Patricia Churchland

Patricia Churchland – Schyłek emocjonalności


Rozwój nauki przynosi coraz więcej informacji o świecie. Pociąga to za sobą powstawanie nowych dziedzin nauki, ale również wewnętrzną potrzebę rozwiązywania nurtujących człowieka problemów filozoficznych.

Doskonałym przykładem świeżego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość jest neurofilozofia. Jest to dziedzina z pogranicza filozofii i neurobiologii. Z jednej strony, na podstawie danych uzyskanych z badań neurologicznych, stara się odpowiedzieć na problemy stawiane przez filozofię umysłu, z drugiej zaś – sklasyfikować istotność tych danych metodami filozofii nauki.
Dziś neurofilozofia jest jednym z najprężniej rozwijających się działów nauki. Pierwsza publikacja rozwijająca ten temat ukazała się w 1986 roku („Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain”). Jej autorką jest Patricia Churchland. Wydanie książki przyniosło jej rozgłos na świecie. Obecnie, wraz z mężem, uważana jest za pionierkę i najaktywniejszą autorkę tego nurtu.

Churchlandowie specjalizują się w filozofii nauki i umysłu. Podstawowym ich twierdzeniem jest teza, że większość – jeśli nie wszystkie – problemy filozofii umysłu, takie jak pytania o źródło świadomości, myśli, wolnej woli czy wartości moralnych, uda się rozwiązać poznając lepiej budowę mózgu. Znając neurobiologiczne podstawy będzie można zredukować te pojęcia do pobudzeń odpowiednich włókien mózgowych i obalić większość zdrowo-rozsądkowych opisów umysłu, w tym tezy o nieistniejących według Churchlandów stanach mentalnych (myślach, uczuciach, wierzeniach). Takie tezy spotykają się oczywiście z zarzutami o skrajny materializm. Churchlandowie bronią swojego stanowiska stwierdzając, że w przyszłości nauka rozprawi się z takimi potocznymi pojęciami jak uczucia czy przekonania, tak jak to zrobiła z wróżbami czy szczęściem.

Churchlandowie starają się swoje poglądy naukowe stosować w praktyce, stąd popularne w środowisku naukowym anegdoty o rozmowach o emocjach, w rodzinie Churchlandów sprowadzają się one do opisu poziomu swoich hormonów. Chociaż nie wszyscy filozofowie umysłu zajmują tak skrajnie redukcjonistyczne stanowisko, to argumenty przedstawiane przez Churchlandów niezmiennie spotykają się z zainteresowaniem i uznaniem.


##Patricia Churchland – biografia
Urodziła się 16 lipca 1943 roku w Oliver w Kanadzie. Pomimo, iż pochodziła z niewykształconej rodziny farmerskiej, dostała się na studia na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. Potem studiowała także na Uniwersytecie Pittsburskim (gdzie zdobyła tytuł magistra) oraz w Oxfordzie. Obecnie jest profesorem na Uniwersytecie Kalifornijskim oraz w Instytucie Studiów Biologicznych Salka. Męża Paula poznała działając na Uniwersytecie Manitoby. Ma z nim dwoje dzieci, Marka i Annę, którzy są neurobiologami. Paul jest nie mniej uznanym filozofem, od wielu lat wspólnie propagują koncepcje neurofilozofii.

4.6/5 - (316 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH