Godność matki

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w obronie rodzących kobiet. Jego zdaniem, pacjentki nie mają możliwości wyboru szpitala ani bezpłatnego dostępu do szkoły rodzenia, porodu rodzinnego czy sali porodowej z
udogodnieniami.

RPO wskazuje, że choć ubezpieczenie zdrowotne oparte jest na zasadach równego traktowania i solidarności społecznej oraz równym dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, to prawa rodzących kobiet nie są w tym zakresie respektowane.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH