Outsourcing


Koncepcja outsourcingu przez wiele lat kojarzona była z funkcjonowaniem międzynarodowych korporacji i dużych firm. Obecnie outsourcing obejmuje wiele branż, w tym również farmaceutyczną.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza oraz duża presja otoczenia biznesowego wymuszają na firmach konieczność wprowadzania zmian organizacyjnych. Mają one na celu poprawę efektywności, jakości oferowanych produktów i usług, zmniejszenie kosztów oraz elastyczność w szybkim dostosowywaniu się do oczekiwań klientów.

Praktyka biznesowa początku lat 90. pokazała, że firmy coraz częściej skupiają swoją uwagę na podstawowych kompetencjach, a prace uzupełniające zlecane są specjalis-tycznym jednostkom zewnętrznym.

Czym jest outsourcing?

Koncepcja outsourcingu polega na pozbywaniu się zadań, z których można zrezygnować bądź które mogą być wykonywane taniej i często lepiej poza danym przedsiębiorstwem. Firma koncentruje się wówczas na swojej zasadniczej działalności, a pozostałe obszary, stanowiące działalność pomocniczą lub uboczną, są realizowane przez firmy zewnętrzne.

Outsourcing różni się jednak od zwykłego zlecenia. Główna różnica polega na tym, że outsourcing oznacza nawiązanie długotrwałej i stałej współpracy partnerskiej między usługodawcą i usługobiorcą.

Usługi informatyczne
Współcześnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie nawet małej firmy bez wsparcia informatycznego w postaci komputerów oraz oprogramowania. Zewnętrzne firmy informatyczne oferują małym i średnim przedsiębiorstwom, takim jak apteki, usługi specjalnie dostosowane do ich specyfiki. Obejmują one wynajem sprzętu komputerowego, administrowanie tym sprzętem oraz aplikacjami, serwerami i bazami danych. Dzięki temu apteka może zyskać dostęp do najnowszych rozwiązań informatycznych niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, relacjami z klientami lub dostawcami. Właściciele i menadżerowie aptek mogą w ten sposób skutecznie budować przewagę konkurencyjną, obniżać koszty, ale również zapewnić sobie bezpieczeństwo związane z użytkowaniem sprzętu komputerowego, aplikacji oraz danych zebranych na nośnikach elektronicznych.

W przypadku przedsiębiorstw posiadających kilka lub więcej punktów handlowych (apteki, hurtownie) oferta teleinformatycznych usług outsourcingowych może być jeszcze szersza. Komunikowanie się i transfer danych za pomocą tradycyjnej poczty elektronicznej naraża firmę na poważne niebezpieczeństwo utraty lub przechwycenia informacji przez niepowołane jednostki. Obecnie zewnętrzne firmy outsourcingowe specjalizujące się w usługach teleinformatycznych są w stanie zaoferować sieciom aptek lub hurtowni usługę tzw. wirtualnej sieci prywatnej (IP VPN). Jest to wewnętrzna, wyodrębniona sieć informatyczna pracująca na sprzęcie dostarczonym przez zewnętrznego operatora i administrowana przez niego. Usługobiorca nie ponosi kosztów zakupu oraz wymiany sprzętu, a dzięki współpracy z partnerem telekomunikacyjnym zyskuje dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań.

Zakres usług realizowany przez informatyczne firmy outsourcingowe jest bardzo szeroki i zależy od uzgodnień pomiędzy kooperantami. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z usług oferentów zewnętrznych tylko w zakresie dostarczania ekspertyz na temat komputeryzacji albo informatyzacji firmy lub korzystać z outsourcingu, aby wykonać określone prace, np. wdrażanie standardowych pakietów oprogramowania, wprowadzanie ich nowych wersji czy pomoc w eksploatacji zakupionych wersji oprogramowania.

Firma outsourcingowa często odpowiada za opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego, szkolenie pracowników przedsiębiorstwa, pomaga w przypadku awarii systemu albo przy realizacji funkcji administracyjnych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi stało się funkcją o kluczowym znaczeniu dla każdej firmy bez względu na jej wielkość i branżę. Z drugiej strony proces zarządzania kadrami uległ tak istotnej rozbudowie, iż jego prowadzenie samo w sobie wymaga odpowiednich nakładów finansowych i zaangażowania osób o wysokich kwalifikacjach. Dlatego tak wiele firm decyduje się na outsourcing funkcji kadrowych.

Z początku usługi te obejmowały outsourcing funkcji administracyjnych tzw. twardych obszarów kadrowych, ale obecnie wykraczają one poza takie rozumienie outsourcingu personalnego. Można to prześledzić na przykładzie nawet niewielkiej jednostki biznesowej, jaką jest apteka. Swoją przewagę konkurencyjną w dużym stopniu kształtuje ona w oparciu o kompetentny personel. Farmaceuci powinni mieć nie tylko solidną wiedzę merytoryczną, lecz także odpowiednie umiejętności interpersonalne i sprzedażowe. Menadżer apteki nie zawsze dysponuje odpowiednią wiedzą czy czasem potrzebnymi do właściwego pozyskania pracownika, umiejętnego rozwijania jego kompetencji i motywowania go. Długookresowa współpraca z zewnętrzną firmą doradztwa personalnego może zapewnić aptece profesjonalne wsparcie w procesach kadrowych m.in. w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników. Wykorzystanie w procesie rekrutacyjnym profesjonalnej metodyki i narzędzi selekcji sprawia, że ryzyko zatrudnienia niekompetentnej osoby jest znikome.

Wsparcie zewnętrzne ze strony doradców personalnych może ponadto obejmować regularnie przeprowadzane oceny kompetencyjne pracowników, a także na ich podstawie budowanie programów rozwojowych w postaci szkoleń oraz systemów wynagrodzeń i motywacji.

Logistyka
W wielu branżach obserwuje się coraz częstsze zlecanie na zewnątrz usług logistycznych. Zadaniem firm logistycznych jest zapewnienie częściowej bądź całościowej obsługi dystrybucji produktów. Przykładem może być kanadyjska firma Livingston Healthcare, jeden z największych dostawców usług logistycznych w branży farmaceutycznej. To przedsiębiorstwo oferuje usługi w zakresie magazynowania, przyjmowania zamówień oraz ich realizacji, odbioru towarów, pakowania i dostawy. Zajmuje się również fakturowaniem, zarządzaniem należnościami oraz notami kredytowymi. Livingston Healthcare zapewnia również dystrybucję materiałów drukowanych i próbek leków.

Outsourcing może również dotyczyć obsługi zwrotów. Firmy farmaceutyczne często mają trudności z efektywnym zarządzaniem zwrotami przeterminowanych i niesprzedanych leków z aptek. Działania te przejmują wyspecjalizowane jednostki, które posiadają odpowiednią technologię pozwalającą na efektywną obsługę zwrotów.

Outsourcing jako jeden ze sposobów przeprowadzenia zmiany organizacyjnej firmy prowadzi do osiągnięcia przez nią większej efektywności. Doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie outsourcingu wskazują, że dzięki tej koncepcji firmy redukują koszty, usprawniają organizację wewnętrzną, a wiele procesów obsługiwanych przez oferenta zewnętrznego jest realizowanych lepiej z punktu widzenia klienta.


#Najważniejsze zalety outsourcingu
1. Możliwość skoncentrowania się na tych obszarach działalności, w których firma ma przewagę konkurencyjną.
2. Możliwość uzyskania redukcji i kontroli kosztów.
3. Uwolnienie środków finansowych zamrożonych w działalności niemającej kluczowego znaczenia.
4. Sposobność wyeliminowania nieefektywnych funkcji oraz możliwość przesunięcia zasobów na inne cele.
5. Zapewnienie sobie dostępu do najlepszych rozwiązań w zakresie technologii, narzędzi, wiedzy i umiejętności dzięki współpracy ze specjalistycznymi firmami.

Bibliografia dostępna u autora.

4.9/5 - (266 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH