Sukcesy i wyzwania – polska kardiologia w 2019 r.

Ponad 11 mln nowych przypadków chorób układu sercowo-naczyniowego i 3,9 mln zgonów rocznie. Tak przedstawiają się najnowsze europejskie dane epidemiologiczne. Zdaniem ekspertów aż 80 proc. przypadków chorób układu krążenia można by zapobiec. Jak to osiągnąć?

Choroby układu sercowo-naczyniowego są nadal główną przyczyną zgonów w Europie. Odpowiadają za 40 proc. wszystkich zgonów u mężczyzn i 49 proc. u kobiet. Co roku z przyczyn kardiologicznych umiera aż 175 tysięcy Polaków. Zdaniem ekspertów co najmniej 80 proc. przypadków chorób układu krążenia można by zapobiec. Konieczna jest jednak modyfikacja czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Należą do nich m.in. palenie tytoniu i brak aktywności fizycznej oraz kontrola już występujących zaburzeń i chorób. W szczególności dotyczy to wysokiego poziomu cholesterolu, nadwagi, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy.

Rozwiązania systemowe, kompleksowa opieka

W Polsce niewystarczająca jest społeczna świadomość  zagrożeń związanych z chorobami układu krążenia i konsekwencjami, jakie ze sobą niosą. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne dostrzega potrzebę szerokiej edukacji społeczeństwa. Podejmuje aktywne działania na rzecz budowania świadomości wokół zagrożeń kardiologicznych. Stara się kształtować właściwe nawyki i postawy prozdrowotne Polaków. Jednocześnie proponuje i wprowadza wiele zmian na poziomie systemowym. Ich celem jest poprawa jakości leczenia pacjentów i zmniejszenie śmiertelności spowodowanej chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Kompleksowa Opieka nad Pacjentem z Niewydolnością Serca (KONS)

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym przygotowało i ogłosiło w listopadzie 2018 roku pilotaż programu KONS. To narodowy program na rzecz skutecznego leczenia i zapobiegania niewydolności serca oraz kompleksowej opieki nad pacjentami z tą chorobą. Dzięki programowi, który jest unikalny w skali świata, Polska pretenduje do tytułu lidera w opiece kardiologicznej. Celem programu jest przede wszystkim:

  • redukcja śmiertelności wśród pacjentów,
  • podniesienie jakości życia chorych i ich rodzin,
  • zapewnienie aktywnego nadzoru nad przebiegiem choroby, o
  • graniczenie liczby hospitalizacji,
  • lepsze wykorzystanie dostępnych środków na leczenie pacjentów,
  • zatrzymanie epidemii niewydolności serca.

KONS łączy w sobie elementy profilaktyki, diagnostyki, kardiologii interwencyjnej, elektroterapii, opieki ambulatoryjnej, farmakoterapii i rehabilitacji.

Opieka nad pacjentami po zawale serca

Dodatkowo Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia opracowało i wdrożyło program KOS-zawał. W kolejnych 12 miesiącach od wypisu ze szpitala  pacjent ma zapewnioną ciągłość diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Dzięki tym programom Polska jest jedynym krajem w Europie, z tak nowoczesną formą kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale serca.

Program KOS-zawał realizowany jest obecnie w ok. 50 ośrodkach w 12 województwach w Polsce. 90 proc. ankietowanych pacjentów, uczestniczących w tym programie, uważa, że opieka kardiologiczna jest lepsza lub zdecydowanie lepsza, niż dotychczas.

Opieka nad pacjentami z udarem mózgu

Ministerstwo Zdrowia opracowało koncepcję programu, który przyczyni się do optymalizacji opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Wdrożenie programu pozwoli Polsce dorównać do światowych standardów opieki w tym obszarze.

Trombektomia w 6 placówkach

W 6 ośrodkach w kraju pilotażowo w ramach świadczeń gwarantowanych będą wykonywane zabiegi mechanicznej trombektomii w ratowaniu chorych z niedokrwiennym udarem mózgu. Trombektomia mechaniczna jako metoda leczenia zabiegowego udaru niedokrwiennego to procedura wielospecjalistyczna, wymagająca współpracy ekspertów wielu specjalności.

prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań jest ważne dla systemu ochrony zdrowia z uwagi na efektywność kosztową, ale przede wszystkim jest kluczowe dla skutecznego leczenia chorych. Rozwój koordynowanej i kompleksowej opieki nad pacjentami to inwestycja w sukcesywną poprawę stanu zdrowia polskiego społeczeństwa.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) blisko pacjenta

Działalność PTK koncentruje się wokół potrzeb pacjentów. Towarzystwo traktuje współpracę z organizacjami pacjenckimi jako naturalne dopełnienie swojej misji. Dodatkowo wspiera działalność edukacyjną i docenia głos pacjentów podczas ważnych wydarzeń naukowych. Należą do nich konferencje i warsztaty kardiologiczne, Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego czy wydarzeń prospołecznych, takich jak Światowy Dzień Serca.

Innowacje przyszłością kardiologii

Jednym z głównych celów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest tworzenie
i wspieranie najnowszych technologicznie rozwiązań, służących rozwojowi kardiologii. PTK proponuje powołanie tzw. Centrów Doskonałości. Ich zadaniem będzie wprowadzanie innowacyjnych procedur i technologii medycznych połączone z kompleksową opieką kardiologiczną i kardiochirurgiczną nad pacjentami. Centra Doskonałości miałyby pomóc w utrzymaniu leczenia chorób serca na wysokim poziomie oraz wprowadzeniu do Polski światowych rozwiązań. Działalność Centrów Doskonałości z powodzeniem może stanowić zaplecze merytoryczne dla wdrażania projektów naukowych realizowanych przez powstającą z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia Agencję Badań Medycznych, w której Polskie Towarzystwo Kardiologiczne widzi duży potencjał rozwojowy.

prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

Jesteśmy przekonani, że tak doskonałe rozwiązanie, jakim jest Agencja Badań Medycznych, pozwoli − w oparciu o duże polskie badania systemowe, jak np. KONS − podjąć optymalne decyzje odnośnie finansowania określonych rozwiązań oraz przyczyni się do rozwoju tak potrzebnych w Polsce niekomercyjnych badań klinicznych, a w przyszłości do wdrażania oryginalnych, innowacyjnych polskich technologii medycznych, służących m.in. pacjentom kardiologicznym.

W centrum uwagi PTK znajduje się także rozszerzenie dostępu pacjentom do najnowszych osiągnięć technologicznych,. Należą do nich telemedycyna i teleopieka. Są one odpowiedzią na wyzwania przyszłości w kontekście leczenia starzejącego się społeczeństwa.  Ich prowadzenie daje szansę na stworzenie jednolitego systemu danych − Big Data − który posłuży do optymalizacji prowadzonych projektów medycznych. Umożliwi także ich ocenę i będzie pomocny przy opracowaniu założeń kolejnych rozwiązań stosowanych w systemie ochrony zdrowia.

W kierunku zdrowych serc

Wśród najważniejszych wyzwań polskiej kardiologii ważne miejsce zajmuje dostosowanie opieki zdrowotnej do wyzwań demograficznych. Oznacza to przede wszystkim wprowadzenie efektywnego kosztowo leczenia. Szczególnie częsta zapadalność na choroby kardiologiczne osób w wieku produkcyjnym generuje koszty pośrednie i bezpośrednie związane z hospitalizacją
i absencją chorobową.

Ponadto priorytetem pozostaje skuteczniejsza profilaktyka i edukacja. Przejawia się ona w kształtowaniu zdrowego stylu życia.

informacja prasowa: Primum PR

 

Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH