Rak od komputera?

Pracownicy z fabryk komputerów są bardziej niż inni zagrożeni nowotworami – wykazały obszerne analizy ponad 30 tys. zgonów pracowników zatrudnionych w amerykańskich fabrykach IBM od lat 70. Umierali oni na raka, w tym – mózgu, nerek lub piersi oraz chłoniaka nieziarnistego – częściej niż reszta populacji.

Dane zebrane przez Richarda Clappa z Boston University School of Public Health nie pozwalają wiązać zgonów z działaniem związków chemicznych lub substancji toksycznych, z którymi na co dzień stykają się pracownicy fabryk.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH