Leki w 2020 roku

Głównym motorem wzrostu rynku globalnego będzie zwiększenie konsumpcji leków, rosnące znaczenie innowacji, szerszy dostęp do tańszych leków oraz wprowadzanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które przyniosą wymierne korzyści w ochronie zdrowia.

IMS Health prognozuje w 2020 roku wartość globalnego rynku leków na poziomie 1,4 bln USD. Oznacza to 30% wzrost wartościowy w stosunku do 2015 roku. W ciągu najbliższych 5 lat globalne wykorzystanie leków wzrośnie o 24% w ujęciu ilościowym. Ponad połowa światowej populacji będzie konsumować więcej niż 1 dawkę leku na osobę dziennie, w porównaniu z jedną trzecią w 2005 roku.
Według najnowszego raportu opublikowanego przez IMS Institute for Healthcare Informatics ”Global Medicines Use in 2020” wartość globalnego rynku leków w 2020 roku, liczona w cenach producenta netto, szacowana jest na 1,4 bln USD. Oznacza to wzrost o 349 mld USD względem roku 2015. Dla porównania, w latach 2011-2015 wzrost wyniósł 182 mld USD.

Motorem wzrostu wydatków będzie rozwój specjalistycznych terapii na rynkach rozwiniętych, a także zwiększenie wykorzystania leków tradycyjnych na rynkach dynamicznego wzrostu.

Najszybciej rosnącymi rynkami będą: Indie, Chiny, Brazylia, Indonezja. 

Motorem wzrostu ilościowego będą zmiany demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa w krajach rozwiniętych, rosnące dochody oraz rozwój systemów ochrony zdrowia, a w konsekwencji poprawa dostępu do leczenia na rynkach dynamicznego wzrostu. Ilościowo, dwie trzecie rynku globalnego będzie należało do leków generycznych. Szacuje się, że w 2020 roku stosowanie nowych leków, wprowadzonych do sprzedaży w poprzednich 10 latach, będzie stanowić 0,1% wolumenu na rynkach dynamicznego wzrostu, w porównaniu do 2-3% na rynkach rozwiniętych.

Według autorów raportu, w 2020 roku będzie dostępnych 943 substancji czynnych, wprowadzonych do sprzedaży w poprzednich 25 latach (lata 1996-2020). Ponad 470 cząsteczek będzie dostępnych w leczeniu chorób sierocych. Oczekuje się, że globalne wydatki na leki sieroce będą stanowiły 1-2% całego rynku. W krajach najbardziej rozwiniętych, takich jak USA wydatki te osiągną 10% wartości rynku. W najbliższych 5 latach do sprzedaży zostanie wprowadzonych 225 nowych leków, w porównaniu do 184, które zostały wprowadzone w latach 2011-2015. Najliczniejszą grupę wśród nowo wprowadzonych leków będą stanowiły substancje stosowane w chorobach onkologicznych. Ponad 90% nowych terapii nowotworowych będą stanowiły terapie celowane, z których jedna trzecia będzie wykorzystywała biomarkery w określaniu grup docelowych pacjentów onkologicznych.

Raport, wraz z założeniami i wnioskami, jest dostępny na stronie:
http://www.imshealth.com/en/thought-leadership/ims-institute

4.4/5 - (323 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH