Szpitale bez bólu

63 szpitale i oddziały zdobyły już certyfikat „Szpital bez bólu”, drugie tyle placówek wdraża niezbędne procedury.

Projekt certyfikacji „Szpital bez bólu” jest pierwszym projektem, który realnie przyczynia się do ograniczenia cierpienia chorych poddanych zabiegom operacyjnym i podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Szpitale i oddziały, zgłaszając się do programu, decydują się na większe zaangażowanie lekarzy i pielęgniarek w monitorowanie i właściwe leczenie bólu pooperacyjnego. Dobrowolnie wdrażają procedury, które chociaż są standardem w krajach Unii Europejskiej, w Polsce nadal nie są powszechnie obowiązujące.

Certyfikaty „Szpital bez bólu” przyznają wspólnie Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

O uzyskanie certyfikatu może ubiegać się każdy szpital lub pojedynczy oddział w Polsce. Aby otrzymać certyfikat „Szpital bez bólu” szpital lub oddział musi spełniać określone przez organizatorów kryteria.:

1.Uczestnictwo personelu medycznego w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu.

Cały personel medyczny zajmujący się pacjentami w okresie okołooperacyjnym – zarówno lekarze anestezjolodzy, chirurdzy różnych specjalności, jak i pielęgniarki, ma obowiązek uczestniczyć
w profesjonalnym, certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, szkoleniu z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego. Szkolenie to powinno być powtarzane co roku.

2.Prowadzenie monitoringu natężenia bólu.

Szpitale i oddziały ubiegające się o certyfikat muszą wprowadzić procedurę regularnej oceny nasilenia bólu pooperacyjnego. Poziom bólu powinien być mierzony co najmniej 4 razy na dobę, w spoczynku i w warunkach dynamicznych (głęboki oddech, kaszel). Ocena nasilenia bólu musi być odnotowywana w sposób zwięzły i jasny, gdyż powinna służyć jako bieżący wskaźnik skuteczności prowadzonej terapii.

3.Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem.

Ból pooperacyjny jest jedną z podstawowych obaw przedoperacyjnych u większości pacjentów. Aby go zniwelować konieczna jest edukacja pacjentów oraz uświadamianie im możliwych doświadczeń pooperacyjnych. Dlatego personel szpitali i oddziałów ubiegających się o certyfikat „Szpital bez bólu” powinien przed zabiegiem informować pacjenta o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego. Informacje te powinny zostać przekazane w rozmowie z pacjentem, a także w postaci ulotki informacyjnej.

4.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu.

Ubiegające się o uzyskanie certyfikatu szpitale i oddziały powinny dla wszystkich pacjentów prowadzić dokumentację, dotyczącą zastosowanego postępowania przeciwbólowego. Dokumentacja ta, w formie indywidualnej karty postępowania przeciwbólowego, powinna zawierać dane dotyczące pacjenta, chorób towarzyszących, przeprowadzonego zabiegu i zastosowanego znieczulenia oraz zastosowanego postępowania przeciwbólowego (ze wskazaniem leku, dawki i metody podania).

5.Zgłaszanie działań niepożądanych leków.

Ostatnim wymogiem jest bezwzględne przestrzeganie zasady raportowania wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych związanych z zastosowanym leczeniem. Raportowanie to powinno odbywać się przy pomocy specjalnie opracowanych i przyjętych formularzy działań niepożądanych. Informacje związane z wystąpieniem działań niepożądanych leków należy niezwłocznie zgłosić do Regionalnego Ośrodka Monitorowania Działań Niepożądanych Leków.

Od momentu rozpoczęcia projektu, w październiku 2008 roku, przystąpiło do niego ponad 130 szpitali i oddziałów z całej Polski. Do tej pory certyfikat „Szpital bez bólu” udało się zdobyć 49 szpitalom i 14 oddziałom.

Wiemy już z całą pewnością, że skuteczne leczenie bólu pooperacyjnego obniża globalne koszty leczenia operacyjnego, ponieważ wpływa na skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, zmniejszenie ilości powikłań i zmniejszenie śmiertelności. Poza tym, każdy szpital, który dba o swoją reputację powinien wprowadzić procedury związane z uśmierzaniem bólu pooperacyjnego.

Posiadanie certyfikatu, który jest tego potwierdzeniem, stanie się wkrótce jednym z elementów wpływających na decyzję pacjenta odnośnie miejsca, gdzie zgłosi się na operację. Ponieważ większość pacjentów nade wszystko obawia się bólu związanego z operacją oczywiste jest, że będą wybierać „Szpitale bez bólu” – komentuje prof. Jan Dobrogowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Nad merytoryczną częścią projektu czuwa interdyscyplinarna Grupa Ekspertów złożona z przedstawicieli PTBB oraz Towarzystw Naukowych, które PTBB zaprosiło do realizacji projektu.

W skład Grupy Ekspertów wchodzą min:
Prof. Jan Dobrogowski (PTBB) – przewodniczący Grupy Ekspertów
Dr Józef Bojko (PTBB)
Prof. Leon Drobnik (PTAiIT)
Prof. Ewa Mayzner – Zawadzka (były konsultant krajowy ds. anestezjologii i intensywnej terapii)
Prof. Hanna Misiołek (PTAiIT)
Prof. Jerzy Wordliczek (PTBB)
Dr Jarosław Woroń (Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ Kraków, Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków)

Więcej informacji na temat programu „Szpital bez bólu” znajduje się na stronie internetowej poświęconej programowi www.szpitalbezbolu.pl .

4.8/5 - (351 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH