Ukraina wygrywa z cukrzycą


Społeczno-profilaktyczna akcja „Cukrzyca. Wygrajmy razem!” miała na celu sprawdzenie, u jakiej części populacji różnych regionów Ukrainy występują zaburzenia metabolizmu glukozy.

Taka inicjatywa została zrealizowana na Ukrainie po raz pierwszy, dzięki zaangażowaniu Kapituły Międzynarodowej Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”.

Badania stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c) przeprowadzono w ramach wspólnego polsko-ukraińskiego projektu w celu uświadomienia społeczeństwom Polski i Ukrainy znaczenia wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2. Do udziału w akcji zaproszono mieszkańców ukraińskich miast. Badania, w których wzięło udział 1564 osób, przeprowadzono w następujących regionach: w Kijowie i  obwodzie kijowskim, Autonomicznej Republice Krym, Sewastopolu, Dniepropietrowsku i jego obwodzie, we Lwowie i obwodzie lwowskim, Równem i obwodzie rówieńskim, Charkowie i obwodzie charkowskim. Badania przeprowadzano w laboratoriach Synevo. W akcji wzięli udział pacjenci w wieku od 18 do 90 lat. 20 proc. uczestników nie ukończyło 45 lat, 37 proc. mieściło się w przedziale wiekowym 46-59 lat, a 31 proc. – 60-74 lat. 12 proc. badanych miało więcej niż 75 lat.

Wśród mężczyzn w wieku do 45 lat wartość wskaźnika HbA1c w granicach 6,1-6,4% stwierdzono u 50 proc. badanych, u pozostałych 50 proc. – ponad 6,5%. W grupie wiekowej 46-59 lat relacja ta wynosiła odpowiednio 30 proc. i 70 proc., w przedziale 60-74 lat – 18 proc. i 82 proc., w grupie wiekowej 75-90 lat wskaźniki były takie same. Wśród kobiet w grupie wiekowej 45-59 lat wskaźniki wynosiły odpowiednio 40 proc. i 60 proc., w grupie wiekowej 60-74 lat – 36 proc. i 74 proc., a w grupie wiekowej 75-90 lat – 14 proc. i 86 proc.

32 proc. badanych stanowiły osoby zdrowe – wskaźnik HbA1c wynosił u nich mniej niż 6%. U 12 proc. badanych określono stężenie HbA1c w granicach 6,1-6,4%. Pacjenci ci wymagali starannego monitorowania i profilaktyki – wdrożenia aktywności fizycznej i odpowiedniej diety. U 16 proc. badanych stężenie HbA1c było wyższe niż 6,5% i dochodziło do 8 proc. Grupa ta wymaga szczególnej kontroli ze względu na dość duże prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy typu 2. Pacjentów tych skierowano na dodatkowe badania. ▫

4.8/5 - (129 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH