Analiza techniczna


Badanie zachowań rynku przy użyciu wykresów fachowo nazywa się analizą techniczną. Jej celem jest próba przewidywania przyszłych notowań na podstawie zachowań kursu, jakie miały miejsce w przeszłości. 3

Analiza techniczna (AT) to narzędzie, za pomocą którego można w przybliżeniu wyrazić wszystkie czynniki oddziałujące na cenę akcji. Ten rodzaj analizy, w przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, odrzuca takie czynniki, jak: polityka monetarna i fiskalna, ogólny klimat ekonomiczny, wydarzenia polityczne i pozycja finansowa spółki. W analizie technicznej wykorzystuje się głównie wykresy zmiany kursów akcji, wolumenu obrotów oraz wskaźniki techniczne. Analitycy techniczni twierdzą, że nie muszą znać firmy, branży i danych, które analiza fundamentalna określa jako priorytetowe. Poprzez obserwację wykresów badają pośrednio zachowania rynku i ich skutki.

Analiza techniczna opiera się na trzech głównych założeniach: rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, historia się powtarza.

Wszystko jest dyskontowane i odzwierciedlone w cenie rynkowej
Twierdzenie to można uznać za podstawę analizy technicznej. Wszystkie czynniki, które mają wpływ na kształtowanie ceny rynkowej, czyli czynniki fundamentalne, ekonomiczne, polityczne, psychologiczne i inne, znajdują pełne odzwierciedlenie w aktualnej cenie danego towaru. Ruchy cen są odbiciem informacji na bieżąco docierających do uczestników rynku. Cena odzwierciedla zatem wszystko, co jest związane z danym towarem; odnosi się zarówno do faktycznych informacji, jak i nadziei, oczekiwań i obaw ogółu inwestorów. W związku z tym badanie ceny (oraz wolumenu) jest podejściem kompletnym i nie jest potrzebna jakakolwiek uzupełniająca analiza. Warto pamiętać, że analitycy wykresów z zasady nie zajmują się przyczynami spadków lub wzrostów cen; nie jest im to potrzebne, by prognozować rozwój sytuacji na rynku. Analitycy techniczni uważają, że kursy akcji wyprzedzają rzeczywiste zdarzenia. Nie trzeba badać czynników wpływających na cenę instrumentu ani dociekać przyczyn fluktuacji cen. Najważniejsze są skutki. Zgodnie z hipotezą efektywnego rynku, informacje są szybko i prawidłowo przetwarzane przez inwestorów. Wszelkie czynniki, które mają wpływ na cenę, są już w niej uwzględnione, a zachowania rynku da się zrozumieć i zinterpretować poprzez analizę wykresów. Zdarza się, że informacje dotyczące rozwoju gospodarki dyskontowane są nawet z ponad półrocznym wyprze- dzeniem.

Ruchy cen rynkowych odbywają się w trendach
Kursy w perspektywie czasowej nie poruszają się w zupełnym bezładzie, lecz w ruchach trendowych. Pojęcie trendu ma absolutnie podstawowe znaczenie w analizie technicznej. Trendem jest kierunek ruchu ceny (rynku, kursu). Prawie wszystkie narzędzia związane z AT służą do rozpoznawania trendów cenowych, prognozowania ich we wczesnych fazach, a także momentów ich zakończenia. Trend jest dla analityka technicznego podstawowym przedmiotem i narzędziem pracy, a także odzwierciedleniem zmieniających się postaw inwestorów.

Większość metod stosowanych w analizie technicznej jest przeznaczona do badania trendu, to znaczy do rozpoznawania i śledzenia trendów już istniejących. Rozpoznanie trendu w jego wczesnej fazie ułatwia osiąganie zysków z inwestycji.

Historia się powtarza
W tym przypadku punktem wyjścia jest założenie, że kształty wykresów rysują przede wszystkim emocje inwestorów. Dodatkowe elementy i warianty rozwiązań to nowe mutacje będące wynikiem pojawienia się nowych technologii, technik komputerowych, rozwoju w szybkości przesyłu informacji pomocnych w dokonywaniu transakcji. Eksperci wymyślają nowe automatyczne systemy transakcyjne, które bazują na rozwiązaniach z przeszłości, a więc… historia musi się powtarzać.

Mimo upływu lat oddziaływanie pieniądza na ludzką psychikę pozostaje niezmienne. Giełdą „od zawsze” rządzą pazerność i strach. Zasada ta może stanowić klucz do zrozumienia mechanizmu analizy technicznej. Obserwując wykresy, można dostrzec powtarzające się sekwencje. Przykładem może być ukształtowanie kolejnych maksimów i minimów rynkowych. Powtarzalność kształtów jest wynikiem niezmienności ludzkiej psychiki. Przesłanka ta zakłada, że na rynku nie dzieje się nic nowego. Jeśli dany kształt wykresu poprzedzał wzrost notowań, to można przypuszczać, iż podobnie będzie w przyszłości.

Warto dodać, że inwestor nie jest zobligowany do gry na jednym rynku. Może wykorzystać nadarzające się okazje na innych rynkach w różnych okresach. Ta elastyczność analizy technicznej umożliwia „ominięcie” okresów spadków bądź konsolidacji na jednym rynku i uczestnictwo na innym.

Fraktalność wykresów
Fenomenem analizy technicznej jest to, że te same zasady stosuje się zarówno do interpretacji ruchów cen w ciągu dnia, jak i do trendów średnio- i długoterminowych. Jeśli historia powtarza się, to tę powtarzalność można odnaleźć na wykresach w różnych skalach czasowych. Oznacza to, że wykres, jaki pojawił się w trakcie ostatnich kilku dni, może znakomicie odwzorować historię instrumentu z ostatnich stu lat! Dlatego analiza techniczna może doskonale nadawać się do przeprowadzania prognoz długofalowych.

Formacje cenowe, znane już od ponad stu lat, odzwierciedlają pewne kształty pojawiające się na wykresach. Informują o dominującej na giełdach psychologii i sile rynku byka czy niedźwiedzia. Ponieważ formacje te sprawdziły się w przeszłości, zakłada się, że znajdą potwierdzenie również w przyszłości. Wzory, które najczęściej powtarzają się na wykresach, określane są mianem formacji technicznych.

Podsumowując, analizę fundamentalną można generalnie potraktować jako metodę wyboru spółki, w którą należy inwestować. Natomiast rolą analizy technicznej jest identyfikacja sygnałów otwarcia i zamknięcia pozycji.

Teorię twórcy analizy technicznej – Amerykanina Charlesa Dowa – omówimy w następnym numerze „Managera Apteki”.
Tomasz Kamiński, Jacek Borawski

4.6/5 - (248 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH