Kolposkopia


Szacuje się, że co minutę wykrywa się na świecie nowe zachorowanie na raka szyjki macicy, a co dwie minuty umiera z tego powodu jedna kobieta. Zatem ważne jest każde badanie umożliwiające wczesne rozpoznawanie tej choroby.

Wartość diagnostyczna kolposkopii dla wykrywania raka szyjki macicy oceniana jest na 77-98 proc., a przy połączeniu kolposkopii z cytologią na 90-100 proc. Kolposkopia pozwala ustalić rozpoznanie w ciągu kilku minut, podjąć właściwe decyzje dotyczące leczenia, a w niektórych przypadkach także przystąpić od razu do leczenia.
Na czym polega to badanie?
Kolposkopia jest metodą badania dolnego odcinka dróg rodnych kobiety, polegającą na oglądaniu sromu, pochwy oraz części pochwowej szyjki macicy wraz z ujściem zewnętrznym jej kanału przy użyciu urządzenia optycznego (mikroskopu) umożliwiającego uzyskanie powiększenia obrazu od 4 do 50 razy. Podczas rutynowego badania najczęściej wystarcza powiększenie dziesięciokrotne.

Badaniem tym ocenia się strukturę nabłonków pokrywających dolny odcinek dróg rodnych, ich barwę, przejrzystość oraz rysunek naczyń krwionośnych przebiegających pod nabłonkiem. Uzyskane obrazy kolposkopowe klasyfikuje się jako prawidłowe (grupa 1), nieprawidłowe (grupa 2), niejasne (grupa 3) oraz inne (grupa 4). Badanie to pozwala pobrać wycinki celowane ze zmian, określić zakres planowanego zabiegu na szyjce macicy oraz ocenić skuteczność wykonanego zabiegu.

Obecnie kolposkopię traktuje się jako badanie weryfikujące uprzednie oceny cytologiczne, jeśli w rozmazie cytologicznym występują atypowe komórki nabłonka lub cechy śródnabłonkowej neoplazji (dysplazji) szyjki macicy. Badanie to umożliwia pobranie wycinków ze zmienionych miejsc i dzięki temu bardziej miarodajną ocenę histopatologiczną.
Zalety kolposkopii
Kolposkopia pozwala na bardzo racjonalne postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia patologicznych zmian w obrębie szyjki macicy. Przy dokładnym zlokalizowaniu tych zmian lekarz wykonujący badanie może w sposób celowany pobrać wycinki z podejrzanych miejsc na tarczy części pochwowej szyjki macicy i poddać je weryfikacji histopatologicznej.

Pobieranie wycinków celowanych chroni szyjkę macicy przed jej nadmiernym uszkodzeniem i wycinaniem zdrowych fragmentów tkanek. Ma to szczególne znaczenie u kobiet, które jeszcze nie rodziły, ponieważ prawidłowa, nieuszkodzona szyjka macicy jest niezwykle ważna dla prawidłowego przebiegu i czasu trwania ciąży.

Inne zalety kolposkopii to jej niebolesność i nieinwazyjność. Ponadto badanie trwa kilka minut, a jego wynik formułowany jest od razu. Coraz częściej pacjentka otrzymuje także fotografie dokumentujące badanie, dzięki którym może się ewentualnie skonsultować z innym lekarzem. Kolposkopia jest bezpieczna także dla kobiet w ciąży. Może być wykonywana wielokrotnie.
Ograniczenia kolposkopii
Trudności w wykonaniu kolposkopii mogą wynikać z obecności zmian anatomicznych lub bliznowatych w obrębie szyjki macicy. Problemem może być także uwidocznienie strefy przekształceń, czyli miejsca połączenia nabłonka wielowarstwowego płaskiego nierogowaciejącego z nabłonkiem gruczołowym. Jest to miejsce stanowiące punkt wyjścia wielu schorzeń szyjki macicy.

Trudności z uwidocznieniem strefy przekształceń mogą wynikać z przebytych zabiegów w obrębie szyjki macicy. Zdarzają się częściej u kobiet po menopauzie (granica nabłonków głęboko w kanale szyjki macicy). U tej grupy kobiet badanie kolposkopowe jest mniej wiarygodne także ze względu na występującą w tym okresie atrofię nabłonków.Jeśli wystąpią problemy techniczne z przeprowadzeniem kolposkopii, zaleca się wykonanie innych badań rozpoznających choroby szyjki macicy (cytologia, molekularna ocena obecności DNA HPV).
Przygotowanie do badania
W ciągu kilku dni poprzedzających badanie pacjentka nie powinna współżyć seksualnie, wykonywać irygacji pochwy ani być poddana badaniu ginekologicznemu. Badania nie przeprowadza się w okresie krwawienia miesiączkowego. Nie ma konieczności wykonywania innych badań przed kolposkopią, najczęściej jednak poprzedza się ją pobraniem wymazu cytologicznego. Przed badaniem pacjentka powinna poinformować lekarza o przebytych chorobach narządu rodnego oraz ewentualnych uczuleniach, szczególnie o uczuleniu na jod.

Nie ma specjalnych zaleceń, jak należy zachowywać się po badaniu, ale jeśli podczas kolposkopii zostały pobrane wycinki z szyjki macicy, przez 7 dni nie należy współżyć seksualnie.
Przebieg badania
Badanie kolposkopowe trwa przeciętnie 3-5 minut, w zależności od doświadczenia wykonującego je ginekologa. Przeprowadza się je przy ułożeniu pacjentki na fotelu ginekologicznym. Pacjentce zakłada się dopochwowo wziernik pozwalający uwidocznić część pochwową szyjki macicy. Następnie do pochwy wprowadza się tubus z układem optycznym i przystępuje do oglądania.

Pierwsze oglądanie, wykonywane przy dziesięciokrotnym powiększeniu i bez usuwania pokrywającej szyjkę macicy wydzieliny, ma na celu ocenę charakteru tej wydzieliny, co pozwala wstępnie wnioskować o biocenozie pochwy. W razie podejrzenia stanu zapalnego pobiera się wydzielinę do oceny bakteriologicznej.

Drugie oglądanie następuje po usunięciu nadmiaru śluzu z tarczy części pochwowej szyjki macicy przy użyciu soli fizjologicznej. Lekarz dokładnie przygląda się tarczy części pochwowej szyjki macicy, zwracając uwagę na jej barwę, ukształtowanie powierzchni, charakter oraz lokalizację obecnych na niej zmian. Przy użyciu filtrów ocenia łożysko naczyniowe podnabłonkowe.

Po raz trzeci lekarz ogląda powierzchnię szyjki macicy po przemyciu trzyprocentowym roztworem kwasu octowego (próba octowa), co pozwala na ocenę zaobserwowanych zmian.

Kolejny etap to test Schillera, czyli przemycie szyjki macicy płynem Lugola (roztwór jodu w jodku potasu). Nieprawidłowy nabłonek nie wybarwia się na brunatno po użyciu płynu Lugola. W razie podejrzenia dysplazji dużego stopnia badanie zostaje zakończone pobraniem przez lekarza wycinków celowanych oraz wyskrobin z kanału szyjki macicy.

4.6/5 - (187 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH