Źródła finansowania majątku trwałego


Zamierzam kupić lożę laminarną, ale chciałabym uniknąć finansowania zakupu ze środków własnych. Czy kredyt bankowy będzie dobrym sposobem na sfinansowanie zakupu?
Janina z Warszawy (fragment listu do redakcji)

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie zadane w liście. Wydaje się, że z uwagi na stosunkowo niskie ceny loży laminarnych (od 5000 złotych) prościej dla przedsiębiorcy będzie skorzystać z oferty firmy leasingowej niż brać kredyt. Zanim jednak Czytelniczka podejmie ostateczną decyzję, powinna przeanalizować wszystkie aspekty związane ze możliwymi sposobami finansowania.

Prawie każdy przedsiębiorca podejmując decyzję o zakupie konkretnego składnika majątku firmy kieruje się wieloma czynnikami. Jednym z nich jest cena. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się: wydatki na niskocenne składniki majątku (do 3500 złotych), które stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu oddania go do użytkowania, a także miesięczne, kwartalne lub roczne odpisy amortyzacyjne określone w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT).

Metody amortyzacji
Wybór metody amortyzacji zależy od tego, jak chcemy rozłożyć koszty w czasie. Wyróżniamy trzy metody: liniową, degresywną i przyspieszoną.

Metoda liniowa pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w tej samej wysokości aż do zrównania wysokości odpisów z wartością początkową środka trwałego.

Metoda degresywna pozwala w początkowym okresie na włączenie do kosztów uzyskania przychodu wyższego odpisu, później zaś zrównuje się z metodą liniową.

Metodę przyspieszoną można stosować w przypadku środków trwałych ulegających szybkiemu starzeniu technicznemu lub pracujących w trudnych warunkach technicznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca od 1 stycznia 2007 roku pozwala na dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku o wartości początkowej wyższej niż 3500 zł. Z opcji tej mogą skorzystać m.in. mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Lekarstwo na brak gotówki
W przypadku braku wystarczających środków własnych na finansowanie przedsięwzięcia zmuszeni jesteśmy do szukania innych źródeł finansowania. Najpopularniejsze z nich to leasing i kredyt bankowy. Dają one możliwość zakupu niezbędnych narzędzi pracy przy niewielkim własnym nakładzie finansowym. Wybór podejmujemy świadomie, po uprzedniej analizie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Na przykład brak dostatecznej zdolności kredytowej może skłonić do zawarcia umowy leasingowej z uwagi na prostsze procedury.

Kredyt
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów finansowania działalności gospodarczej jest kredyt. Każdy kredytobiorca powinien mierzyć siły na zamiary i właściwie ocenić swoją zdolność do spłaty rat kredytowych. Szczególną uwagę powinien zwrócić na oprocentowanie kredytu, okres jego spłaty, wysokość raty i odsetek, a przede wszystkim na całkowity koszt kredytu. Składa się na niego kilka elementów: odsetki, prowizje, sposób naliczania rat kredytowych oraz stopa procentowa. Prawidłowa analiza tych składników pozwoli wybrać najtańszą (najkorzystniejszą) opcję dla kredytobiorcy.

Warto pamiętać, że nie zawsze najistotniejsze jest oprocentowanie kredytu. W niektórych przypadkach, mimo wyższego oprocentowania, całkowity koszt kredytu jest niższy. Poza tym często kredytobiorcy nie biorą pod uwagę wszystkich aspektów zaciąganego kredytu. Ze względu na niższe raty wybierają dłuższy okres spłaty, zapominając o odsetkach.

Podpisując umowę kredytową warto zadbać o zapis gwarantujący możliwość bezprowizyjnej wcześniejszej spłaty kredytu. Dzięki temu zapisowi w przypadku trudności finansowych lub zmiany profilu działalności kredyt może zostać szybciej spłacony, a środki finansowe skierowane na nowe inwestycje.

Leasing
Drugim sposobem finansowania działalności gospodarczej jest leasing. Skorzystanie z oferty leasingowej daje wiele korzyści finansowych. Pozwala na użytkowanie środka trwałego bez konieczności angażowania kapitału. Rozliczenie następuje w miesięcznych ratach leasingowych pokrywanych z bieżących przychodów firmy, a wszystkie opłaty leasingowe oraz wydatki eksploatacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu. Natomiast podatek VAT jest rozłożony w czasie i naliczany od poszczególnych opłat leasingowych. Leasingobiorca może uzyskać finansowanie zarówno w złotówkach, jak i w walutach obcych w formie leasingu operacyjnego lub finansowego.

Zaletą takiego rozwiązania jest szybkość, wygoda i bezpieczeństwo – minimum formalności i zabezpieczeń oraz krótki czas podejmowania decyzji. Na naszym rynku finansowym istnieje kilka firm leasingowych nakierowanych na zakup produktów dla branży aptecznej. Warto zapoznać się z ich ofertą.

5/5 - (288 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH