Kongres Polfarm - relacja

Kongres POLFARM – relacja z konferencji

W dniu 28 września br. w Warszawie, w Hotelu Marriott odbyła się 30. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, której temat przewodni brzmiał „Rok 2017 w branży farmaceutycznej – wpływ ostatnich zamian w prawie farmaceutycznym na funkcjonowanie branży farmaceutycznej”.

Partnerami Merytorycznymi Kongresu tegorocznej edycji byli: Kancelaria Chudzik i Wspólnicy, Kancelaria DLA Piper, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, KPMG w Polsce, Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, Kancelaria Tomasik Jaworski oraz  Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to: aktualna sytuacja po nowelizacji Ustawy refundacyjnej, regulacje dotyczące rynku aptek, najnowsza praktyka GIF w zakresie oceny zlecania przez hurtownie farmaceutyczne czynności z zakresu obrotu hurtowego innym hurtowniom, wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, reklama leków i suplementów diety teraz i w przyszłości, reklamy leków i innych produktów zdrowotnych, kampanie informacyjne – aktualne tendencje, apteki internetowe, projekt „Apteka dla aptekarza”, reformy prawa podatkowego istotne dla branży farmaceutycznej.

Prelegenci w sposób wyczerpujący odpowiadali na zadawane z sali pytania. Początek obrad otworzyło wystąpienie Natalii Łojko, Senior associate, Radca prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński pt. Nowelizacje ustawy refundacyjnej – gdzie jesteśmy? W pierwszej kolejności Pani Mecenas omówiła podstawowe zmiany zapowiadane przez Ministra Zdrowia, aby następnie przejść do omówienia praktycznego znaczenia zmian i jak się do nich należy przygotować. Kolejną prezentację wygłosiła Magdalena Bąkowska, Senior associate,

Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, która nosiła tytuł Regulacje rynku aptek – problemy występujące w codziennej praktyce prowadzenia aptek. W pierwszej kolejności omówiona została kwestia zakazu reklamy aptek oraz zapewnienie spełnienia wymagań z Rozporządzenia MZ, jeżeli chodzi o sprzedaż wysyłkową. Następnie omówiono udział Okręgowej Rady Aptekarskiej w postępowaniu o wydanie zezwolenia. Na koniec starano się określić jaki asortyment może być oferowany w aptece oraz jaki wpływ na posiadane zezwolenie ma łączenie, podział oraz przekształcanie spółek.

Kolejny temat, jaki został podjęty podczas Kongresu to Najnowsza praktyka GIF w zakresie oceny zlecania przez hurtownie farmaceutyczne czynności z zakresu obrotu hurtowego innym hurtowniom, który został wygłoszony przez Michała Chodorka, Senior associate, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Mecenas Chodorek w pierwszej kolejności odpowiedział na pytanie, jakie czynności z zakresu obrotu hurtowego mogą być zlecane innej hurtowni farmaceutycznej, aby potem móc zaprezentować główną argumentację GIF i co zdaniem Inspektoratu stanowi największy problem. Pozwoliło to na skonstruowanie wniosków, na co zwrócić uwagę przy zlecaniu czynności z zakresu obrotu hurtowego.

polfarm-relacja

Temat zamykający pierwszą część Kongresu dotyczył reklamy leków i innych produktów zdrowotnych, jeśli chodzi o kampanie informacyjne i aktualne tendencje, który zaprezentował Andrzej Balicki, Counsel, DLA Piper Wiater sp.k. Z jednej strony przeanalizował on aktualne procesy legislacyjne w zakresie reklamy, z drugiej przyjrzał się Kodeksowi Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety z perspektywy projektowanych zmian. Na koniec zaś zaprezentował podejście polskich organów i sądów z perspektywy aktualnych tendencji międzynarodowych, jeżeli chodzi o kampanie informacyjno-edukacyjne.

Podsumowaniem pierwszej części debaty Kongresu POLFARM było wystąpienie Ireny Rej Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, która przybliżyła uczestnikom najistotniejsze dla branży farmaceutycznej kwestie, dotyczące aktualnych zmian w legislacji, jak i również ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw w najbliższej przyszłości. Wystąpienie Pani Prezes uzupełnił Walery Arnaudow, Associate, Life Sciences Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, który zaprezentował temat wdrożenia Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Najpierw nakreślił on, na jakim etapie jest wdrażanie systemu i jakie zagrożenia dla przedsiębiorców wiążą się z wdrożeniem ZSMOPL. Przy okazji Pan Mecenas starał się odpowiedzieć na pytanie, czy wobec dotychczasowych doświadczeń, wdrożenie ZSMOPL było konieczne.

Kolejne wystąpienie należało do Juliusza Krzyżanowskiego, Adwokata, WKB Wierciński Kwieciński Baehr, który zajął się tematem reklamy leków i suplementów diety teraz i w przyszłości. W pierwszej kolejności Mecenas Krzyżawnowski przybliżył najważniejsze zmiany w nowelizacji prawa farmaceutycznego i w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z perspektywy omawianego tematu. Następnie dokonał analizy sprzedaży suplementów diety z perspektywy UOKiK oraz ich sprzedaży w kontekście zmian prawnych.

Trzeci blok tematyczny rozpoczęła prezentacja pt. Apteki internetowe, którą wygłosiła Noemi Chudzik LL.M., Radca Prawny, Partner, Kancelaria Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni. W pierwszej kolejności Pani Mecenas skoncentrowała się na wymaganiach nałożonych na apteki prowadzące sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych. Następnie przeanalizowała możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego, by w podsumowaniu odnieść się ogólnie do problematyki zwrotów zakupionych produktów.

polfarm-relacja

Temat „Apteka dla aptekarza” – zmiany i skutki dla rynku aptecznego w Polsce był kolejnym zagadnieniem Kongresu POLFARM, który omówił Bartłomiej Sasin, Associate, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na kluczowych ograniczeniach, obowiązujących przepisach przejściowych i praktycznych problemach wynikających w funkcjonowania projektu, na czele z pytaniem o jego zgodność z Konstytucją RP. Na koniec zaś Pan Mecenas przeanalizował skutki dla rynku, pacjentów, przedsiębiorców, farmaceutów oraz Skarbu Państwa.

Ostatnia prezentacja tegorocznej edycji konferencji nosiła tytuł Reformy prawa podatkowego istotne dla branży farmaceutycznej, który zaprezentował Szymon Bernat, Tax Manager w zespole Life Sciences, KPMG w Polsce. W swojej prezentacji odniósł się do trzech kluczowych aspektów prawno-podatkowych, które bezpośrednio dotyczą branże farmaceutyczną: mechanizm podzielonej płatności, reforma dokumentacji cen transferowych – ostatnie miesiące na przygotowanie oraz zmian w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Duża ilość pytań i trudnych kwestii, poruszanych przez uczestników w trakcie Kongresu świadczy o sporym zainteresowaniu i wielu niejasnościach, co stanowi punkt wyjścia, dla kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, która odbędzie się w pierwszym kwartale 2018 r. w Warszawie w Hotelu Marriott.


Źródło: informacja prasowa

Rate this post

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH