Ela Skrzydlewska

Euroregionalne Centrum Farmacji


Wywiad z prof. dr hab. Elżbietą Skrzydlewską, kierownikiem projektu „Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i szefową Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na tym wydziale.

Pani Profesor, czuwa Pani nad realizacją projektu Euroregionalnego Centrum Farmacji. Na jakim etapie jest projekt? Ile będzie kosztował i z jakich środków będzie finansowany?

Pod koniec lipca br. podpisaliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na dofinansowanie projektu Euro­regionalnego Centrum Farmacji w kwocie 54,74 mln zł. Gdy w marcu 2008 roku uczelnia podpisywała preumowę z PARP, w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej zarezerwowano dla tej inwestycji 12,3 mln euro. Szacowano wówczas, że uczelnia będzie musiała dołożyć około 5 mln zł. Ale to nie jest konieczne. Ze względu na korzystny kurs euro oraz niskie koszty budowy, centrum w całości zostanie sfinansowane ze środków UE. Mieliśmy dużo szczęścia.

Czy trudno było pozyskać te środki?

Właściwe przygotowanie koncepcji, projektu oraz wniosku wymagało dużego zaangażowania ze strony władz uczelni oraz Wydziału Farmaceutycznego, ale było warto.

Jak zostaną spożytkowane te pieniądze?

W ramach projektu planujemy budowę czterokondygnacyjnego obiektu dydaktyczno-naukowego, nazwanego Euroregionalnym Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zostanie on połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem Collegium Universum.

Na powierzchni 8 tys. m2 będą się mieściły dwie sale wykładowe, sale seminaryjne (w tym sale komputerowe), laboratoria studenckie, apteka szkoleniowa, specjalistyczne pracownie naukowe, dziekanat oraz pomieszczenia magazynowe i techniczne.

Budynek zostanie wyposażony w infrastrukturę techniczną podstawową oraz w wysokospecjalistyczną aparaturę przeznaczoną do celów dydaktycznych i naukowych. Ponadto planuje się wyposażenie budynku w ICT (multimedia, internet bezprzewodowy, system komputerowy w ramach budynku, serwerownie, zarządzanie funkcjami budynku poprzez systemy informatyczne).

Uporządkowane zostanie również otoczenie centrum. Między innymi zostaną wytyczone drogi dojazdowe do budynku oraz chodniki, zostaną również wybudowane parkingi naziemne, a także uporządkowane tereny zielone wokół budynku.

Czy wzorowaliście się na jakiejś placówce?

Przygotowując projekt centrum, wzorowaliśmy się na standardach Unii Europejskiej zarówno w zakresie warunków kształcenia studentów farmacji, jak i w standardach pracy naukowej. To ostatnie dotyczy przede wszystkim wymagań akredytacyjnych, jakie są stawiane m.in. wyposażeniu aparaturowemu poszczególnych pracowni naukowych.

Jeżeli chodzi o poprawę warunków kształcenia studentów, to na szczególną uwagę zasługuje przygotowywany projekt apteki szkoleniowej. Będzie ona spełniać wymagania stawiane przez Inspektorat Farmaceutyczny. Nowoczesna apteka szkoleniowa pozwoli przygotować studentów do bezpośredniej pracy z pacjentem, zwłaszcza w aspekcie opieki farmaceutycznej.

Jaka misja przyświecała pomysłodawcom tego projektu?

Chcemy stworzyć bazę dydaktyczną i naukowo-techniczną o standardach europejskich, a także zaplecze aparaturowe do zadań edukacyjnych i naukowych. Dzięki temu będziemy mogli wykształcić specjalistów tworzących kadry nowoczesnej gospodarki, a także zapewnić im stały rozwój poprzez szkolenia ustawiczne i specjalizacyjne.

Realizacja projektu pomoże regionowi Podlasia w szybszym wyrównywaniu międzyregionalnych różnic ekonomiczno-gospodarczych. Będzie to możliwe m.in. poprzez utworzenie atrakcyjnego miejsca do studiowania, a w konsekwencji wzrostu liczby studentów, co z pewnością wpłynie na rozwój infrastruktury miasta.

W jaki sposób chcecie to zrealizować?

Jak już wspominałam, naszym celem jest m.in. poprawa jakości kształcenia poprzez zapewnienie studentom oraz kadrze naukowo-dydaktycznej nowoczesnych pomieszczeń wykładowych oraz laboratoryjnych wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę. Chcemy stworzyć nowoczesne laboratoria naukowe z możliwością uzyskania akredytacji w zakresie GLP (Dobra praktyka laboratoryjna z ang. Good laboratory Practice).

Będziemy przygotowywać studentów do zawodu farmaceuty, uwzględniając potrzeby rynku. Chcemy by mogli oni pracować zarówno w pełnoprofilowej aptece, jak i w przemyśle farmaceutycznym. Z tą myślą planujemy stworzyć nowe kierunki studiów (np. analiza żywności, kosmetologia). Będziemy również oferować wysoko specjalistyczne kształcenie podyplomowe, a przy okazji pragniemy integrować środowisko farmaceutyczne z całego makroregionu.

Zamierzamy również zwiększyć liczbę badań naukowych prowadzonych na wydziale, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu prowadzonych prac. Chcemy rozwinąć współpracę ze sferą gospodarczą, m.in. z jednostkami medycznymi z regionu Podlasia, a także ze strażą graniczną, strażą pożarną, policją, prokuraturą.

Kto będzie szkolił przyszłych specjalistów?

Wydział Farmaceutyczny UM w Białymstoku jest jedyną jednostką w północno-wschodnim makroregionie Polski skupiającą wybitnych specjalistów z zakresu farmacji, chemii i medycyny (ponad 100 nauczycieli akademickich, w tym 14 profesorów i 17 doktorów habilitowanych). Stanowią oni potencjalne zaplecze kadrowe Euroregionalnego Centrum Farmacji.

Zakłady naszego wydziału mają ogromny potencjał naukowy i prowadzą bardzo prężną współpracę nie tylko z innymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale także z innymi uczelniami z regionu Podlasia oraz z innych części Polski.

Ponadto rozwijamy współpracę międzynarodową zarówno z bezpośrednimi sąsiadami Polski (Litwą, Białorusią, Łotwą i Ukrainą), jak i z krajami Europy Zachodniej (Niemcy, Turcja, Francja, Włochy, Wielka Brytania). Współpracujemy również ze Stanami Zjednoczonymi (Narodowy Instytut Raka w Frederic, Laboratory of Comparative Carcinigenesis) oraz Japonią.

Aby utrzymać to partnerstwo i współpracę naukową, musimy stale rozwijać zaplecze aparaturowe, uwzględniając postęp technologiczny w zakresie poszczególnych technik analityczno-pomiarowych. Stąd pomysł projektu Euroregionalnego Centrum Farmacji.

W jaki sposób centrum będzie finansowało swoją bieżącą działalność?

Centrum Farmacji będzie integralnym elementem dydaktyczno-naukowym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dlatego będzie funkcjonować dzięki funduszom dydaktycznym z Ministerstwa Zdrowia oraz naukowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biorąc pod uwagę obecny poziom naukowy wydziału oraz możliwości jego rozwoju w nowych warunkach technicznych, liczymy na współpracę międzynarodową i pozyskiwanie funduszy w ramach Programów Ramowych UE.

Dziękuję za rozmowę.

4.9/5 - (254 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH