Artyści V Europejskiego Festiwalu im. Jana Kiepury

Spotkanie w Krynicy


W dniach 12-26 sierpnia 2007 Krynica Zdrój po raz kolejny gościła farmaceutów na III już Sesji Szkoleniowej Aptekarzy. Nie zabrakło interesujących wykładów, dyskusji, a także spotkań z kulturą.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna sesja została zorganizowana we współpracy Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie (kierowanego przez prof. Elżbietę Makulską-Nowak) z Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie (na czele z prezesem dr. Włodzimierzem Hudemowiczem). Logistyką całego przedsięwzięcia kierował niezastąpiony Dyrektor Biura OIA mgr Waldemar Firek, który czuwał również nad wrażeniami artystycznymi i duchowymi wszystkich uczestników.

Kursy i wykłady
Program naukowy tegorocznej sesji był niezwykle ciekawy, co znalazło potwierdzenie w liczbie farmaceutów biorących w niej udział. W obu turnusach sesji uczestniczyło około 300 osób.

Oprócz czterech kursów objętych programem szkolenia ciągłego farmaceutów (tj. „Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego”, „Opieka farmaceutyczna: astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc”, „Opieka farmaceutyczna: nadciśnienie tętnicze” oraz „Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostępnych”) odbyły się liczne posiedzenia naukowo-szkoleniowe, na których wykłady wygłaszali wybitni specjaliści z zakresu nauk farmaceutycznych, medycznych i marketingu.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród farmaceutów wykłady prof. Elżbiety Makulskiej-Nowak („Leki stosowane w ostrych zespołach wieńcowych”), prof. Renaty Jachowicz („Kierunki rozwoju postaci leku w aspekcie bezpiecznej farmakoterapii”), prof. Wojciecha Noszczyka („Przewlekła choroba żylna – problem społeczny; patofizjologia, leczenie”) oraz prof. Henryka Mruka („Jak zwiększać sprzedaż w aptece? Rady na tle najnowszych wyników badań”).

Jednak zdecydowanie największą liczbę słuchaczy zgromadziły dwa wykłady dr n. med. Anny Zawadzkiej-Krajewskiej z Katedry i Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego AM w Warszawie. Pierwszy z nich dotyczył diagnostyki, różnicowania i leczenia astmy u małych dzieci, natomiast drugi wyboru optymalnej techniki inhalacyjnej w terapii astmy u dzieci. Pani doktor w swoich wystąpieniach poruszyła niezwykle istotny problem braku obiektywnych kryteriów umożliwiających rozpoznanie astmy u dzieci. Małe dzieci (zwłaszcza poniżej 5. roku życia) zwykle nie potrafią prawidłowo wykonać badania spirometrycznego, tak więc zasadnicze kryterium umożliwiające ustalenie rozpoznania jest w tym przypadku niedostępne. W swoim drugim wykładzie dr Zawadzka zwróciła uwagę, iż wybór odpowiedniej techniki inhalacyjnej powinien być zawsze ustalany indywidualnie dla konkretnego pacjenta, uwzględniając jego wiek i stopień ciężkości choroby. Natomiast w przypadku dzieci wybrana metoda inhalacji winna być zaakceptowana zarówno przez dziecko, jak i jego opiekunów.

Panele dyskusyjne
W odróżnieniu od poprzednich Sesji Szkoleniowych Aptekarzy w tym roku program został rozszerzony o trzy panele dyskusyjne. Moderatorami wszystkich dyskusji byli prof. dr hab. Elżbieta Makulska-Nowak i dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz.

Pierwszy panel dotyczył oceny systemu szkolenia ciągłego farmaceutów. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni m.in.: mgr Katarzyna Chmielewska, zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa i Nauki Ministerstwa Zdrowia, prof. Barbara Filipek, kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dr n. farm. Elwira Telejko, kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego AM w Białymstoku.

W drugim panelu zatytułowanym „Nowe możliwości współpracy samorządów lekarskiego i aptekarskiego” wziął udział m.in. dr n. med. Krzysztof Makuch, członek Naczelnej Rady Lekarskiej oraz mgr Zbigniew Niewójt, zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Natomiast w trzecim spotkaniu pt. „Prawo Farmaceutyczne po zmianach w 2007 r. – dalsze wnioski de lege ferenda środowiska farmaceutycznego” do dyskusji zaproszono m.in.: mgr Marię Głowniak, członkinię Naczelnej Rady Aptekarskiej, mgr Zbigniewa Niewójta oraz mgr Andrzeja Wróbla, Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Wieczory z Kiepurą
Po całym dniu wypełnionym wykładami wieczorami uczestnicy sesji mogli wziąć udział w operowych i operetkowych koncertach V Europejskiego Festiwalu im. Jana Kiepury. Niepowtarzalną atmosferę festiwalu tworzyła nie tylko muzyka i piękna sceneria Krynicy, ulubionego miasta Kiepury, lecz także barwne opowieści muzyczne Bogusława Kaczyńskiego.

Te dwa tygodnie spędzone w Krynicy z pewnością dostarczyły wszystkim farmaceutom niezapomnianych wrażeń naukowych, artystycznych i duchowych.
dr n. farm. Sławomir Białek

4.4/5 - (168 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH