Hormonalna terapia zastępcza chroni przed wieńcówką?

U kobiet, które kiedykolwiek przyjmowały hormonalną terapię zastępczą (HTZ), znacznie rzadziej występują istotne zwężenia w tętnicach wieńcowych w porównaniu z pacjentkami, które nigdy nie były poddawane takiej terapii ‒ wykazało wieloośrodkowe, prospektywne badanie Women’s Ischemia Syndrome Evaluation (WISE), zorganizowane przez National Heart, Lung, and Blood Institute.

Celem badania była analiza związku między momentem wprowadzenia hormonalnej terapii zastępczej a zaawansowaniem choroby niedokrwiennej serca, ocenianym w badaniu angiograficznym naczyń wieńcowych i występowaniem incydentów sercowo-naczyniowych u kobiet w okresie menopauzy. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na wiek pacjentek i czas wprowadzenia leczenia hormonalnego.

Za istotną zmianę w tętnicach wieńcowych przyjęto zwężenie co najmniej 70 proc. Za incydenty sercowo-naczyniowe uznano: śmiertelność spowodowaną zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca i udar mózgu.

Przeprowadzone analizy wykazały, że wprowadzenie hormonalnej terapii zastępczej u kobiet w okresie menopauzy naturalnej przed 55. rokiem życia może korzystnie wpłynąć na spowolnienie rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych prowadzących do choroby niedokrwiennej serca.

U kobiet w okresie menopauzy naturalnej, które rozpoczęły przyjmowanie hormonalnej terapii zastępczej przed 55. rokiem życia, występował niższy wskaźnik określający ciężkość choroby naczyń wieńcowych, obliczany na podstawie zwężeń w naczyniach obwodowych serca, w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały HTZ. Natomiast wprowadzenie hormonalnej terapii zastępczej po 55. roku życia nie miało ochronnego wpływu na stan naczyń wieńcowych. Dodatkowo, hormonalna terapia zastępcza wiązała się z mniejszą liczbą incydentów sercowo-naczyniowych, ale tylko w grupie kobiet w okresie menopauzy naturalnej.

Autorzy badania WISE przeanalizowali 654 przypadki kobiet w okresie menopauzy. Włączenie do badania poprzedziły: ocena menopauzy oraz jej przyczyna (naturalna wynikająca ze starzenia się organizmu, bądź związana z usunięciem narządów rodnych), stosowanie hormonalnej terapii zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem wieku kobiet i momentu jej wprowadzenia oraz ocena stanu naczyń wieńcowych w badaniu koronarograficznym. Pacjentki zakwalifikowane do programu obserwowano przez sześć lat.

(Źródło: rynek zdrowia.pl)

5/5 - (327 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH