiecień ubiegłego roku. Całkowita wartość sprzedaży wyniosła 2,2 mld zł i była o 2,2 proc. wyższa niż przed rokiem (sprzedaż w statystycznej aptece wyniosła 166 tys. zł i był to wzrost o 5,1 proc.). Jednak porównując wyniki z pierwszych czterech miesięcy, widać, że wartość sprzedaży całego rynku była niższa o 1,3 proc. niż w analogicznym okresie 2009 roku.
W maju 2010 roku sprzedaż była podobna do kwietnia (2,4 mld zł), ale było to o 5,8 proc. więcej niż przed rokiem (a wartość sprzedaży w aptece była wyższa o 8,7 proc.). Porównując wyniki całego rynku w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego i ubiegłego roku, można stwierdzić, że sprzedaż była niemal identyczna (+0,04 proc.).
W czerwcu wartość sprzedaży była wyższa od majowej (2,19 mld zł) i było to o 6,9 proc. więcej niż przed rokiem (w statystycznej aptece wyniosła 165,5 tys. zł – wzrost o 9,6 proc.). Optymistyczne jest też to, że w porównaniu do maja nastąpił wzrost wartości sprzedaży we wszystkich segmentach rynku.

Dynamika wzrostu sprzedaży po pierwszym półroczu jest jednak niewielka – o 1,14 proc., czyli 146 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza 2009 roku. Osiągnięcie pod koniec roku prognozowanego wzrostu może więc okazać się bardzo trudne.

4.8/5 - (161 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH