Psychologia uśmiechu

Psychologia uśmiechu

Książka Piotra Szaroty składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej z nich przedstawiono „ABC uśmiechu” (śmiech i uśmiech, teorie uśmiechu, uśmiech wrodzony i wyuczony), a także omówiono kwestie uśmiechu w kontekście kulturowym (kulturowe katalizatory, inhibitory i modyfikatory uśmiechu; osobowość, samopoczucie i uśmiech). Autor przedstawił również ciekawe rozważania dotyczące różnych kultur uśmiechu (japońska, indonezyjska, amerykańska i polska).

W drugiej części książki zaprezentowano analizy uśmiechu w wybranych kontekstach. Szarota skoncentrował się na językowym obrazie polskiego uśmiechu, uśmiechu malowanym, filmowym oraz z fotografii.

„Psychologia uśmiechu” jest publikacją wykraczającą poza standardowe ujęcia metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w komunikacji międzyludzkiej. Autor kreśli – w sposób wielowymiarowy – obszary oddziaływania i potencjału uśmiechu.

W polskiej kulturze, o głęboko zakorzenionych normach pesymizmu i negatywizmu, „dobrze jest” dzielić się swoimi problemami. Dzielenie się sukcesami raczej nie pomaga zdobyć przyjaciół. Może jednak warto podjąć próbę przełamania obowiązujących zasad i norm odnoszących się do utrwalania i powielania pesymistycznych postaw i zachowań. Klienci z pewnością zauważą i docenią delikatny, przyjazny uśmiech, pogodną twarz, życzliwe spojrzenie i fachowe doradztwo farmaceuty. W ten sposób, można kształtować wizerunek apteki, w której panuje szczególnie przyjazna, tchnąca optymizmem atmosfera.

Piotr Szarota pisze w swej książce również o kulturowych katalizatorach, inhibitorach i modyfikatorach uśmiechu. Katalizatory kulturowe (np. zasady dotyczące uprzejmości) promują wykorzystanie uśmiechu w określonych sytuacjach społecznych. Uśmiech bywa też uważany za prostą formę terapii działającej na zasadzie autosugestii. Ma zapewniać zdrowie, szczęście i długowieczność. Także w praktyce aptekarskiej można budować trwałe, pozytywne relacje z klientami emanując dobrym nastrojem czy uśmiechając się.

Inhibitory uśmiechu to wartości lub normy kulturowe, które sprawiają, że w pewnych okolicznościach uśmiechanie się nie jest zalecane. W polskiej kulturze raczej nie wypada być zadowolonym ani otwarcie cieszyć się sukcesami. W tym zakresie sytuacja zmienia się nieco w grupie młodych konsumentów, którzy charakteryzują się relatywnie dużą mobilnością i przebywali jakiś czas za granicą.

Modyfikatory uśmiechu to czynniki kulturowe, które mogą wpływać modyfikująco na znaczenie uśmiechu (np. poziom egalitaryzmu płciowego, czyli przekonania społeczne co do płci biologicznej jako determinanty ról pełnionych w domu, w pracy zawodowej, w społeczeństwie).

Interesująca jest sporządzona przez autora typologia polskiego uśmiechu. Szarota zidentyfikował i opisał następujące kategorie uśmiechu: radosny, życzliwy, porozumiewawczy, uprzejmy, figlarny, swobodny, ironiczny, czuły, zalotny, nieśmiały, przepraszający, przymilny, dumny, dobrotliwy, ośmielający, przekorny, przebiegły, współczujący, złośliwy, lekceważący i zuchwały. W książce zostały uporządkowane także poszczególne typy uśmiechu ze względu na kontekst i sprzężenie z płcią. Wiedza z tego zakresu może być pomocna w doskonaleniu komunikacji niewerbalnej zarówno w codziennej praktyce zawodowej (komunikacja i budowanie dobrych relacji w zespole farmaceutów, profesjonalna obsługa klientów, PR i kształtowanie wizerunku apteki), jak i w życiu prywatnym.

Autor podkreśla, iż uśmiech może pozytywnie wpływać na ocenę wielu cech człowieka. Mogą być one różne w zależności od uwarunkowań (np. kultury). W Polsce uśmiech wzmacnia takie cechy, jak: towarzyskość, ugodowość, szczerość, inteligencja. W USA – towarzyskość, uczciwość, kompetencje. W Brazylii – optymizm, ugodowość, rzetelność, zadowolenie, atrakcyjność, sympatyczność, szczerość, życzliwość, opanowanie, uroda.

Klienci mogą zatem dokonywać ocen moralnych i sprawnościowych pracowników apteki również w kontekście uśmiechu. W sytuacji, gdy klient musi wybrać produkt tańszy lub droższy, uśmiechnięty sprzedawca służący poradą może być postrzegany jako bardziej szczery. Wyżej mogą też być oceniane jego kompetencje i rzetelność. W doskonaleniu postaw i umiejętności aptekarzy warto zatem pamiętać o uśmiechu, który w znacznym stopniu może wpłynąć na skuteczność sprzedaży.

Uśmiech jest ważny nie tylko w komunikacji face to face. Jak dowodzą wyniki badań przeprowadzonych w Niemczech, twarze znanych osób, uśmiechnięte twarze na plakatach, billboardach, opakowaniach, etykietach, ulotkach, materiałach promocyjnych przyciągają większą uwagę odbiorców.

„Psychologia uśmiechu” to wyjątkowa publikacja. Można ją polecić wszystkim, którzy nie chcą ulegać stereotypom i utrwalać polskiej kultury negatywizmu. Również aptekarzom, którzy starają się doskonalić swoje umiejętności sprzedażowe. Pogodny wyraz twarzy, uśmiech i profesjonalną obsługę z pewnością zauważą i docenią klienci.
Lilianna Nowak
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

4.4/5 - (48 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH