Izoenzym CYP1A2

Izoenzym CYP1A2


Znając szlaki metaboliczne leków, można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć możliwość wystąpienia niebezpiecznych interakcji lekowych. Znajomość najważniejszych substratów, inhibitorów i induktorów poszczególnych izoenzymów cytochromu P450 jest niezbędna w pracy farmaceuty.

Enzymy cytochromu P450 w głównej mierze znajdują się w wątrobie i włączone są w metabolizm większości leków, a co za tym idzie w mechanizm powstawania farmakokinetycznych interakcji leków. Najważniejszymi w tym aspekcie izoenzymami są formy CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 i CYP2D6. W poniższym artykule skupimy się nad izoformą CYP1A2.

Substraty dla izoformy CYP1A2
Znaczenie tej izoformy enzymu P450 w mechanizmie powstawania interakcji lekowych związane jest z coraz większą liczbą leków będących jej substratami. Do środków metabolizowanych tą drogą należą: alosetron, kofeina, klozapina, flutamid, frowatryptan, melatonina, meksyletyna, mirtazapina, olanzapina, ramelteon, rasagilina, ropinirol, takryna, teofilina, tizanidyna, triamteren oraz zolmitryptan.

Inhibitory CYP1A2
Leki inhibujące aktywność izoenzymu CYP1A2 mogą powodować zwiększenie stężenia we krwi wyżej wymienionych substratów, co może wywołać działania niepożadane. Do inhibitorów tej izoformy należą: atazanavir, cymetydyna, ciprofloksacyna, enoksacyna, estradiol, fluwoksamina, meksyletyna, tauryna, tiabendazol oraz zileuton. Na szczególną uwagę zasługuje fluwo-ksamina, która obok inhibicji CYP1A2 ma analogiczny wpływ na inne izoformy, takie jak: CYP2C19, CYP3A4 oraz CYP2C9. Stąd też może wpływać na poboczne, kompensacyjne szlaki metaboliczne.

Induktory CYP1A2
Niektóre środki mogą stymulować izoformę CYP1A2, co przyczynia się do obniżenia skuteczności substratów tego izoenzymu. Do induktorów należą: barbiturany, warzywa z rodziny Cruciferae, grillowane mięso, karbamazepina, primidon, rifampicyna, papierosy. Od wielu lat wiadomo, że palenie papierosów wpływa na konieczność zwiększenia dawki teofiliny. Również w przypadku atypowych neuroleptyków, takich jak klozapina czy olanzapina, palenie papierosów wpływa na zmniejszenie stężenia tych leków we krwi, a co za tym idzie, również zmniejszenia ich skuteczności.

Najważniejsze interakcje
Niektóre interakcje zachodzące z udziałem izoformy CYP1A2 mają małe znaczenie kliniczne. Wielu pacjentów może nawet nie zauważyć zwiększonego stężenia kofeiny podczas kuracji ciprofloksacyną. Odnotowane są jednak także poważniejsze przypadki. Historycznie najważniejszą interakcją były ostre objawy toksyczności teofiliny po podaniu inhibitorów CYP1A2, takich jak ciprofloksacyna czy fluwoksamina. Taka interakcja zdarza się i dziś, zwłaszcza w przypadku nowszych leków będących substratami tej izoformy. na przykład stężenie tizanidyny we krwi wzrasta ponad 30-krotnie po jednoczesnym podaniu fluwoksaminy.

4.6/5 - (60 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH