Komisja Europejska w walce z dopalaczami

Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, które mają umożliwić Unii Europejskiej skuteczniejszą walkę z dopalaczami.

-Dopalacze stanowią coraz większy problem w Europie i zagrażają przede wszystkim młodym ludziom. W sytuacji pozbawionego granic rynku wewnętrznego do rozwiązania tego problemu potrzebne są wspólne przepisy UE – oceniła Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości.

Na podstawie przepisów proponowanych przez Komisję szkodliwe substancje psychoaktywne będą szybko wycofywane z rynku bez uszczerbku dla ich legalnego wykorzystania do celów przemysłowych i handlowych. Wniosek opracowano po ostrzeżeniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz Europolu dotyczących skali tego zjawiska, a także po publikacji sprawozdania z 2011 r., w którym stwierdzono, że obecny unijny mechanizm przeciwdziałania problemowi nowych substancji psychoaktywnych wymaga wzmocnienia.

W latach 2009-2012 liczba tych substancji na terenie UE potroiła się. Są one coraz łatwiej dostępne przez internet i szybko rozpowszechniane w państwach członkowskich.

Według badania Eurobarometru z 2011 r. na temat stosunku młodzieży do narkotyków, 5 proc. młodych ludzi w UE zażyło takie substancje przynajmniej raz w życiu. Najwięcej takich osób było w Irlandii – 16 proc., w Polsce i w Wielkiej Brytanii – blisko 10 proc.

Zdaniem Komisji Europejskiej, obecny system wykrywania i zakazywania tych nowych narkotyków, ustanowiony w 2005 r., nie spełnia oczekiwań. Wniosek Komisji ma usprawnić i przyspieszyć unijne działania w zakresie przeciwdziałania nowym substancjom psychoaktywnym, ponieważ zapewni szybsze procedury – obecnie objęcie danej substancji zakazem w UE zajmuje przynajmniej dwa lata. W przyszłości Unia będzie w stanie wprowadzić taki zakaz w ciągu 10 miesięcy, a w wyjątkowych sytuacjach procedura ta zostanie jeszcze skrócona.

Ponadto wprowadzony zostanie system, dzięki któremu substancje, które stwarzają umiarkowane zagrożenie, zostaną objęte ograniczeniami na rynku konsumenckim, natomiast substancje stanowiące duże zagrożenie – pełnymi ograniczeniami rynkowymi. Tylko najbardziej szkodliwe substancje, stwarzające poważne zagrożenie dla zdrowia, zostaną poddane przepisom prawa karnego, jak w przypadku nielegalnych narkotyków.

Aby wniosek Komisji stał się obowiązującym prawem, musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie Unii Europejskiej.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)

4.8/5 - (54 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH