Trujące domieszki w e-papierosach

Stosowane w e-papierosach płyny mogą zawierać trujące domieszki. Niedawno w jednej z partii takiego płynu, która trafiła do sprzedaży w Gdańsku, stwierdzono obecność związków arsenu.

–Badanie laboratoryjne pokazało, że zawartość arsenu w próbce wyniosła 938 mikrograma na litr – poinformowała Anna Obuchowska, wicedyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, która przejęła od inspekcji handlowej sprawę kłopotliwego pierwiastka w e-papierosowym płynie. Sprawa została przekazana do gdańskiego Sanepidu. Ten z kolei zwrócił się z prośbą o ekspertyzę do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).

–Biorąc pod uwagę toksykologiczne właściwości arsenu i jego nieorganicznych związków, w tym zaliczenie go do kancerogenów grupy 1 oraz fakt, że obecność związków arsenu w płynie do e-papierosów nie znajduje żadnego uzasadnienia technologicznego, a także, biorąc pod uwagę, że e-papierosy są postrzegane i reklamowane jako bezpieczna alternatywa dla palenia tytoniu, szczególnie w odniesieniu do ryzyka wystąpienia raka płuc, obecność nieorganicznych związków arsenu w płynie do e-papierosów należy uznać za niedopuszczalną – podkreślił prof. Jan K. Ludwicki z Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka NIZP-PZH.

Istnieje naukowo udowodniony związek między narażeniem na nieorganiczne związki arsenu a występowaniem raka płuc u ludzi (w przypadku narażenia inhalacyjnego) oraz występowaniem raka skóry, pęcherza moczowego, nerek i płuc (w przypadku narażenia za pośrednictwem przewodu pokarmowego). W związku z tym Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała nieorganiczne związki arsenu jako kancerogeny dla ludzi grupy 1, tj. o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi.

Jednak ocena narażenia na arsen obecny w płynie do e-papierosów jest trudna z powodu braku danych dotyczących ilości aerozolu generowanego z mieszaniny glikolowo-glicerynowej, wnikającego do dróg oddechowych podczas użytkowania e-papierosa, co w praktyce uniemożliwia ilościową ocenę ryzyka.

Płyn do e-papierosów składa się najczęściej z mieszaniny glikolu propylenowego i gliceryny oraz dodatków zapachowych i ewentualnie nikotyny. Generowany przez elektroniczne urządzenie aerozol jest wdychany przez użytkownika.

(Źródło: medexpress.pl)

4.9/5 - (328 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH