Nieprzejednany – sylwetka prof. Tadeusza Chruściela


Serdeczny, życzliwy, uczynny, dowcipny. Jeden z największych fachowców w dziedzinie uzależnień. Stanowczy, nieprzejednany wróg narkotyków. Nieprzejednany w walce o dobro pacjenta.

Tadeusz Chruściel – profesor zwyczajny, doktor habilitowany, farmakolog kliniczny i niekwestionowany autorytet w dziedzinie leków i farmakoekonomiki. Choć obecnie jest na emeryturze, wciąż jest aktywny, stale zabiera głos w istotnych sprawach dotyczących leków. I choć bywa, że jego głos jest głosem wołającego na puszczy, to nie waha się publicznie wypowiadać swojego zdania.

Wielokrotnie podkreślał, że w kwestii leków refundowanych niezbędna jest prawdziwa nowelizacja. „Analizę farmakoekonomiczną robi się jednokierunkowo – aby płatnik jak najmniej zapłacił. A to nie jest farmakoekonomika, lecz oszczędzanie płatnika. Nic więcej. Złe leczenie farmakologiczne, czy nie do końca skuteczne, często oznacza konieczność hospitalizacji, a ta dużo kosztuje” – powiedział.

Kariera naukowa
Tadeusz Chruściel ukończył w 1951 r. Wydział Lekarski na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale już trzy lata wcześniej rozpoczął pracę w Zakładzie Farmakologii. Po uzyskaniu dyplomu wciąż pracował w tym Zakładzie oraz jako lekarz w przychodni akademickiej. W roku 1955 został powołany na stanowisko kierownika Katedry Farmakologii w Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu Rokitnicy, a trzy lata później został samodzielnym pracownikiem ww. uczelni.

W roku akademickim 1959/1960 Tadeusz Chruściel przebywał jako stypendysta Fundacji Rockefellera w Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu w Oksfordzie, gdzie pracował w Laboratorium Biochemicznym.

W latach 1968-1975 prof. Chruś-ciel pracował w WHO w Genewie jako wyższy funkcjonariusz medyczny na Wydziale Farmakologii. Zajmował się tam zagadnieniami jednostek oceny i monitorowania oraz programem zależności lekowych. Uczestniczył w grupie naukowej WHO, która tworzyła podwaliny nowej specjalizacji – farmakologii klinicznej.

Po powrocie do kraju pełnił funkcję kierownika Zakładu Leków Hormonalnych i zastępcy dyrektora w Instytucie Leków w Warszawie.

Syntetyczne i zbiorcze opracowania profesora rozszerzały wiedzę o leku, były łącznikiem między farmacją a medycyną kliniczną, przybliżały pacjenta, lekarza i farmakologa ku sobie. W 1985 r. profesor został kierownikiem Zakładu Farmakologii Klinicznej i Społecznej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W latach 2001-2005 był na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi w polskiej ochronie zdrowia.

Zainteresowania naukowe
W pracy naukowej prof. Chruściel zajmował się głównie farmakologią doświadczalną miażdżycy i układu krążenia oraz psychofarmakologią i zależnościami lekowymi. Opisał m.in. wywoływanie miażdżycy doświadczalnej u gołębi, znaczenie zapobiegawcze i lecznicze analogów kwasu farnezowego w miażdżycy i kompleksowe leczenie farmakologiczne toksoplazmozy. Badał mechanizmy adrenergiczne i środki diuretyczne oraz działanie uboczne leków i ich nadużywanie, działanie leków wpływających na układ krążenia. Prowadził analizy częstości występowania i znaczenia niepożądanych objawów klinicznych ubocznego działania leków. Interesowała go psychofarmakologia, farmakologia społeczna i kliniczna.

Praca społeczna
Profesor jest człowiekiem niebywale aktywnym. Wielokrotnie działał jako ekspert w Sejmie RP. Stale angażuje się w prace społeczne. Działa w stowarzyszeniach naukowo-zawodowych. Był m.in. członkiem Polskiego Komitetu Opieki Nad Internowanymi i Aresztowanymi przy Radzie Prymasowskiej, współzałożycielem Polskiego Oddziału „Lekarze Świata”, prezesem Fundacji Wyznera dla dzieci chorych na nowotwory, aktywnym współpracownikiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.

Nieprzejednany w walce o dobro pacjenta. Podkreśla, że ani człowiekowi, ani lekarzowi, ani farmakologowi nie wolno w pacjencie nie dostrzegać cierpiącego człowieka. „Na wszystkie choroby są jakieś lekarstwa, ale na ból duchowy jedynym lekarstwem jest drugi człowiek” – uważa profesor.

4.4/5 - (94 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH