Ścigamy się z cukrzycą

Raport „Cukrzyca. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” przygotowany przez Instytut Ochrony Zdrowia alarmuje. W Polsce ponad 21 500 osób rocznie umiera z powodu powikłań cukrzycy. To ponad 6 razy więcej niż z powodu raka piersi!

Dynamiczny wzrost chorych na cukrzycę typu 2 oraz uznanie jej przez Światową Organizację Zdrowia za pierwszą niezakaźną pandemię nie wpłynęły na priorytetowe traktowanie w naszym kraju. Rosnąca liczba chorych systematycznie wpływa na rosnące koszty leczenia cukrzycy i jej powikłań. Według prognoz, do 2030 r. wzrosną one dwukrotnie i wyniosą blisko 14 mld zł.

Jakość leczenia cukrzycy

Jednym z podstawowych celów poprawy jakości leczenia cukrzycy powinno być jej wczesne wykrywanie. Aby to osiągnąć istotne jest zapewnienie pacjentom dostępu do edukacji diabetologicznej. Skuteczną kontrolę cukrzycy i zmniejszenie ryzyka rozwoju groźnych dla życia i zdrowia gwarantują nowoczesne leki przeciwcukrzycowe.

Leczenie dla bogatych?

Brak refundacji innowacyjnych terapii istotnie ogranicza grupę chorych, którzy mogliby z nich korzystać. Pacjenci o niższych dochodach w Polsce pozbawieni są możliwości leczenia choroby stosownie do swoich uzasadnionych zdrowotnych potrzeb i wskazań klinicznych.

Na liście refundacyjnej wciąż brakuje nowoczesnych leków, które mogą skutecznie obniżać poziom glukozy bez ryzyka rozwoju hipoglikemii. Leki te znacząco redukują ryzyko powikłań kardiologicznych. Tym samym zmniejszają śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Brak jest także refundacji nowych generacji analogów insuliny. Dotyczy to m.in. insuliny ultraszybkodziałającej, która otwiera nowy rozdział w insulinoterapii. Działa szybciej od momentu podania, w krótszym czasie osiąga maksymalne stężenie i również w krótszym czasie kończy swoje działanie. Profil farmakokinetyczny tego leku jest bardziej zbliżony do fizjologii. Dzięki temu możemy skuteczniej redukować glikemię poposiłkową i ograniczać ryzyko rozwoju powikłań. Potencjalnymi beneficjentami stosowania tej insuliny mógłby być bardzo szeroki panel pacjentów.

prof. Tomasz Klupa, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego:

Refundacja ultraszybkodziałającego analogu insuliny spowodowałaby lepsze wykorzystanie środków zainwestowanych przez państwo w technologię „pompową”.

Koszty źle leczonej cukrzycy

Cukrzyca ma ogromny wpływ na gospodarkę krajów, w których żyją osoby z cukrzycą. Jest przyczyną wysokich kosztów społecznych, a także powoduje spowolnienie gospodarczego rozwoju. 50% kosztów cukrzycy w naszym kraju stanowią koszty leczenia powikłań. Niemal 70% z nich ponosimy w związku z powikłaniami sercowo-naczyniowymi.

Dane przedstawione w raporcie pokazują, że w 2013 roku całkowite koszty leczenia cukrzycy i jej powikłań oszacowano na co najmniej 7 mld zł. W 2017 r. było to co najmniej 9 mld zł. Koszty refundacji leków przeciwcukrzycowych pozostają wciąż na podobnym poziomie co w 2009 roku. Natomiast koszty związane z powikłaniami wzrosły na przestrzeni lat 2010-2013 o 60%. Z tego powodu, poprawa wykrywania cukrzycy, zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń opieki oraz zapewnienie leczenia choroby nowoczesnymi, bezpiecznymi terapiami jest korzystne zarówno dla pacjentów, jak i dla gospodarki państwa.

dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego:

Zastosowanie optymalnego leczenia u pacjentów z cukrzycą w szczególności w oparciu o nowoczesne terapie, daje nam więc wszystkim wymierną wartość – lepszą jakość życia pacjentów, ale i redukcję kosztów cukrzycy.

Edukacja diabetologiczna na każdym etapie choroby

Aby skutecznie przeciwdziałać pandemii cukrzycy typu 2, powinniśmy stale prowadzić działania edukacyjne, zwłaszcza na temat powikłań choroby. Ważne jest podkreślanie, że nieleczona lub niewłaściwie prowadzona terapia prowadzi do poważnych powikłań i przedwczesnej śmierci. Najczęstszymi z nich jest zawał serca i udar mózgu. Do tego dochodzi także niewydolność nerek, utrata wzroku oraz zespół stopy cukrzycowej. Chorzy z cukrzycą muszą pamiętać o samokontroli, diecie i codziennej aktywności fizycznej.

Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków:

Dzięki osobistemu zaangażowaniu, odpowiedniej terapii i profesjonalnemu wsparciu specjalistów i najbliższych, osoby chore mogą dobrze i zdrowo przeżyć życie z cukrzycą.

źródło: informacja prasowa kampanii „Ścigamy się z cukrzycą”
Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH