Zamiast kołysanki

O ile zaburzenia snu udaje się leczyć w 95 procentach przypadków, to uzależnienie od nasennych benzodiazepin – tylko u co drugiego pacjenta – przestrzega dr Michał Skalski, kierownik warszawskiej Poradni Leczenia Zaburzeń
Snu.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dr Leszek Borkowski twierdzi, że sen padł ofiarą Edisona, wynalazcy żarówki. O ile pod koniec XIX wieku ludzie spali przeciętnie po 10 godzin, to obecnie – nawet o połowę krócej.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH