Program lekowy dla chorych na ciężką astmę alergiczną

Program lekowy dla chorych na ciężką astmę alergiczną jest dostępny dla pacjentów w 38 ośrodkach w Polsce.

W odpowiedzi na potrzeby rosnącej liczby astmatyków, w 2012 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło program lekowy dla chorych na ciężką astmę alergiczną, który zdecydowanie poprawia stan zdrowia, jakość życia, a w konsekwencji umożliwia im powrót do normalnego życia.

Z programu skorzystać mogą pacjenci powyżej 12. roku życia z ciężką, niekontrolowaną alergiczną astmą oskrzelową, z alergią na alergeny całoroczne potwierdzoną punktowymi testami skórnymi lub testami swoistego IgE.

Są to również pacjenci, którzy pomimo stosowania wysokich dawek wziewnych glikokortykosteroidów w połączeniu z LABA, wymagają częstego stosowania doustnych glikokortykosteroidów z powodu braku kontroli objawów astmy.

Program obejmuje pacjentów o masie ciała 20-150 kg, niepalących tytoniu, u których wykluczono inne mechanizmy (choroby współistniejące) powodujące ciężki przebieg astmy innych niż reakcja organizmu na całoroczne alergeny wziewne.

Ponadto pacjenci muszą spełniać co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
• objawy niekontrolowanej astmy,
• trzy lub więcej epizodów zaostrzeń w roku wymagających stosowania systemowych glikokortykosteroidów lub zwiększania ich dawki u osób, które stosują je przewlekle,
• hospitalizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy z powodu zaostrzenia astmy,
• incydent ataku astmy zagrażający życiu w przeszłości,
• utrzymująca się obturacja dróg oddechowych,
• pogorszenie jakości życia z powodu astmy.

Program lekowy został uruchomiony w 38 ośrodkach w Polsce, we wszystkich województwach. Lek jest podawany ambulatoryjnie lub w ramach hospitalizacji w oddziałach alergologicznych lub pulmonologicznych, tylko przez lekarza specjalistę z zakresu alergologii lub pulmonologii. Obecnie programem objętych jest 104 pacjentów (stan na 5 czerwca 2013 r.).

Obecnie na astmę choruje ponad 300 mln osób na świecie, a około 5 proc. z nich cierpi na ciężką alergiczną postać astmy.

Koszty leczenia chorych na astmę ciężką są bardzo wysokie i stanowią ponad połowę wszystkich kosztów przeznaczonych na opiekę chorych na astmę. W Europie średni koszt leczenia astmy ciężkiej jest 13-krotnie wyższy niż koszt leczenia astmy o zwykłym przebiegu.

4.3/5 - (80 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH