Wybór rasy psa zależy od osobowości człowieka

„Pokaż mi swojego psa, a powiem ci, kim jesteś” – do takiego wniosku doszli naukowcy Bath Spa Uni­ver­sity w Bath w An­glii po analizie wyników kwestionariuszy internetowych, wypełnionych przez tysiące właścicieli psów w Wielkiej Brytanii.

Ankiety zostały stworzone w taki sposób, aby prowadzący badania Jo Fearon oraz dr Lance Workman byli w stanie określić wybrane cechy osobowości respondentów (np. stabilność emocjonalną, ekstrawersję, przebojowość itp.). Autorzy badania podzielili uprzednio rasy psów na siedem grup: aportujące (np. retrievery), gończe (np. bassety, beagle, ogar polski), pasterskie (np. owczarek niemiecki, berneński pies pasterski), teriery (np. foksterier), psy do towarzystwa (np. chichuahua), domowe (np. buldog) oraz pracujące (np. doberman).

Po dokładnej analizie ankiet, naukowcy uznali np., że właściciele ras psów pasterskich i domowych są z natury bardziej ekstrawertyczni, właściciele ras aportujących i psów do towarzystwa – bardziej zgodni, sumienni i skrupulatni, a właściciele psów gończych – stabilni emocjonalnie.

Wnioski do jakich doszli uczeni wydaja się być logiczne. Dr Workman komentując wyniki mówił, że: Nasze ba­danie po­zwala są­dzić, że mo­żemy być w stanie prze­wi­dzieć niektóre cechy osobowości czło­wieka na pod­stawie wy­branej przez niego rasy psa. Wy­daje się prawdopodobne, że różne typy oso­bo­wości nie­świa­domie cią­gnie do okre­ślo­nych ras, róż­nice w czyn­ni­kach oso­bo­wo­ścio­wych, jakie stwier­dzono pomiędzy wła­ści­cie­lami ras, można dość praw­do­po­dobnie po­wiązać ze stylem życia tychże właścicieli.

4.4/5 - (350 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH