Recepta na dobrą polisę


wywiad z doradcą finansowym dr. Andrzejem Ferdynem

Prowadzenie apteki to z jednej strony biznes jak inne, z drugiej jednak – działalność szczególna, bo dotyczy również ratowania ludzkiego życia. Czy na polskim rynku ubezpieczeniowym jest jakaś oferta, która uwzględnia wyjątkową sytuację farmaceutów?

Myślę, że dobrym przykładem takiej oferty jest opcja dla aptek w ramach ubezpieczenia podmiotów gospodarczych „Lew Przedsiębiorca” proponowanego przez firmę Generali.

Przed czym chroni Lew?

Ubezpieczenie dla podmiotów gospodarczych „Lew Przedsiębiorca” zostało stworzone z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej. Pożar, kradzież, pozew z tytułu odpowiedzialności cywilnej narażają przedsiębiorstwo na poważne straty. W konsekwencji firma traci stabilność, a nawet upada.

Dotyczy to każdego przedsiębiorstwa, nie tylko apteki.

Ale sprzedaż środków farmaceutycznych to także normalna działalność gospodarcza prowadzona w konkretnym budynku, w konkretnym pomieszczeniu narażonym na najrozmaitsze ryzyka. Dlatego część obowiązkowa pakietu „Lew Przedsiębiorca” to ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

Apteki są narażone na włamania i kradzieże, które z reguły łączą się z poważnymi stratami finansowymi.

Dlatego Generali proponuje dodatkowo ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz stałych elementów od stłuczenia.

Czy w umowie ubezpieczeniowej koniecznie trzeba wymieniać ryzyka, przed którymi polisa ma chronić? Czy da się przewidzieć z góry pomysłowość złego losu lub złych ludzi?

Oferowane alternatywnie przez Generali ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk chroni majątek przedsiębiorstwa od szkód powstałych w wyniku wszystkich możliwych przyczyn z wyjątkiem tych, które jednoznacznie zostały wymienione w umowie jako wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Rezultatem niekorzystnego zbiegu okoliczności może być nie tylko uszczerbek na majątku, ale także zmniejszenie lub utrata dochodów, które można było osiągnąć, gdyby do nieszczęścia nie doszło. Czy na to jest jakiś sposób?

Konsekwencją szkody materialnej, nawet niewielkiej, jest przerwa w działalności, która powoduje utratę zysku przy jednoczesnym niewygasłym obowiązku ponoszenia stałych kosztów związanych z utrzymaniem przedsiębiorstwa. Kilku-, a nawet kilkunastomiesięczna przerwa w działalności może kosztować firmę utratę pozycji rynkowej lub skutecznie wyeliminować ją z rynku. Dla uchronienia się przed skutkami takiej sytuacji Generali proponuje ubezpieczenie zysku utraconego (Bussines Interruption) wskutek ww. szkód materialnych, które pozwoli na zmniejszenie poniesionych strat oraz refundację poniesionych kosztów.

Czy aptekarz może się ubezpieczyć przed skutkami roszczeń klienta apteki?

W Generali – tak. Oferta przewiduje także możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.To bardzo ważne, bo wzrastająca świadomość prawna społeczeństwa przy jednoczesnym ogromnym rozwoju technicznym i technologicznym stawia przedsiębiorstwo i przedsiębiorcę – w tym tak specyficznego jak właściciel apteki – w obliczu dziś jeszcze do końca nieznanej, przyszłej skali zagrożeń, związanej z możliwymi roszczeniami odszkodowawczymi osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.Zmiany prawa zmierzające do ułatwiania dochodzenia roszczeń osobom poszkodowanym, wynikające z coraz szerszego stosowania zasady ryzyka w różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa, stawiają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w pierwszym rzędzie instrumentów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego firmy.

Czy przedsiębiorca ma jakiś wybór, jeżeli idzie o zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? Sytuacja poszczególnych firm jest przecież bardzo różna. Różny też jest stopień ryzyka.

Generali stosuje zasadę, że jakość bezpieczeństwa zależy od zakresu ochrony ustalonej przez ubezpieczającego wspólnie z ubezpieczycielem.

Co więc warto zapisać w polisie?

Myślę, że opcje dodatkowe, o które warto poszerzyć ochronę w przypadku ubezpieczenia aptek, to: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej aptekarza, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, ubezpieczenie danych, zewnętrznych nośników danych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie straty finansowej dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Po dokładnej analizie specjaliści Generali przygotują ofertę dostosowaną do potrzeb firmy, charakteru jej działalności i sytuacji majątkowej. Warto dodać, że do każdej umowy Generali bezpłatnie dołącza serwis assistance – usługi ślusarskie, szklarskie, zabezpieczenie majątku firmy, w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową. Nie ulega jednak wątpliwości, że żaden zewnętrzny doradca nie jest w stanie oszacować wszystkich zagrożeń. Musi to zrobić sam przedsiębiorca, czyli w tym przypadku właściciel apteki.

Bywa, że w czasie trwania umowy zmienia się sytuacja majątkowa ubezpieczającego. Co wtedy?

Ubezpieczenie w Generali może się zmieniać wraz z rozwojem firmy. Jeśli w trakcie trwania umowy zostaną zakupione nowe maszyny i urządzenia, zostaną one automatycznie objęte ochroną do wysokości 20% sumy ubezpieczenia.

W aptekach bywa zainstalowany – nieraz bardzo drogi – sprzęt elektroniczny. Czy można się zabezpieczyć przed skutkami awarii sprzętu komputerowego?

Istnieje możliwość ubezpieczenia dodatkowych kosztów naprawy sprzętu elektronicznego, nawet takich, jak serwis zagraniczny i transport ekspresowy.

Bardzo specyficznym niebezpieczeństwem w pracy farmaceuty są ewentualne skutki pomyłki przy wydawaniu leku. Czy można się przed tym w Generali ubezpieczyć?

Tak. Bardzo ważnym elementem umowy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aptekarza obejmujące szkody wynikające z przygotowania leków recepturowych oraz wydania niewłaściwego lub przeterminowanego leku.

W pracy apteki nieszczęściem mogą być też skutki banalnego zagubienia bądź zniszczenia kilku papierków. Tyle, że są to np. dokumenty niezbędne do refundacji leków…

Generali chroni również od skutków i takich sytuacji. Dodatkowo polisa obejmuje koszty odtworzenia dokumentów niezbędnych do refundacji leków, a także koszty utylizacji zniszczonych leków.

W dzisiejszych czasach coraz więcej spornych spraw kończy się na sali sądowej. Jak się przed tym ochronić?

W przypadku sprawy sądowej klient Generali otrzymuje pomoc prawną oraz pokrycie kosztów obrony.

Dziękuję za rozmowę.
Wywiad przeprowadziła Maria Kawka

4.6/5 - (305 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH