Interakcje leków stosowanych w urazach


Pacjent, który doznał urazu, przede wszystkim myśli o tym, jak złagodzić swój ból. Najczęściej sięga po środki przeciwbólowe, czasem po leki przeciwzakrzepowe. W niektórych przypadkach lekarz zaleca tetrazepam. Zanim wydamy leki, ostrzeżmy pacjenta przed możliwymi interakcjami.

W przypadku urazów układu mięśniowo-szkieletowego najczęściej stosowanymi preparatami są środki przeciwbólowe, np. ketoprofen (Bi-Profenid, Fastum, Febrofen, Ketonal, Ketoprom, Ketopronil, Ketores, Ketospray, Profenid, Refasin), oraz środki przeciwzakrzepowe, np. enoksaparyna (Clexane), nadroparyna (Fraxodi), rewiparyna (Clivarin). Czasem lekarze przepisują także tetrazepam (Miozepam, Myolastan, Myopan, Tetraratio).

Leki te są skuteczne, ale pod warunkiem, że stosuje się je według wskazówek zawartych w ulotce. Praktyka pokazuje jednak, że pacjenci, chcąc uzyskać szybki efekt, przyjmują na własną rękę kilka preparatów. Naszym obowiązkiem jako farmaceutów jest poinformowanie pacjenta o konsekwencjach niewłaściwego stosowania leków oraz o ewentualnych interakcjach, jakie mogą wystąpić. Poniżej opisano najważniejsze interakcje, które mogą nastąpić w przypadku stosowania któregoś z wyżej wymienionych leków.

NIEBEZPIECZNE POŁĄCZENIA

 • enoksaparyna + enalapril i inne inhibitory konwertazy angiotensynowej
 • doustne preparaty obniżające krzepliwość krwi + heparyny małocząsteczkowe
 • ketoprofen + heparyny małocząsteczkowe
 • ketoprofen + cyklosporyna
 • ketoprofen + inhibitory konwertazy angiotensynowej
 • ketoprofen + leki moczopędne oszczędzające potas
 • ketoprofen + NLPZ
 • ketoprofen + sole potasu
 • ketoprofen + takrolimus
 • ketoprofen + trimetoprim
 • ketoprofen + kortykosteroidy
 • ketoprofen + selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
 • ketoprofen + doustne leki przeciwcukrzycowe
 • ketoprofen + doustne leki przeciwzakrzepowe
 • ketoprofen + glikozydy nasercowe
 • ketoprofen + inhibitory
 • ketoprofen + leki przeciwdrgawkowe z grupy hydantoiny
 • ketoprofen + preparaty hipotensyjne i moczopędne
 • ketoprofen + sulfonamidy
 • NLPZ + heparyny małocząsteczkowe
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny + heparyny małocząsteczkowe
 • tetrazepam + klozapina
 • tetrazepam + leki działające hamująco na OUN
 • tetrazepam + leki zmniejszające napięcie mięśni
 • wszystkie ww. leki + alkohol
  Interakcje ketoprofenu
  Ketoprofen osłabia działanie preparatów hipotensyjnych oraz moczopędnych. Stosowany z tymi lekami lub z inhibitorami konwertazy angiotensynowej zwiększa ryzyko zaburzeń czynności nerek. Jednoczesne podawanie ketoprofenu i kortykosteroidów lub selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) zwiększa ryzyko owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego.

Ketoprofen ma silne powinowactwo do białek osocza i może wypierać inne leki z połączeń z białkami, a przez to nasilać ich działanie. Dotyczy to głównie doustnych leków przeciwzakrzepowych, leków przeciwdrgawkowych z grupy hydantoiny, doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz sulfonamidów. Ponadto ketoprofen zwiększa stężenie glikozydów nasercowych we krwi, co może skutkować uszkodzeniem mięśnia sercowego.

Przede wszystkim jednak nie należy łączyć go (a także innych leków z grupy NLPZ) z heparynami małocząsteczkowymi (LMWH). W wyniku takiej interakcji działanie heparyn zostaje spotęgowane, przez co może dojść do niebezpiecznych krwotoków. Pacjenci stosujący te dwa preparaty jednocześnie powinni znajdować się pod obserwacją lekarską.

Podobna interakcja z pochodnymi heparyny może mieć miejsce, gdy pacjent stosuje przewlekle doustne preparaty obniżające krzepliwość krwi (np. acenokumarol, klopidogrel, tiklopidynę czy aspirynę), a także podczas jednoczesnego podawania SSRI, czyli fluoksetyny, fluwoksaminy, citalopramu i sertraliny.
Ryzyko hiperkalemii
Enoksaparyna wchodzi w interakcje z enalaprilem i innymi inhibitorami konwertazy angiotensynowej (ACE), nasilając ryzyko wystąpienia hiperkalemii. Może ona także wystąpić w wyniku jednoczesnego stosowania ketoprofenu z solami potasu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, inhibitorami ACE, lekami z grupy NLPZ, heparynami małocząsteczkowymi, cyklosporyną, takrolimusem i trimetoprimem. Gdy zachodzi ryzyko wystąpienia hiperkalemii, należy monitorować stężenie jonów potasowych we krwi.
Interakcje tetrazepamu
Tetrazepam stosowany jednocześnie z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki nasenne, uspokajające, przeciwdepresyjne, neuroleptyki, opioidy, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, klonidyna) może powodować wzajemne potęgowanie działania tych leków.

Klozapina stosowana z tetrazepamem zwiększa ryzyko zapaści oddechowej i zatrzymania akcji serca. Tetrazepam nasila także działanie innych leków zmniejszających napięcie mięśni.
Bezwzględna abstynencja
Podczas terapii którymkolwiek z omawianych preparatów należy bezwzględnie zachować abstynencję. Alkohol nasila bowiem działanie heparyn małocząsteczkowych, zwiększa ryzyko wystąpienia podrażnienia i krwawień z przewodu pokarmowego podczas jednoczesnego stosowania z ketoprofenem, a także nasila działanie uspokajające tetrazepamu.

4.7/5 - (112 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH