Oddać czas

Szpital w Nowym Sączu musi zwrócić lekarzowi Czesławowi Misiowi 169 godzin przepracowanych ponad normę podczas dyżurów – postanowił sąd. Powołał się na normy Unii Europejskiej, rozstrzygające kwestie czasu pracy inaczej niż przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Autorem pozwu w tej sprawie był pediatra z 15-letnim stażem pracy Czesław Miś, który – powołując się na unijne przepisy o czasie pracy lekarzy – domagał się 31 dni wolnych za przepracowane ponad normę godziny w okresie od maja do września 2004 roku (25 dyżurów). Z roszczeniami lekarza nie zgadzała się dyrekcja szpitala, podnosząc argument, iż czas pracy lekarza był zgodny z przepisami polskiego prawa. Proces miał charakter precedensowy.

Sąd dał wyraz temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej i należy przestrzegać zasad, które obowiązują w Unii. A pośrednio dał również wyraz temu, że lekarz jest zwykłym pracownikiem i jak zwykły pracownik powinien zostać rozliczany z czasu pracy – powiedział po ogłoszeniu wyroku pełnomocnik lekarza, adwokat Lesław Świstuń.

Konsekwencją wyroku musi być zmiana przepisów prawa, dlatego że w Polsce obowiązują obecnie przepisy, które są niezgodne z ustaleniami i normami UE.?

4.6/5 - (194 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH