Klopidogrel i PPIs – ostateczna odpowiedź?

Interakcja: Klopidogrel i PPIs – ostateczna odpowiedź?


Przez ostatnie dwa lata toczyła się debata na temat interakcji pomiędzy klopidogrelem a PPIs. Producenci musieli nanosić zmiany w drukach rejestracyjnych, natomiast organy amerykańskie i unijne wydawały rekomendacje, aby niektórych z PPIs nie stosować z klopidogrelem ze względu na zwiększone ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych.

W grudniu 2010 roku został opublikowany dokument zawierający konsensus w sprawie tej interakcji, zatwierdzony przez American College of Cardiology, American College of Gastroenterology i American Heart Association. Autorzy wspomnianego dokumentu – na podstawie rozległego przeglądu literatury – stwierdzili, iż pomimo ryzyka potencjalnej interakcji zachodzącej zwłaszcza pomiędzy omeprazolem a klopidogrelem, która mogłaby wpływać na obniżenie skuteczności tego ostatniego, nie stwierdzono jej istotnego znaczenia klinicznego.

Badanie COGENT
Wszystkie badania, które zostały przeprowadzone w celu udowodnienia tej interakcji, były badaniami obserwacyjnymi i retrospektywnymi. Jedynym badaniem prospektywnym było badanie COGENT, którego wyniki opublikowano w listopadzie 2010 roku na łamach „The New England Journal of Medicine”, a o którym pisaliśmy we wcześniejszym wydaniu „Managera Apteki”. W badaniu tym nie stwierdzono zwiększonej liczby incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów stosujących kombinację obu leków. Co więcej, badanie pokazało korzystny wpływ gastroprotekcyjny omeprazolu u pacjentów stosujących jednocześnie klopidogrel i kwas acetylosalicylowy. Dokument zawierający konsensus potwierdza zawarte we wspomnianym badaniu wnioski. Zaleca jednak, aby u pacjentów, którzy są słabymi metabolizerami klopidogrelu, zachować ostrożność ze względu na ograniczoną ilość badań przeprowadzonych na tej grupie.
Ewentualna substytucja inhibitorów pompy protonowej antagonistami receptorów H2 również nie jest wskazana w profilaktyce u pacjentów stosujących kwas acetylosalicylowy. Jedynie u pacjentów z grupy niskiego ryzyka schorzeń układu pokarmowego można rozważyć możliwość zastosowania jednego z blokerów receptorów H2. U pozostałych pacjentów, z punktu widzenia niekorzystnego oddziaływania na przewód pokarmowy, inhibitory pompy protonowej są obecnie najlepszymi środkami do stosowania w profilaktyce.

Zastrzeżenia
Jak twierdzą niektórzy komentatorzy, w dokumencie brakuje rekomendacji rozdzielenia dawek klopidogrelu i PPIs. Zmiana reżimu dawkowania może przecież wpływać na farmakokinetykę obu leków. W jedynym badaniu, które oceniało wpływ rozdzielenia dawki, stwierdzono, że takie postępowanie może zminimalizować czynnik nakładania się pól AUC omawianych preparatów.

Niezależnie jednak od wspomnianego dokumentu, FDA przyjrzała się badaniu COGENT i wydała rekomendację w sprawie jednoczesnego stosowania klopidogrelu i inhibitorów pompy protonowej, zachowując zastrzeżenia dotyczące potencjalnych działań niepożądanych jedynie dla pacjentów stosujących omeprazol. W dokumencie tym FDA stwierdza, iż pantoprazol może stanowić alternatywę ze względu na jego słabsze właściwości inhibujące izoformę 2C19 cytochromu P450, która ma największe znaczenie dla przekształcenia klopidogrelu w aktywną formę.

4.7/5 - (52 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH