Cukrzyca – problem medyczny i społeczny

Cukrzyca to nie tylko problem podwyższonego stężenia glukozy we krwi. Cukrzyca jest również problemem społecznym – osobistą tragedią chorych, dotkniętych powikłaniami, a także ich rodzin. Co należy robić, aby uchronić chorych przed konsekwencjami cukrzycy?

Problem medyczny…

Medyczny, ponieważ liczba chorych w zastraszającym tempie narasta. Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) alarmuje, że w ciągu ostatnich 20 lat liczba chorych na świecie nieomal się potroiła – ze 150 mln w 2000 roku do 425 mln w roku 2017. W Polsce z powodu cukrzycy leczy się 2,4 mln osób. Dodatkowo kolejne 0,5 mln nie wie o swojej chorobie i nie ma świadomości zagrożenia związanego z tym schorzeniem.

i społeczny

Cukrzyca jest również problemem społecznym – osobistą tragedią chorych, dotkniętych powikłaniami, a także ich rodzin. Cukrzyca to także problem związany z niezdolnością do zarobkowania, wydatkami budżetu państwa na: zasiłki, świadczenia zdrowotne, koszty rehabilitacji i inne, związane z terapią i opieką nad pacjentami.

Ważna rola POZ

Pacjenci muszą mieć możliwość otrzymania właściwej opieki diabetologicznej. Opieka ta obejmuje leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze rodzinni prowadzą działania profilaktyczne oraz diagnozują cukrzycę wśród objętych ich nadzorem pacjentów. Z powodzeniem mogą również leczyć pacjentów prowadzonych na lekach doustnych, czy we wczesnych stadiach bez konieczności włączenia insulinoterapii. Bardziej zaawansowane stadia cukrzycy, czy chorzy dotknięci powikłaniami powinni być pod nadzorem opieki specjalizacyjnej.

Edukacja i motywacja pacjenta

Opieka nad chorymi na cukrzycę to nie tylko kwestia porady lekarskiej. Ważną rolę pełni edukacja realizowana przez personel pielęgniarski i dietetyków. To oni zaznajamiają chorego z kwestiami leczenia, regułami prawidłowego odżywiania, czy reagowania w sytuacjach szczególnych. Ponadto motywują pacjentów do realizacji otrzymanych wskazówek i zaleceń w codziennym życiu. Jest to niezbędny  element leczenia. Pacjenci, którzy nie odczuwają żadnych uciążliwych dolegliwości mogę je bagatelizować i nie podejmować działań w zakresie zmiany stylu życia.

Stosowanie zaleceń, alternatywa w terapii

Skuteczność opieki diabetologicznej można zdefiniować miarą, na ile pacjent, który otrzymał zalecenia, zrealizuje je w swoim codziennym życiu. Postęp w zakresie farmakoterapii owocuje wprowadzeniem nowych cząsteczek, które są użyteczne w skutecznym i bezpiecznym leczeniu cukrzycy. Pojawiają się również tańsze odpowiedniki leków oryginalnych – preparaty generyczne, czy biopodobne.

Etycznym i moralnym obowiązkiem lekarza jest poinformowanie pacjenta o tańszej, o ile jest porównywalna, możliwości leczenia. Ostateczną decyzję co do wyboru preparatu podejmuje pacjent, który otrzymał pełną informację na temat wszystkich dostępnych opcji terapeutycznych.

Dobra organizacja opieki

Cukrzyca stanowi wyzwanie również dla instytucji, zajmujących się organizacją ochrony zdrowia. Po ich stronie leży finansowanie opieki z uwzględnieniem nowych form terapii farmakologicznej. Ponadto zajmują się inicjowaniem dodatkowych programów, dedykowanych szczególnym grupom chorych, takich jak na przykład: zespół stopy cukrzycowej, terapia pompowa, ciąża, cukrzycowe uszkodzenie wzroku.

Rejestry

Nieodzowne jest stworzenie rejestrów chorych. Pozwoli to nie tylko na oznaczenie skali zjawiska, ale przede wszystkim wskaże słabsze punkty systemu opieki, dając asumpt do właściwych korekt. Problem cukrzycy i jej konsekwencji narasta wraz ze zwiększająca się liczbą chorych, którzy mimo stałej poprawy efektów leczenia w dalszym ciągu zagrożeni są następstwami choroby.
Tylko skoordynowane działania wszystkich szczebli ochrony zdrowia w Polsce mogą uchronić pacjentów przed konsekwencjami cukrzycy.

Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH