Rynek OTC w Polsce


W 2005 roku wartość rynku OTC wzrosła o 8,2 proc. i wyniosła 5,5 mld zł. Według najnowszych danych IMS Health, obejmujących pierwsze półrocze 2006 r., wartość tego rynku wzrosła o 2,8 proc. i wyniosła 1,8 mld złotych (w cenach producenta bez VAT).

Zdaniem specjalistów z PMR Publications, rok ten może zakończyć się 5,5-proc. wzrostem, głównie dzięki sprzedaży aptecznej nie-leków.

Rynek OTC dzieli się na dwie podstawowe grupy: leki sprzedawane bez recepty i produkty niemające statusu leków. Do tej drugiej grupy zaliczamy: suplementy diety, odżywki, dermokosmetyki, leki homeopatyczne, zioła, materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny, testy diagnostyczne, materiały stomatologiczne.

Według PMR, w 2005 r. sprzedaż leków bez recepty osiągnęła wartość ponad 4 mld zł, a nie-leków 1,3 mld zł (co stanowi około 25 proc. całego rynku OTC). Natomiast w tym roku – według prognoz – wartość pierwszych wzrośnie do 4,2 mld zł, a drugich do ponad 1,6 mld zł.

Wyniki pierwszego półrocza 2006 r.
Według danych IMS Health, rynek leków i produktów OTC w pierwszym półroczu wzrósł o 2,8 proc. i jego wartość wynosi 1,8 mld złotych. Dla porównania w tym samym okresie wartość całego rynku farmaceutycznego wyniosła 7,4 mld zł, co stanowi 2,9 proc. wzrostu wobec analogicznego okresu w 2005 r.

Zdaniem ekspertów tej firmy, mimo ogólnej tendencji wzrostowej dla segmentu OTC, spadki zanotowały grupy preparatów o największej sprzedaży, czyli środki na przeziębienie oraz witaminy i minerały – łącznie ich wartość spadła o 25 mln zł. Według IMS Health, jest to związane z mniejszą liczbą zachorowań.

Badacze rynku uważają, że motorem wzrostu dla tego segmentu będą produkty mające zastosowanie w dolegliwościach układu pokarmowego. Grupa ta – według najnowszych danych – zwiększyła wartość o 26 mln zł. Największym zainteresowaniem w tym podsegmencie cieszą się leki przeciwko zgadze i niestrawności oraz preparaty ziołowe, zwłaszcza herbaty i napary.

Podział rynku OTC
W 2005 r. największym zainteresowaniem na rynku leków OTC cieszyły się preparaty na grypę i przeziębienie, ich sprzedaż stanowiła 25 proc. całej sprzedaży aptecznej i pozaaptecznej. Interesujące jest to, że sprzedaż apteczna tej grupy leków wzrosła w 2005 r. – według danych IMS Health – o ponad 12 proc. Na drugim miejscu pod względem sprzedaży znajdowały się leki przeciwbólowe, ich udział w rynku wynosił 22 proc. Na trzecim miejscu uplasowały się witaminy i minerały (20 proc.). Warto dodać, że ta grupa preparatów zanotowała w 2005 r. spadek sprzedaży o 4,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jak twierdzą specjaliści z PMR, było to spowodowane zmianą statusu wielu preparatów z „witamin i minerałów” na „suplementy diety” (obecnie sprzedaż tych preparatów stanowi prawie połowę wartości sprzedaży suplementów).

Leki gastryczne, cieszące się obecnie dużą popularnością, w poprzednim roku miały zaledwie 14 proc. udział w rynku.

Sprzedaż OTC rośnie dzięki aptekom
O ile w poprzednich latach większą sprzedaż produktów OTC zawdzięczano głównie wzrostowi sieci super- i hipermarketów oraz kampaniom promocyjnym tych produktów, o tyle w 2005 r. do wzrostu przyczyniła się sprzedaż nie-leków głównie w dystrybucji aptecznej. Sprzedaż pozaapteczna w 2005 r. osiągnęła wartość 350 mln zł, co stanowiło zaledwie 8,2 proc. całej sprzedaży OTC w Polsce. Dla porównania w 2003 i 2004 r. pozaapteczna sprzedaż leków wynosiła 30 proc.

Zdaniem badaczy rynku w tym roku także nie odnotowano tak widocznego wzrostu sprzedaży leków w sklepach i raczej się to nie zmieni, tym bardziej że ministerstwo zdrowia chce ograniczyć listę leków dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego ze 131 do 114.

Na tendencje wzrostowe sprzedaży aptecznej produktów OTC może też wpływać też wzrost zaufania do farmaceutów. Według specjalistów z TNS OBOP, farmaceuci cieszą się coraz większym zaufaniem pacjentów w dziedzinie porad dotyczących leków dostępnych bez recepty (w 2002 r. aż 55 proc. pacjentów wskazało to źródło informacji, lekarzy wskazało zaledwie 40 proc.). Jako ciekawostkę warto dodać, że w badaniu na temat wiarygodności źródeł informacji o lekach OTC respondenci wskazali reklamę oraz ulotki dystrybuowane w aptekach jako najmniej wiarygodne źródło informacji.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, wartość leków sprzedawanych bez recepty szacuje się na ponad 45 mld dolarów i przynosi światowym koncernom farmaceutycznym 25 proc. dochodów. Nie ma się co dziwić, że koncernom tym zależy na wzmocnieniu działań marketingowych, które mogą przełożyć się na wzrost sprzedaży tego segmentu, także w Polsce. Zdaniem specjalistów, w przyszłości mogą się jedynie zmienić wartości poszczególnych podsegmentów. Świadczy o tym choćby tegoroczny wzrost wartości w podsegmencie produktów stosowanych w dolegliwościach gastrycznych.

w oparciu o dane z IMS Health, PMR Publications, PAP oraz PharmaExpert

4.5/5 - (140 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH