Istota inwestowania


Wiele osób trafiając na rynki kapitałowe nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak jak w każdym biznesie i tu istnieje ryzyko związane z utratą części lub całego włożonego kapitału.

  • ###Czy warto inwestować?
    Zadajmy sobie to pytanie i rozważmy je na przykładzie naszych dzieci. Czy warto w nie inwestować? Odpowiedź nasuwa się sama – oczywiście, że warto! Nikt nie stawia sobie pytania, co z tej inwestycji będzie miał. Nie myślimy o sobie, tylko o przyszłości naszych pociech. Im lepsze zapewnimy im wykształcenie tym będą miały łatwiejsze życie. Wiemy, że to jest właściwa inwestycja i na ten cel przeznaczamy część posiadanych środków. Z inwestycjami kapitałowymi jest podobnie, choć tu myślimy już o pewnych korzyściach.

Od czego zacząć?
Na początku musimy zadać sobie kilka pytań. Po pierwsze: czy chcemy sami się zajmować inwestycjami czy zlecić to wyspecjalizowanym firmom? Jeśli zamierzamy „bawić” się sami, to musimy dysponować czasem i wiedzą. Jeśli nie możemy spełnić tych warunków, to lepiej przekazać je w ręce finansistów. W tym numerze przedstawimy Państwu oba rozwiązania.

Otwieramy rachunek inwestycyjny
Wybór biura maklerskiego nie jest prostą sprawą, chyba że nie liczymy się z kosztami i gramy na giełdzie dla zabawy i dreszczyku emocji. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na wysokość opłat za prowadzenie rachunku oraz prowizji od kupna i sprzedaży instrumentów notowanych na giełdzie, a także sprawdzić, czy są dostępne kredyty inwestycyjne na rynku pierwotnym i wtórnym oraz jakie są inne opłaty. Należy także ustalić, w jaki sposób można składać zlecenia (osobiście, telefonicznie, przez internet czy faksem) oraz czy biuro umożliwia składanie zleceń na rynkach zagranicznych. Warto wiedzieć, czy dane biuro publikuje analizy i rekomendacje dla swoich klientów oraz czy można się spotkać i porozmawiać z analitykami (spotkania posesyjne dla inwestorów lub indywidualne). Zapytajmy też znajomych, czy w ich biurze maklerskim pracownicy są kompetentni i chętni do pomocy.

Rejestry w funduszach
Innym sposobem samodzielnego inwestowania jest nabywanie jednostek funduszy inwestycyjnych. Nabywając, sprzedając lub wykonując tzw. konwersje między funduszami, także prowadzimy inwestycje, ale opartą o inne informacje rynkowe. Rodzaje funduszy poznaliśmy przy okazji omawiania wyników 2006 roku. Jednostki możemy nabywać za pośrednictwem internetu lub u dystrybutorów takich jak: banki, biura maklerskie i specjalistyczne punkty sprzedaży jednostek uczestnictwa różnych TFI.

Zdajemy się na fachowców
Jeśli zdecydujemy się przekazać kapitał w zarządzanie lub inwestujemy poprzez firmy doradztwa finansowego, to całą pracę koncepcyjną wykonają za nas te instytucje. One określą, jaki powinniśmy mieć skład portfela i jak nim zarządzać. Naszym zadaniem będzie przekazanie informacji o posiadanym majątku i o oczekiwaniach inwestycyjnych. Nie musimy się obawiać o bezpieczeństwo tych informacji. Wszystkim zależy na zachowaniu tajemnicy i dobrych relacjach z klientem. Wiedza o całym posiadanym majątku pomoże określić, jak bardzo możemy ryzykować inwestowany kapitał. Zarówno my – jako inwestorzy, oraz my – jako klienci firm doradczych, opieramy się na tych samych filarach.

Wiedza i informacja
W sytuacji, gdy zdecydujemy się podejmować decyzje samodzielnie, możemy skorzystać z wielu środków, m.in. analizy technicznej, fundamentalnej lub szeroko rozumianej analizy portfelowej.

Analiza techniczna zajmuje się jedynie wykorzystaniem prawidłowości w kształtowaniu się kursów akcji. Co za tym idzie, przewidywaniem trendów cenowych zanim trendy te ulegną odwróceniu. Analiza wykresu jest więc w pewnym sensie analizą psychologii zachowań tłumu – bardziej koncentruje się na badaniu zachowań rynku.

Analiza fundamentalna zakłada, że zasadniczy wpływ na zjawiska rynkowe mają procesy ekonomiczne, które występują poza giełdą. Aby ocenić opłacalność inwestycji, fundamentaliści badają bilanse spółek, rachunki zysków i strat, przepływy pieniężne, zamierzenia strategiczne, poziom wypłacanej dywidendy. Całość analiz uzupełniana jest oceną sytuacji gospodarczej kraju, wskaźników monetarnych i badaniem branż. Metody analizy fundamentalnej mają głównie zastosowanie dla długoterminowych inwestycji w papiery wartościowe. Analitycy fundamentalni koncentrują się przede wszystkim na przyszłych zyskach spółki – poprawne ich oszacowanie jest wystarczającą przesłanką do zainwestowania w akcje danej spółki lub jej zaniechania.

Ciąg dalszy w następnym numerze „Managera Apteki”.

tekst:
Jacek Borawski i Tomasz Kamiński

5/5 - (112 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH