Co wiemy o kleszczach i KZM?

Z najnowszego badania wynika, że główną przyczyną obaw są choroby odkleszczowe, w szczególności borelioza i Kleszczowe Zapalenie Mózgu [KZM].

Zdecydowana większość Polaków boi się kleszczy. Co 4. z powodu strachu przed nimi rezygnuje z aktywności na świeżym powietrzu. Główną przyczyną strachu przed kleszczami jest ryzyko zarażenia chorobami odkleszczowymi. Tę przyczynę wskazało 94% badanych Polaków. Zdecydowanie rzadziej badani wskazywali na strach przed ukłuciem (8%). A obrzydzenie lub fobię związana z kleszczami, jako przyczynę lęku przed nimi wskazało 7 procent.

Wiedza na temat kleszczy

Tylko co 10. uczestnik badania uznała, że ma bardzo dobrą wiedzę na temat chorób przenoszonych przez kleszcze. Co 2. z badanych twierdzi, że jego wiedza na ten temat jest dobra. Tylko co czwarta osoba (29%) zadeklarowała, że bardzo dobrze wie, jak pozbyć się kleszcza w przypadku ukłucia. 2/3 badanych stwierdziło, że ma na ten temat tylko wiedzę teoretyczną. A 7% w ogóle takiej wiedzy nie ma.

Wiedza na temat chorób odkleszczowych

Najczęściej wskazywanymi przez badanych chorobami przenoszonymi przez kleszczesą borelioza (87%). Następne jest kleszczowe zapalenie mózgu (53%). Osoby, które słyszały o KZM wśród najczęstszych objawów wymieniały gorączkę, silny bol głowy, wymioty, bóle mięśni. W tej grupie osób większość (71%) wie, że przed chorobą można się uchronić dzięki szczepieniu ochronnemu.


Co 3. Uczestnik badania w ogóle nie słyszała o KZM, a duża grupa osób ma nieprawidłowe przekonania na temat tej choroby (m.in. co 3. osoba (32%) błędnie twierdzi, że można się przed nią uchronić stosując antybiotykoterapię, a co 8. uważa, że nie ma żadnego sposobu na to, żeby uchronić się przed KZM).

Kontakt z kleszczem

Ponad połowa (60%) badanych wskazała, że w przeszłości ukłuta przez kleszcza została osoba z bliskiego otoczenia, co 2. iż dotyczyło to jego psa lub kota, a więcej niż 4 na 10 osób (42%) sama została pokłuta przez kleszcza. Ponad połowa badanych samodzielnie usuwała je ze swojego ciała, a tylko 3 na 10 korzystało w takiej sytuacji z fachowej pomocy lekarza i/lub pielęgniarki.

Ochrona i zabezpieczenie przed chorobami

Niemal 2/3 badanych deklaruje, że zawsze po powrocie z lasu dokładnie sprawdza, czy nie zostali ukłuci przez kleszcza. Ponad połowa (54%) chroniąc się przed ukłuciem wybiera ubrania, które zakrywają całe ciało i niemalże taka sama liczba badanych (53%) używa preparatów odstraszających kleszcze. Co 6. badany deklaruje jednak, że w obawie przed ukłuciem kleszcza rezygnuje z aktywności w lasach lub parkach.

Pomimo wzrastającej wiedzy na temat chorób odkleszczowych i strachu przed nimi nadal bardzo mało osób stosuje profilaktykę w postaci szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.. Taką profilaktykę deklaruje tyko 8% biorących udział w badaniu Polaków.


Badanie „Co Polacy wiedzą o kleszczach i KZM”

Badanie zostało przeprowadzone w ramach kampanii „Nie igraj z kleszcze. Wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu”. Organizatorami kampanii jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Aby Żyć i Pfizer. Partnerem wspierającym jest Medicover. Patronem honorowym kampanii jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH