Ratunek dla serca

Szacuje się, że w Polsce z przyczyn związanych z nieprawidłowym działaniem serca umiera ponad 160 tys. osób rocznie. Wiele z nich to ofiary Nagłego Zatrzymania Krążenia.

Wdrażanie programu “LIFEPAK Ratunek dla serca” ma na celu obniżenie tej statystyki i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

NAGŁA ŚMIERĆ SERCOWA

<IMG WIDTH: 251px; HEIGHT: 228px” height=310 hspace=5 src=”https://nazdrowie.pl/images/misc/Lifepak1.JPG” width=337 align=left border=0> Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) to termin używany na określenie sytuacji, w której ustaje praca serca. Zwykle jest spowodowany zaburzeniami rytmu serca tzw. migotaniem komór lub częstoskurczem komorowym.

Gdy dochodzi do NZK – serce przestaje bić, zatrzymuje się krążenie krwi i zanika puls, ofiara traci przytomność i nagle upada. Śmierć następuje w ciągu zaledwie kilku minut, o ile natychmiast nie zostaną podjęte zabiegi ratunkowe takie jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) i wczesna defibrylacja.

NZK może przydarzyć się każdemu, bez względu na wiek i stan zdrowia. Niektóre grupy społeczne czy wiekowe np. osoby powyżej 50. roku życia lub osoby ze schorzeniami serca narażone są na większe ryzyko, jednak NZK może wystąpić nawet u zdrowych dzieci czy nastolatków. W Polsce nagła śmierć sercowa dotyka ok. 40 tys. ludzi rocznie.

Ofiara zatrzymania akcji serca ma tylko 5 % szans na przeżycie. Jeżeli zostaną podjęte zabiegi ratunkowe, szanse wzrastają 3-krotnie. Jeśli w pobliżu miejsca wypadku znajdzie się defibrylator i zostanie prawidłowo użyty, szansa na uratowanie życia ludzkiego sięga 70%.

DEFIBRYLATOR

Defibrylator to urządzenie, które poprzez impuls elektryczny o odpowiednim natężeniu przepuszczony przez mięsień sercowy przywraca jego normalną pracę.

Zwykle wyposażone są w niego karetki pogotowia, jednak często zdarza się, że pogotowie przyjeżdża kilkanaście minut po zdarzeniu. Tymczasem, na uratowanie życia osoby, której serce przestało poprawnie pracować jest mniej niż 10 minut, a szanse przeżycia maleją o ok. 10% z każdą minutą.

Rozwiązaniem jest użycie automatycznego defibrylatora. Tak zwany AED (ang. automated external defibrillator) to skomputeryzowane urządzenie przystosowane do użytkowania go po krótkim przeszkoleniu przez osoby bez medycznego wykształcenia.

AED analizuje rytm pracy serca ofiary NZK i samo “podejmuje decyzję” o wyładowaniu elektrycznym. Rolą ratownika jest podążać za wydawanymi na głos poleceniami maszyny.

POWSZECHNY DOSTĘP DO DEFIBRYLACJI

PAD (ang. Public Access Defibrillation) to ogólnoświatowy program, którego założeniem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wczesnej defibrylacji.

Właśnie ta idea przyświeca wdrażanemu w naszym kraju przez Physio-Control, dział firmy Medtronic programowi “LIFEPAK Ratunek dla serca”.

Zakłada on rozbudowywanie sieci umieszczonych w publicznych miejscach Lifepaków czyli automatycznych defibrylatorów oraz przeszkolenie jak największej liczby ochotników do używania AED.

Lifepaki instaluje się w miejscach publicznych, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia NZK jest większe niż raz na 2 lata.

Wobec tego znaleźć je można: w dużych zakładach pracy, w ośrodkach zdrowia, w urzędach i sądach, na lotniskach i na dworcach, w hotelach i Domach Pomocy Społecznej, w centrach handlowych, a także na stadionach sportowych i pływalniach.

Celem programu “LIFEPAK ratunek dla serca” jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa życia i zdrowia w miejscach publicznych.

ROZWÓJ PROGRAMU “LIFEPAK RATUNEK DLA SERCA”

Na stronie internetowej www.aed.pl umieszczona została mapa dostępności Lifepaków. Dzięki niej łatwo można sprawdzić, gdzie w okolicy znajduje się najbliższe ratujące życie urządzenie. Zakłady pracy, przedsiębiorstwa czy też miasta i gminy, które z sukcesem wdrożą program otrzymują certyfikat “LIFEPAK Bezpieczne Miejsce”.

Ostatniej jesieni do programu przystąpiła Galeria Mokotów, jedno z większych centrów handlowych w Warszawie. Urządzenia nie tylko zostały umieszczone w strategicznych i łatwo dostępnych miejscach Galerii, ale we współpracy z firmą Physio-Control zorganizowano szkolenia dla personelu i interaktywne pokazy działania Lifepaków dla klientów.

Przykładem udanego wdrożenia programu na większą skalę jest gmina Trzebinia. W ramach samorządowego projektu “Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca” wiosną 2007 roku na terenie gminy rozmieszczono 19 defibrylatorów oraz przeszkolono ponad 500 ochotników rekrutujących się spośród mieszkańców gminy w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Więcej szczegółów dostępne jest na stronie:
http://www.trzebinia.pl/index.php?id=236

Każda kolejna instytucja, przedsiębiorstwo, miasto czy gmina, które przystępują do programu “LIFEPAK Ratunek dla serca” to znaczący wzrost poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i większe szanse na uratowanie ludzkiego życia.

KOORDYNATOR PROGRAMU

Ogólnopolski program “LIFEPAK Ratunek dla Serca” propagujący ideę powszechnego dostępu do defibrylacji jest prowadzony przez Physio-Control, dział firmy Medtronic.

Physio-Control, Dział Medtronic jest czołowym producentem i dystrybutorem sprzętu do ratowania życia (seria defibrylatorów LIFEPAK , urządzenie do automatycznej resuscytacji LUCAS oraz dostawcą rozwiązań z zakresu telemedycyny (sieć LIFENET ).

Misją firmy jest pomaganie ofiarom w nagłych stanach kardiologicznych, począwszy od pierwszej pomocy udzielanej na miejscu zdarzenia, przez opiekę jednostek pogotowia ratunkowego, aż do stabilizacji stanu pacjenta w ośrodku zdrowia.

Firma prowadzi ogólnopolski program “LIFEPAK Ratunek dla Serca” propagujący ideę powszechnego dostępu do defibrylacji.

Szczegóły programu dostępne są na stronie: www.aed.pl

4.4/5 - (198 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH