Ile kosztuje cukrzyca?

Podczas debaty zainicjowanej przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków pt. „Leczenie cukrzycy w Polsce 2019: stan rzeczywisty, realne koszty, bariery i szanse”, zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie 733 diabetyków z cukrzycą typu 1 i 2. Wynika z nich jasno, że Polaków nie stać na właściwe leczenie cukrzycy.

Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że miesięczne wydatki związane z cukrzycą stanowią ponad 10% ich budżetu domowego. Ponad 62% pytanych w przeszłości z powodów finansowych zrezygnowało z zakupu z zalecanego przez lekarza leku, badania albo artykułu medycznego, związanego z terapią cukrzycy. Blisko 80% ankietowanych przyznało, że optymalna, nowoczesna terapia cukrzycy jest poza zasięgiem ich możliwości finansowych.

Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków:

W perspektywie długofalowej nie unikniemy zwiększenia wydatków na profilaktykę i terapię cukrzycy, ale już dziś można i trzeba efektywnie alokować środki w ramach dostępnego finansowania. Sytuacja polskich diabetyków jest nie tyle nieoptymalna, ile wymagająca pilnych i konstruktywnych zmian. Polscy pacjenci od wielu lat bezskutecznie ich wyczekują – dziś wielu diabetyków nie stać na właściwe leczenie cukrzycy. Najwyższy czas na zdefiniowanie konkretnych rozwiązań i podział zadań pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w organizację opieki zdrowotnej w obszarze diabetologii w Polsce.

Budżet diabetyka

W styczniu 2019 roku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków skierowało do swoich członków i diabetyków aktywnych na pacjenckich portalach diabetologicznych anonimową ankietę.
W okresie jednego miesiąca na ankietę odpowiedziało 733 diabetyków z cukrzycą typu 1 i typu 2. Celem ankiety było poznanie odpowiedzi na trzy pytania.

  • Jaki jest miesięczny koszt leczenia cukrzycy w kontekście budżetu domowego rodziny diabetyka?
  • Czy diabetyków stać na optymalne leczenie cukrzycy, zgodne z zaleceniami lekarzy?
  • Czy pacjenci mogą sobie pozwolić na wybór i stosowanie nowoczesnych terapii cukrzycy?

Miesięczna kwota wydawana na leki

Przedział od 0 do 100 złotych wskazało 19,9% ankietowanych. Najwięcej, bo 37, 1% ankietowanych wydaje od 100 do 200 złotych. Od 200-300 złotych podało 20,7%. Jednak aż 22,2%  ankietowanych diabetyków wskazało, że wydatki te wynoszą 300 złotych i więcej.

Miesięczna kwota na dodatkowe badania/ leczenie/ opiekę/ artykuły medyczne (oprócz stale przyjmowanych leków)

Najwięcej bo ponad 42% ankietowanych odpowiedziało, ze jest to kwota do 100 złotych.  23,5% respondentów wydaje od 100 do 200 złotych miesięcznie. 10,1% ankietowanych wskazało przedział od 200 do 300 złotych. Aż 23,9% diabetyków wydaje jednak 300 złotych i więcej.

Rezygnacja z zalecanego przez lekarza leku/ badania/ artykułu medycznego z powodów finansowych

Aż 62,5% diabetyków odpowiedziało na to pytanie twierdząco.

Terapia cukrzycy poza zasięgiem możliwości finansowych

Prawie 80% chorych uważa, że optymalna, nowoczesna terapia cukrzycy jest w ich przypadku poza zasięgiem możliwości finansowych.

Hanna Wycech z Sokołowa Podlaskiego, pacjentka z cukrzycą typu 1, chora od 54 lat:

Moje leczenie pochłania nawet ponad 500 złotych miesięcznie. Wiele leków, które stosuję, nie ma refundacji i jestem zmuszona płacić 100% ceny. Z renty 1093 złote muszę wykupić leki. Część z nich na cukrzycę ale też na inne schorzenia, związane z moją chorobą. Muszę także utrzymać odpowiednią dietę.

Budżet państwa

Pacjenci z cukrzycą żyją średnio kilka lat krócej niż osoby niemające tej choroby. Raport „Cukrzyca: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” opublikowany przez Instytut Ochrony Zdrowia podaje, że co roku z powodu cukrzycy umiera w Polsce 21 500 osób. Najczęstszymi powikłaniami cukrzycy są schorzenia układu krążenia. Z ich powodu umiera nawet 70% diabetyków. Choroba prowadzi również do udarów mózgu, niewydolności nerek, utraty wzroku oraz czucia. Chorym grożą również amputacje spowodowane powikłaniami związanymi z tak zwaną stopą cukrzycową.

Cukrzyca w Polsce stanowi znaczące obciążenie dla budżetu domowego diabetyków, ale także dla budżetu państwa. Jest przyczyną wysokich kosztów społecznych.
Według szacunków całkowite koszty leczenia cukrzycy sięgają w Polsce 7 mld złotych. Ponad połowę tych kosztów generują koszty leczenia powikłań. Według danych Raportu Instytutu Ochrony Zdrowia do 2030 roku koszty leczenia cukrzycy wzrosną dwukrotnie i wyniosą blisko 14 mld złotych. Eksperci apelują: prognozy epidemiologiczne i finansowe są porażające: potrzebna jest długofalowa strategia walki z cukrzycą.

Wspólne rozwiązania

W trakcie debaty zdefiniowano obszary, wymagające zaplanowania i wdrożenia działań. Są  wśród nich:

  • edukacja społeczeństwa,
  • lepszy dostęp do diagnostyki i opieki specjalistycznej,
  • lepszy dostęp do optymalnych nowoczesnych terapii cukrzycy.

Nowoczesne terapie uwzględniają prewencję groźnych dla zdrowia i życia pacjenta oraz bardzo kosztownych dla budżetu diabetyków i państwa powikłań.

Dr n. med. Alicja Milczarczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie:

Poprawa wyników leczenia cukrzycy poprzez większą indywidualizację leczenia osób z cukrzycą to konieczność. Medycyna personalizowana nie może pozostać jedynie nośnym hasłem – pacjentów cierpiących z powodu cukrzycy, jej powikłań ale także innych schorzeń towarzyszących nie powinno się leczyć według jednego schematu. Istnieją nowoczesne terapie, które są w stanie poprawić rokowanie u pacjentów wymagających indywidualnego podejścia – należy je wdrażać. To korzyść dla chorych, ale także dla społeczeństwa i dla budżetu państwa.

dr hab. n. med. Przemysław Witek, Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego:

Nowoczesne leki przeciwcukrzycowe to skuteczniejsza kontrola cukrzycy i zmniejszenie ryzyka rozwoju groźnych dla życia i zdrowia powikłań. Obecnie brak refundacji innowacyjnych terapii istotnie ogranicza grupę chorych, którzy mogliby z nich korzystać – pacjenci o niższych dochodach pozbawieni są możliwości leczenia choroby stosownie do swoich potrzeb zdrowotnych. Część naszych pacjentów wyraża wręcz opinię, że chcieliby „doczekać” do 75-tego roku życia, by mieć szansę na choć część darmowych leków np. kardiologicznych czy hipolipemizujących koniecznych do leczenia powikłań cukrzycy. To smutna i niepokojąca sytuacja.

Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków:

Najwyższy czas na zdefiniowanie konkretnych rozwiązań i podział zadań pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w organizację opieki zdrowotnej w obszarze diabetologii w Polsce.

informacja prasowa: Clue PR

 

1/5 - (1 vote)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH