Prywatne finanse w 2007 roku


W tym odcinku zajmiemy się instrumentami bezpiecznymi oraz krajowymi i zagranicznymi funduszami inwestującymi na rynkach całego świata.

U najlepszych przedstawicieli funduszy papierów dłużnych stopa zwrotu oscylowała między 4,1 a 4,6 proc. Liderem tej grupy w 2007 roku została Idea Premium (+4,6 proc.), na kolejnych miejscach uplasowały się fundusze AIG Obligacji (+4,3 proc.) i Arka BZWBK Obligacji (+4,1 proc.). Wynik nie jest imponujący, zwłaszcza w porównaniu z odsetkami od samodzielnie kupionych obligacji. Dla porównania Obligacje Skarbu Państwa zakupione na rynku pierwotnym, czyli w momencie wprowadzenia ich do sprzedaży, dały stopę zwrotu na poziomie około 4,6 proc., np. obligacje TZ0208.

Drugie półrocze 2007 roku dało inwestorom giełdowym bolesną nauczkę. W tym czasie banki przeszły do kontrofensywy, prześcigając się w coraz wyższym oprocentowaniu lokat i rachunków. Oferowały podobną stopę zwrotu co obligacje. Tak na marginesie, obecne oprocentowania lokat dochodzą nawet do 7 proc., a obligacji na najbliższe okresy odsetkowe do około 5,5 proc.

Na rynku pieniężnym najlepszym funduszem okazał się UniWIBID, który zarobił dla swoich klientów +4,4 proc. Dalsze miejsca zajęły AIG Pieniężny (+3,9 proc.) oraz Allianz Pieniężny (+3,8 proc.). O ile pierwszy z funduszy nie jest dostępny dla większości oszczędzających (początkowa wpłata to równowartość 40000 euro), o tyle następne może nabyć każdy inwestor.

Przekraczając granice
Polacy od kilku lat mają możliwość inwestowania poza granicami kraju i to bez potrzeby odwiedzania innych państw. Zadbały o to rodzime i zagraniczne fundusze inwestycyjne. W krajowych funduszach możemy inwestować w złotówkach, natomiast w zagranicznych tylko w obcych walutach – USD, EUR, GBP.

W polskiej grupie funduszy inwestycji zagranicznych najlepiej spisały się PKO/CS Akcji Nowa Europa (+17,0 proc.) oraz dwa fundusze Pioneer Pekao – Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku oraz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (oba po 13,8 proc.). To bardzo dobre wyniki, zbliżone do osiągnięć WIGu i WIG20, zwłaszcza że inwestycje były w złotówkach.

W poprzednim numerze „Managera Apteki” wspominaliśmy o osłabieniu euro (6 proc,) oraz dolara amerykańskiego (15 proc.) względem złotówki. Mimo tak niekorzystnej koniunktury, w 2007 roku można było zyskać na inwestycjach w walutach. Najlepszymi wynikami wśród zagranicznych funduszy inwestycyjnych mógł się poszczycić Merrill Lynch (MLIIF) World Mining Class E (+50 proc.; USD) oraz World Gold Class A2 (+43 proc.; USD). Pierwszy z tych funduszy inwestuje w akcje spółek powiązanych z wydobyciem, a drugi w akcje spółek zajmujących się złotem. Jeśli przyjmiemy, że zarobiliśmy na inwestycjach w dolarze 50 proc., a straciliśmy na spadku wartości waluty 15 proc., to i tak zysk jest imponujący. Tak dobre wyniki fundusze zawdzięczają wzrostom cen ropy i złota, o czym już wspominaliśmy w poprzednim numerze.

Templeton Asian Growth N (USD) to kolejny fundusz zagraniczny o wysokiej stopie zwrotu, inwestujący w spółki azjatyckie o dużym potencjale wzrostowym. Osiągnął on stopę zwrotu na poziomie około +34 proc. Rynek azjatycki rozwija się bardzo dynamicznie i wszystkie liczące się na świecie firmy inwestycyjne lokują tam własne i klientów środki finansowe.

Podsumowanie
W styczniowym i lutowym numerze „Managera Apteki” omówiliśmy pobieżnie wyniki polskich indeksów i akcji, walut, indeksów zagranicznych, surowców (ropy i złota), funduszy akcyjnych, stabilnego wzrostu i zrównoważonych, papierów dłużnych i pieniężnych, krajowych funduszy inwestujących za granicą oraz zagranicznych funduszy, a także bankowych lokat i obligacji skarbowych. W następnym numerze opiszemy, jak makler Nick Leeson doprowadził do upadku bank Barrings.

4.4/5 - (76 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH