Nowe wyzwania dla menadżera apteki

“Manager Apteki” patronem medialnym Kongresu POLFARM

W dniu 9 lutego br. w Warszawie odbyła się XV edycja Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, poświęconego zmianom w ustawie o refundacji i ich potencjalnym skutkom dla biznesu.

Od strony merytorycznej Kongres wspierany był przez przedstawicieli Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka. Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to: Wpływ nowej Ustawy o refundacji na modele biznesowe, Zmodyfikowane przepisy „antykorupcyjne” – skutki dla Biznesu, Dystrybucja produktów do ZOZ – jakie będą możliwości konkurowania w segmencie LZ, Zarządzanie ryzykiem prawnym w firmie farmaceutycznej w kontekście nowelizacji ustaw zdrowotnych, a także panele poświęcone aspektom podatkowym i prawnym.

Prelegenci w sposób wyczerpujący odpowiadali na pytania uczestników. Dr Marcin Matczak, Partner w Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka skoncentrował się w swoim wystąpieniu na analizie zmian, jakie przyniesie nowa ustawa refundacyjna, a także przedstawił uczestnikom możliwości zmian w strukturze firmy dopasowujące ją do funkcjonowania na rynku w nowych warunkach. Ponadto, mecenas Matczak, wraz z Grzegorzem Mączyńskim (Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka) zarysowali uczestnikom możliwości dystrybuowania produktów do ZOZ, zwłaszcza koncentrując się na wskazówkach dla firm i sposobach uniknięcia błędów w okresie przejściowym.

Tomasz Klimczak (Counsel w Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka) skupił się na przepisach antykorupcyjnych, zaproponowanych w nowej ustawie. Mecenas Klimczak w szczególności zwrócił uwagę, że firmy już teraz muszą podjąć odpowiednie działania, bowiem wiele dotychczasowych form aktywności na rynku w nowej ustawie podlegają ograniczeniom, lub nawet są zabronione. Wspomniany wcześniej Grzegorz Mączyński, wraz z Tomaszem Zalasińskim (Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka) przedstawili temat zarządzania ryzykiem w firmie farmaceutycznej pod rygorem nowej ustawy. Aspekty podatkowe omówiła Izabela Prokofi z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, mając szczególnie na uwadze zmiany w podatkach VAT i CIT, a także praktykę organów skarbowych i sądów. Omówiła również kwestie podatku z tytułu objęcia refundacją, system payback i transfer pricing. Po niej głos zabrała Pani Anna Smaga z Sequence HC Partners, której wystąpienie nosiło tytuł „Zmiany regulacyjne a ewolucja poszczególnych segmentów rynku farmaceutycznego”.

Tematykę prawa farmaceutycznego podjęli Patryk Turzański (Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka), oraz Przemysław Bukowy (Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka). Ich wystąpienia m.in. koncentrowały się na opisie nowych regulacji i zmian dotychczasowych w zakresie badań klinicznych, reklamy leków, dopuszczenia do obrotu produktów generycznych. Kongres zamknął Pan Tomasz Klimczak i Pan Tomasz Kubicki (Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka)podsumowującym panelem „Co jeszcze ważnego z perspektywy branży „kryje się” w pakiecie ustaw zdrowotnych?”, analizując tematykę rejestrów medycznych, działalności leczniczej, zawodów medycznych i praw pacjenta.

Niezwykle owocna była również część dyskusyjna – wiele pytań zadanych do zaproszonych panelistów świadczą o sporym zainteresowaniu i wielu niejasnościach, co stanowi punkt wyjścia, dla kolejnych edycji Kongresu. Najbliższą Europejskie Centrum Biznesu planuje już na jesień.

4.8/5 - (5 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH